Gå direkt till innehållet

Hur ansöker jag om ersättning?

Ersättning vid dödsfall ansöks genom att lämna in en skriftlig ersättningsansökan och dödsattesten till Fennia Liv. Du får ytterligare information från Fennia Livs kundservice på numret 010 503 7960.

Ersättning för bestående men till följd av olycksfall ansöks genom att till Fennia Liv lämna in en ersättningsansökan och ett läkarutlåtande om olycksfallet och de men som personen åsamkats. Du får ytterligare information från Fennia Livs kundservice på numret 010 503 7960.

Ersättning för arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga genom att ringa AXAs ersättningstjänst 010 802 841. Ytterligare information om ersättningsansökan finns också på AXAs webbplats: https://fi.clp.partners.axa/hae-korvausta.

Den som ansöker om ersättning ansvarar för de kostnader som ifyllnaden av ansökan och anskaffningen av dess bilagor orsakar. Om avgörandet av ersättningsärendet dessutom kräver andra dokument, utredningar eller undersökningar ber Fennia Liv eller AXA om dem separat.
Mer detaljerade ersättningsbegränsningar finns i produktfakta och villkoren för låneskydd.