Siirry suoraan sisältöön

Tuloskausi salkunhoitajan silmin

Vuosi 2022 on käynnistynyt pörsseissä vauhdikkaasti ja tammi-maaliskuun tuloskausi on jo ehtinyt pitkälle. Miten pörssiyhtiöiden alkuvuosi sujui? Entä miltä näyttävät lähiajan näkymät? S-Pankki-rahastojen salkunhoitajat tiivistävät havaintonsa alkuvuodesta hoitamiensa rahastojen vinkkelistä.

S-Pankki Fenno Osake Sijoitusrahasto,
Juha Varis

Ensimmäisen neljänneksen tulokautta voisi luonnehtia suomalaisyhtiöiden osalta kaksijakoiseksi. Osalla menee paremmin kuin koskaan, toisilla sektoreilla näkyy jo merkkejä kysynnän hiipumisesta ja osa kärsii muun muassa erilaisia logistiikka- ja saatavuushaasteista. Parhaiten alkuvuonna meni muun muassa kotimaisilla metsä- ja metalliyhtiöillä: kysyntä oli erittäin korkealla tasolla ja tuotteiden hintoja pystyttiin nostamaan selvästi alkuvuonna, mikä tarkoitti monen yhtiön kohdalla ennätyshyvää tulosta. Samanlainen tilanne oli myös Huhtamäessä ja Kemirassa. Ja kun yhtiöt ennustivat tilanteen jatkuvan suotuisana ainakin kesään asti, analyytikot saivat nostaa tämän vuoden tulosennusteitaan selvästi.

Kaupan alalla oli sen sijaan nähtävissä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai suomalaiset kuluttajat varovaisemmiksi ja tämä näkyi erityisesti käyttötavarakaupassa. Sekä Tokmanni että Verkkokauppa.com raportoivat myynnin laskeneen alkuvuonna. Lisäksi korkea inflaatio ja koronan aiheuttamat runsaat henkilöstön poissaolot rasittivat molempien yhtiöiden kannattavuutta. Yrityksille suuntautuvassa kaupassa kysyntätilanne oli parempi ja esimerkiksi Kesko raportoi ennätyshyvästä tuloksesta ja nosti myös samalla koko vuoden tulosnäkymiään.

Suomen pörssille tärkeä konepajasektori sai alkuvuonna hyvin uusia tilauksia, mutta suhteellinen kannattavuuskehitys oli pieni pettymys. Esimerkiksi selvästi nousseiden metallien hinnannousua ei saatu kaikilta osin siirrettyä asiakkaille eteenpäin, ja erilaiset logistiikka ja komponenttihaasteet häiritsivät toimituksia. Vain Metso Outotec selvisi tuloskaudesta puhtain paperein, muilla tuloksesta löytyi joku heikko kohta odotuksiin nähden.

Venäjä aiheuttaa monelle suomalaisyhtiölle tänä vuonna harmia. Moni on päättänyt vetäytyä Venäjältä ja myydä liiketoiminnot tai lopettaa viennin sinne. Poikkeuksellisen tilanteen takia myyntihinnat näyttävät jäävän erittäin alhaisiksi ja yritykset joutuvat alaskirjaamaan valtaosan tasearvoistaan: esimerkiksi Fortum teki jo 2,1 miljardin alaskirjaukset, YIT ja SRV noin 150 miljoonan alaskirjaukset ja kymmenien miljoonien alaskirjauksia on nähty useammassa yhtiössä. Toisaalta sijoittajat käsittelevät näitä kertaluonteisina erinä ja alaskirjaus oli jo hinnoiteltu monen yhtiön osakekurssiin.

Kun kaikki sektorit ja yhtiöt summaa yhteen, liiketoiminnan alla oleva tuloskehitys oli suomalaisyhtiöillä odotettua parempaa, ja yhteenlaskettu nettotulos vuodelle 2022 nousi hieman. Tämä ei kuitenkaan auttanut Helsingin pörssiä, vaan kurssit olivat paineessa; sijoittajien mielessä oli vain kysymys, milloin heikentyvät talousnäkymät iskevät tuloksiin ja millä voimalla.

S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake Sijoitusrahasto,
Kuldar Rahuorg

Kehittyvillä markkinoilla yhtiöiden alkuvuosi riippui vahvasti siitä, millaisen politiikan kyseisen yhtiön päämarkkinamaa oli ottanut epidemian ja rahoitusten purkamisen aikataulun suhteen. Esimerkiksi Kiinassa toimivien yhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen vaikuttivat merkittävästi uudet rajoitustoimenpiteet uusien tartunta-aaltojen myötä. Monet pienemmät maat Aasiassa taas avasivat talouksia koronatartunnoista huolimatta, eikä epidemia ollut enää keskiössä.

Raaka-aineiden, energian, logistiikan sekä työvoiman kustannusten nousu oli toinen teema, johon etenkin sijoittajat kiinnittivät huomiota. Toisaalta eri kustannuserien inflaatio on ollut läsnä kehittyvillä markkinoilla jo pidempään, joten tämä teema ei mitenkään ollut uusi, eikä se tule olemaan ohimenevä. Toki sellaiset yhtiöt, jotka olivat suojanneet ostojansa joutuivat nyt ilmoittamaan selkeästi korkeammista raaka-ainekustannuksista tuleville vuosineljänneksille. Samalla kuitenkin yleiskuvana oli havaittavissa, että yhtiöt pystyivät siirtämään kustannuspaineen lopputuotteiden hintoihin ja näin ollen pystyivät pitämään kannattavuustasonsa ja osa jopa ylittämään odotukset tällä saralla. Tämä oli havaittavissa etenkin sellaisissa yhtiöissä, jotka olivat oman alueensa markkinajohtajia tai toimivat toimialalla, jossa tarjonta on selkeästi keskittynyt.

Alkuvuotta varjosti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Vaikka Venäjän osuus itse kehittyvistä markkinoista oli marginaalinen sekä markkina-arvon että yhtiöiden liiketoiminnan kannalta, sota tulee jatkuessaan häiritsemään pidempään etenkin raaka-ainemarkkinoita. Jos Intia ja monet muut maat tulevat hyötymään merkittävästi etenkin fossiilisten raaka-aineiden ostojen myötä, sodan osapuolet ovat yhteensä myös merkittävä vilja-aitta ja maataloustuotteiden tuottaja globaalisti. Lisäksi Venäjä ja Valko-Venäjä ovat isoja toimijoita lannoitteissa. Ruoan hintojen nousu on jo aiheuttanut levottomuuksia eri maissa, joten tämän haasteen ratkaisu on monille maille prioriteetti.

S-Pankki USA Osake Sijoitusrahasto,
Mikko Linnanvuori

USA:n tuloskauden aloittaneet pankit kertoivat kaupankäyntituottojen piristyneen maaliskuun markkinamyllerryksessä, mutta samalla markkinoiden epävarmuus leikkasi listautumisista ja yrityskaupoista saatavia tuottoja. Nousevat korot ovat pankeille hyvä asia, mutta sijoittajat eivät ole jaksaneet innostua tästä, kun pelot stagflaatiosta kasvavat. Amerikkalaisista teknologiasektoreiden superyhtiöistä suurimman pettymyksen toi Netflix, joka kertoi tilaajakasvunsa keskeytyvän ensimmäisen vuosipuoliskon ajaksi. Yhtiön kurssi oli jo romahtanut edellisen tulosjulkistuksen yhteydessä, mutta tämä ei estänyt uutta romahdusta. Myös Amazonin tulos oli pettymys: yhtiö on kasvattanut resurssejaan tyydyttämään pandemian kiihdyttämää kysyntää, mutta nyt kasvu hidastuikin, mikä näkyi heikentyneenä kannattavuutena.

Tuloskauden keskeisiä teemoja ovat olleet inflaatio, valuuttakurssit ja pandemian poikkeusolojen päättyminen. Useimmat kuluttajayhtiöt ovat edelleen onnistuneet siirtämään kustannuspaineensa hintoihinsa, mikä on johtanut liikevaihtojen voimakkaaseen kasvuun ja kannattavuuden pysymiseen hyvänä. Ongelmia on ollut joillakin teollisuusyhtiöillä, joiden pitemmissä sopimuksissa ei ole huomioitu inflaatioriskiä riittävästi. Dollarin voimakas vahvistuminen selittää kansainvälistyneiden amerikkalaisyritysten osittain heikkoja liikevaihtolukuja. Ulkomailla tienatut voitot muuntuvat dollareiksi tällä hetkellä lähes kahdeksan prosenttia heikommalla kurssilla kuin vuodenvaihteessa. Pandemian vaikutuksia eri liiketoimintoihin on seurattu tarkasti viimeiset kaksi vuotta, mutta silti sijoittajat yllättyivät “pandemiavoittajien” tuoreista vaikeuksista. Netflix ja Amazon eivät olleet ainoita yhtiöitä, joille normaalimpi arki merkitsee kasvun tyrehtymistä.

USA:n aktiivinen tuloskausi jatkuu vielä toukokuun loppuun asti, koska kaupan alan yritysten rytmi poikkeaa kalenterivuosineljänneksistä. Kauppajätit raportoivat toukokuussa huhtikuun lopussa päättyneen neljänneksen menestyksestään.

Tärkeää tietoa

Tämä on mainos. Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan Materiaalin laatijan valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi. Tutustu huolellisesti rahaston hinnastoon, rahasto- ja avaintietoesitteeseen sekä rahaston ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.

Ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Päivitä yhteystietosi S-mobiilissa tai osoitteessa s-käyttäjätili.fi. Samalla voit antaa sähköisen markkinointiluvan ja pysyt ajan tasalla palveluistamme ja asiakasomistajaeduistamme.

Kirjaudu S-käyttäjätilille ja päivitä yhteystiedot: 

Päivitä tiedot


Asiakasomistajuus-osiossa voit päivittää markkinointiluvat: 

Päivitä markkinointiluvat