Siirry suoraan sisältöön

Sijoittajan kesä

KESÄKUU 2024 S-PANKKI NÄKEMYS

Kesältä on odotettavissa niin aurinkoa kuin sateitakin. Aivan kuin muinakin kesinä. Sijoittaja voi kokonaisuutena katsoa tyytyväisenä taaksepäin markkinoiden alkuvuoteen ja kesälläkin keskittyä nauttimaan tuotoista - ajoittaisista sateista huolimatta.

Osakesijoittajaa on tänäkin vuonna palkittu. Maailman osakkeista tuottoa on kertynyt 11 prosenttia viidessä kuukaudessa, mikä on enemmän kuin keskimäärin osakkeiden tuotto olisi koko vuodelta. Toukokuussa osakkeet palasivat nousu-uralle edellisen kuukauden pienen laskun jälkeen ja käytännössä kuittasivat huhtikuun alamäen. Kokonaisuutena markkinoiden kovin nousutahti jäi kuitenkin aivan vuoden alkuun.

Korkomarkkinoilla vuoden alku on puolestaan ollut odotuksia vaatimattomampi. Korkojen odotettiin painuvan laskuun tänä vuonna, mutta lasku on viivästynyt, kun vahva talous on pitänyt yllä inflaatiota ja sitä myöten keskuspankit ovat joutuneet siirtämään laskusuunnitelmiaan. Koronlaskut käynnistyivät Euroopan keskuspankin toimesta viimein kesäkuussa, mutta laskutahti on toistaiseksi vaisu. Siten korkomarkkinoilla ei ole luvassa pikavoittoja. Toisaalta pitkän tähtäimen korkosijoittajalle ylhäällä pysyvä korkotaso on hyvä asia, sillä silloin tulevillekin varoille saa haettua maltillisella riskillä hyviä tuottoja.

Sell in May?

Vanha ”sijoitusviisaus” sanoo, että sijoittajan kannattaa myydä osakkeensa toukokuussa ja ostaa sitten takaisin syksyllä. Pitää paikkaansa, että osakkeiden tuotto on historiassa keskimäärin ollut parempi talvisin kuin kesäaikana. Osakkeiden tuotto on kuitenkin ollut keskimäärin positiivinen myös toukokuusta lokakuuhun, joten sääntöä ei kannata tulkita liian tiukasti.

Pohjimmiltaan osakkeet kääntyvät laskuun vasta, kun siihen on hyvä syy. Hyviä syitä, kuten taantumia, tulee lopulta aika harvakseltaan. Muulloin osakkeet nousevat, kuten viime vuosinakin on nähty. Lyhytaikaiseen, päivien tai viikkojen mittaiseen laskuun, riittää usein sijoittajien ylikuumien odotusten jäähtyminen. Niistä käännytään tavallisesti kuitenkin myös nopeaan nousuun. Pidempään, kuukausien mittaiseen, alamäkeen tarvitaan kuitenkin huolia talouskasvun hyytymisestä ja taantumasta. Niinpä sijoittajan kannattaa jälleen miettiä, onko pysyvämmälle laskulle perusteita.

Talous tukena

Talouden vahvuus on ollut osakkeiden vuoden alun nousun tärkein tukija. Siten taantumahuolet eivät ole ajankohtaisia. Jopa Suomessa talous on kääntynyt kasvun puolelle. Korkea työllisyys, ostovoiman paraneminen (palkat nousevat nopeammin kuin hinnat) ja teollisuuden näkymien piristyminen ovat kaikki hyviä uutisia talouskasvulle. Talouden tuki osakkeille on siis olemassa edelleen, minkä takia lisäsimmekin hieman osakesijoituksia toukokuun lopulla.

Isoin lähiaikojen haaste osakemarkkinoille tulee kovista odotuksista. Kun uutiset ovat odotuksia parempia riittävän kauan, nousevat sijoittajien odotukset. Siten aina ennen pitkää törmätään tilanteeseen, että sijoittajien odotukset kohoavat kohtuuttomiksi. Tällä hetkellä odotukset ovat melko korkealla, mutta tunnelmamittarit eivät kuitenkaan hehku tulipunaisina. Tässä ympäristössä osakkeilla on tilaa nousta, varsinkin hieman pidemmällä tähtäimellä, mutta polku ei ole yhtenäinen, vaan takapakkejakin on luvassa. Siksi osakepainomme on vain hieman yli neutraalin tason.

Yrityksillä menee hyvin

Kun taloudella menee hyvin, yleensä myös yrityksillä menee hyvin. Näin tälläkin kertaa. Yritysten vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloskausi oli vahva, varsinkin Yhdysvalloissa. S&P 500 -yrityksistä 78 prosenttia löi tulosodotukset. Sijoittajille tärkeintä oli kuitenkin, että yrityksiltä ei saatu varoituksen sanoja, että näkymät olisivat jatkossa heikkenemässä. Yleisesti on oltu huolissaan, että yritysten kustannusten nouseminen olisi johtanut tulosmarginaalien laskuun. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan yritykset ovat pystyneet siirtämään nousseet kustannukset myyntihintoihin. Tämä on toki osaltaan keskuspankeille huono uutinen, sillä hintojen korotukset tarkoittavat sitä, että inflaatio ei hellitä.

 

Yrityksillä menee hyvin, mutta se näkyy myös kovissa odotuksissa. Yhdysvalloissa tulosten odotetaan kasvavan tämän vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä ensi vuoden loppuun mennessä yli 30 prosenttia. Se vaatii sekä hyvää myynnin kasvua että marginaalien parantamista edelleen. Se on mahdollista, jos talous jatkaa hyvässä vireessä, mutta ennuste ei jätä varaa isompiin takaiskuihin.

Tuottoja haetaan laajasti

Perushyvä sijoitusympäristö, mutta korkealla olevat odotukset, tarkoittavat sitä, että yksittäiseen, riskiseen kohteeseen ei kannata laittaa liian suuria panoksia. Siksi haemmekin tuottoja laajasti erilaisista, hyvätuottoisista kohteista. Osakkeissa on hieman tavallista suurempi osuus sijoituksista. Osakkeiden sisällä suosimme kehittyviä markkinoita, joissa on suurin tila nousulle talouden piristyessä ja osakkeiden arvostuksen ollessa alhaalla. Japani puolestaan on alipainossa, mikä on ollut hyvä päätös. Jenin heikkeneminen on tukenut maan osakkeita, mutta nyt keskuspankki on ongelmissa superlöysän rahapolitiikkansa kanssa, mikä on iskenyt myös osakemarkkinoihin viime kuukausina.

Korkopuolella haemme tuottoja laajasti erilaisista luottoriskimarkkinoista. Sekä vakavaraiset (IG) että riskiset (HY) yrityslainat ovat salkuissamme ylipainossa, samoin kuin kehittyvien maiden lainat. Luottoriskiset tuotteet tarjoavat korkeampaa korkotasoa kuin vähäriskiset lainat. Siten pitkällä tähtäimellä ne tuovat salkulle parhaan tuoton, vaikka heiluntaakin on jonkin verran enemmän.

 

S-Pankki Näkemys

S-Pankki Näkemys on S-Pankin salkunhoidon kuukausittainen päivitys maailman sijoitusmarkkinoiden tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä. Näkemyksessä kerrotaan, millä markkinoilla on parhaat tuottonäkymät ja miten eri markkinoita S-Pankin rahastoissa ja salkuissa painotetaan.

Aiemmat S-Pankki Näkemykset

Tärkeää tietoa

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan Materiaalin laatijan valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.