{{primaryCategory.Title}}

Voiko alaikäinen itse tilata esim. kortin tai avata tilin?

Alle 18-vuotias henkilö on vajaavaltainen, joten alaikäisen taloudellisia ja muita sopimusasioita hoitaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojina toimivat hänen vanhempansa, ellei toisin ole määritelty. Edunvalvojat yhdessä antavat suostumuksensa alaikäisen pankkiasioihin liittyviin sopimuksiin ja molemmat allekirjoittavat sopimukset.

15-17-vuotias voi hallita omalla työllään ansaitsemiaan varoja avaamalla näille varoille tilin. Edunvalvojilla ei tällöin ole oikeutta käyttää kyseistä tiliä ilman alaikäisen itsensä myöntämää käyttöoikeutta. Alaikäinen voi ilman edunvalvojien suostumusta liittää tiliin kortin ja avata verkkopankkitunnukset.  Palveluiden avaamiseen alaikäinen tarvitsee henkilöllisyystodistuksen.