Gå direkt till innehållet

Investerarens sommar

JUNI 2024 S-BANKEN VISION

I sommar väntas både sol och regn. Precis som alla andra somrar. Investeraren kan i det stora hela vara nöjd med det första halvåret på marknaden och fokusera på att njuta av avkastningen i sommar − trots tidvisa skurar.

Aktieinvesteraren har fått sin belöning även i år. Globalt var aktieavkastningen 11 procent på fem månader, vilket är bättre än aktieavkastningen för ett helt år i genomsnitt. I maj började aktierna stiga på nytt efter en liten nedgång månaden innan, något som i praktiken kvitterade nedgången i april. Totalt sett inträffade den kraftigaste uppgångstakten på marknaden ändå i början av året.

På räntemarknaden var inledningen på året mer anspråkslös än väntat. Räntorna förväntades börja sjunka i år, men räntesänkningarna har låtit vänta på sig, eftersom den starka ekonomin har lett till fortsatt inflation och centralbankerna därför har varit tvungna att flytta fram sina planer på sänkningar. Europeiska centralbanken inledde äntligen räntesänkningarna i juni, men takten har hittills varit anspråkslös. Således utlovas inga snabbvinster på räntemarknaden. Å andra sidan är den höga räntenivån en bra sak för en investerare som investerar i räntor på lång sikt, eftersom den innebär att god avkastning till måttlig risk är möjlig även på framtida medel.

Sell in May?

Enligt en gammal ”visdom” lönar det sig för investeraren att sälja aktier i maj och köpa tillbaka dem på hösten. Det stämmer att aktieavkastningen i genomsnitt har varit bättre vintertid än sommartid historiskt sett. Aktieavkastningen har emellertid i genomsnitt varit positiv även från maj till oktober och därför är det inte lönt att tolka regeln för strikt.

I grund och botten börjar aktierna sjunka först när det finns en bra orsak till det. Sådana orsaker, såsom recessioner, inträffar sist och slutligen ganska sällan. Under övriga tider stiger aktierna, vilket vi även har sett under senare år. Om investerarnas överhettade förväntningar kyls av, är detta ofta tillräckligt för en kortvarig nedgång på några dagar eller veckor. Efter en sådan nedgång är emellertid också uppgången ofta snabb. För en längre nedgång på flera månader krävs det dock en oro för att den ekonomiska tillväxten ska stagnera och för en recession. Således är det bra om investeraren överväger om det finns orsak till en mer permanent nedgång.

Stöd av ekonomin

Den starka ekonomin gynnade aktieuppgången mest i början av året. Således är oron för en recession inte aktuell. Till och med i Finland har ekonomin börjat växa. Den höga sysselsättningen, den förbättrade köpkraften (lönerna stiger snabbare än priserna) och de ljusnande utsikterna för industrin är alla goda nyheter för den ekonomiska tillväxten. Ekonomin kan alltså fortfarande stödja aktierna och därför ökade vi aktieinvesteringarna något i slutet av maj.

Den största utmaningen för aktiemarknaden under den närmaste tiden är de höga förväntningarna. När nyheterna är bättre än väntat tillräckligt länge, stiger investerarnas förväntningar. Innan vi vet ordet av befinner vi oss alltid i en situation där investerarnas förväntningar blir överdrivet höga. För närvarande är förväntningarna ganska höga, men sentimentmätarna glöder ändå inte rött. I denna omgivning finns det utrymme för aktierna att stiga, särskilt på lite längre sikt, men det sker inte oavbrutet, utan även bakslag utlovas. Därför är vår vikt på aktier bara något över neutral vikt.

Det går bra för företagen

När det går bra för ekonomin går det vanligtvis också bra för företagen. Så är det även nu. Företagens resultatperiod för årets första kvartal var stark, i synnerhet i USA. Av S&P 500-företagen slog 78 procent resultatförväntningarna. Det viktigaste för investerarna var emellertid att företagen inte kom med några varnande ord om att utsikterna skulle försämras i framtiden. Det har funnits en allmän oro för att företagens ökade kostnader skulle minska resultatmarginalerna. Detta har emellertid inte hänt, utan företagen har lyckats överföra de stigande kostnaderna på försäljningspriserna. Detta är förvisso för sin del en dålig nyhet för centralbankerna, eftersom prishöjningar innebär att inflationen inte ger vika.

 

 

Det går bra för företagen, men detta märks också på de höga förväntningarna. Resultaten i USA förväntas öka med över 30 procent från detta års första kvartal till slutet av nästa år. För detta krävs både en god försäljningsökning och ännu bättre marginaler. Det här är möjligt, om ekonomin fortsätter att vara i god form, men prognosen lämnar inte utrymme för några större bakslag.

Avkastning eftersträvas på bred front

En grundläggande god investeringsmiljö, men höga förväntningar, innebär att det inte lönar sig att satsa för stort på ett enskilt riskfyllt objekt. Därför söker vi avkastning på bred front från olika objekt som ger god avkastning. Aktier utgör en något större andel av investeringarna än normalt. Bland aktierna gynnar vi tillväxtmarknaden, där det finns mest utrymme för uppgång då ekonomin återhämtar sig och aktievärderingen är låg. Däremot underviktar vi Japan, vilket har visat sig vara ett bra beslut. Försvagningen av yenen har gynnat landets aktier, men nu har centralbanken hamnat i knipa på grund av sin superlätta penningpolitik, vilket också har drabbat aktiemarknaden under de senaste månaderna.

Angående räntor så söker vi avkastning på bred front på olika kreditriskmarknader. Vi överviktar både solida (IG) och riskfyllda (HY) företagsobligationer i våra portföljer, liksom även tillväxtländernas obligationer. Kreditriskfyllda produkter erbjuder högre räntenivå än obligationer med låg risk. På lång sikt ger de alltså portföljen den bästa avkastningen, trots att också volatiliteten är något högre.

 

S-Banken Vision

S-Banken Vision är S-Bankens portföljförvaltningens månatliga översikt av händelserna och de framtida utsikterna för de globala investeringsmarknaderna. Visionen redogör för vilka marknader som har de bästa avkastningsutsikterna och hur olika marknader viktas i S-Bankens fonder och portföljer.

Tidigare S-Banken Visioner

Viktig information

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument.

Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsföringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi.

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rapporten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.