Siirry suoraan sisältöön

Rahastojen verotus – joko tiesit nämä 5 seikkaa?

Postiluukusta kolahtaa maalis–huhtikuussa esitäytetty veroilmoitus, joka sisältää rahastosäästäjälle tiedot myös rahastosijoituksista. Nämä asiat on hyvä tietää rahastojen verotuksesta.

   1. Tarkista rahasto-osuuksiesi tiedot veroilmoituksesta 

    Rahastosäästäjälle veroasioiden hoitaminen on sikäli vaivatonta, että S-Pankki ilmoittaa rahasto-osuudet ja niiden myynnistä aiheutuneet voitot ja tappiot suoraan verottajalle, jolloin ne näkyvät valmiina esitäytetyssä veroilmoituksessa. On kuitenkin hyvä tarkistaa, että tiedot ovat varmasti oikein. Se käy kätevästi, kun vertaat verottajan tietoja S-Pankin verkkopankista löytyviin tietoihin. Näet Omat sijoitukset -osiosta muun muassa omistamiesi S-Säästörahastojen osuudet ja mahdollisten lunastusten myyntivoitot ja -tappiot.

   2. Myyntivoiton määrä lasketaan automaattisesti 
    Suurin osa S-Pankin rahastoista on niin sanottuja kasvuosuusrahastoja, joissa sijoituksista saadut osingot sijoitetaan automaattisesti uudelleen. Tällöin sinulle syntyy rahastosäästäjänä verotettavaa tuloa vasta sitten, kun myyt osuuksiasi. Vaikka verottajalla on tiedot rahastolunastuksista, kannattaa tarkastaa, että kaikki mahdolliset tiedot on otettu huomioon. Perusperiaate on tämä: Luovutusvoiton ja -tappion määrä lasketaan vähentämällä myyntihinnasta ostohinta. Myyntihinnasta voi vähentää myös voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut kuten lunastuspalkkion.
   3. Paljonko voitosta maksetaan veroa?

    Kun myyt rahasto-osuuksia ja saat voittoa, siitä maksetaan veroa 30 prosenttia. Jos pääomatuloja kertyy yli 30 000 euroa, on vero 30 000 euron ylittävästä osuudesta 34 prosenttia. Pienistä alle 1000 euron myynneistä sinun ei tarvitse maksaa veroa lainkaan, eli voit myydä rahasto-osuuksia tai muuta omaisuutta verovapaasti, kun myyntihinta on yhteensä korkeintaan 999 euroa verovuoden aikana.
   4. Muista vähentää tappiot ja sijoittamiseen liittyvät kulut

    Rahasto-osuuksien lunastamisesta voi syntyä sinulle myös tappiota, jonka voit vähentää kaikista pääomatuloista, esimerkiksi rahastojen luovutusvoitoista, pörssiyhtiöiden osingoista, vuokratuloista ja puunmyyntituloista. Verottaja tekee vähennyksen automaattisesti. Tarkista, että verottajan tiedot tappioista ovat oikeat ja täydennä veroilmoitusta tarvittaessa muilla vähennyksillä. Voit esimerkiksi merkitä vähennyksiksi arvopapereiden hoito- ja säilytysmaksut, kun niiden yhteissumma ylittää 50 euroa.
   5. Lapselle voi säästää ilman lahjaveroa

    Lapselle tai lapsenlapselle voi lahjoittaa verottomasti kolmen vuoden aikana yhteensä 4 999 euroa. Näin esimerkiksi kumpikin vanhempi voi lahjoittaa rahasto-osuuksia jokaiselle lapselleen 138 eurolla kuukaudessa eli lasta kohden yhteensä 276 euroa kuukaudessa ilman veroseuraamuksia. Verovapaasta lahjoituksesta ei ole pakko tehdä lahjaveroilmoitusta. Sen tekeminen on kuitenkin suositeltavaa, sillä siinä vaiheessa, kun rahasto-osuuksia myydään, ilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien arvo lahjansaantihetkellä. Tietoa tarvitaan myyntivoiton laskemiseen verottajaa varten.

    Näin voit säästää lapselle
Voit myydä rahasto-osuuksia tai muuta omaisuutta verovapaasti, kun myyntihinta on yhteensä korkeintaan 999 euroa verovuoden aikana."

Näin lasket myyntivoiton

Luovutus- eli myyntivoittoa syntyy, jos esimerkiksi sijoitusrahastot tai muut arvopaperit myydään korkeammalla hinnalla, kuin millä ne on aikoinaan hankittu. Jos säästät rahastoon kuukausittain, luovutusvoitto lasketaan jokaisen myydyn kuukausierän osalta erikseen. Voitto voidaan laskea kahdella tavalla.

 1. Ensimmäinen tapa on vähentää rahasto-osuuden lunastushinnasta merkintähinta merkintäkuluineen sekä rahasto-osuuden myynnistä aiheutuneet kulut.
 2. Toinen tapa laskea luovutusvoitto on vähentää myyntihinnasta niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta, jos rahasto-osuus on omistettu vähintään 10 vuotta ja 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta. Hankintameno-olettaman käyttö voi tulla edullisemmaksi silloin, kun lunastaa pitkään omistuksessa olleita rahasto-osuuksia.

Tutustu rahastoihimme

Laajasta rahastovalikoimastamme löydät monenlaisia rahastoja, joita voit ostaa S-mobiilissa ja verkkopankissa.

Katso kaikki rahastot