Siirry suoraan sisältöön

Mitä ilmastonmuutos tekee säästöillesi?

Suomalaisten selvä enemmistö on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Lämpenevä sää ja sen mukanaan tuomat myllerrykset mietityttävät myös kotimaisia sijoittajia. Uudessa kyselyssä he kertovat, millaiset sijoituskohteet kiinnostavat ilmastonmuutoksen aikaan. Tarjolla on nyt myös rahasto, jonka avulla voi ohjata säästöjään ilmastoystävällisiin sijoituskohteisiin.

"Suomalaisten mielestä rahalla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen kehitykseen."

Näin tiivistää S-Pankin uuden kyselytutkimuksen (PDF) tulokset Mika Leskinen. Leskinen tunnetaan vastuullisen sijoittamisen uranuurtajana Suomessa ja hän on puhunut ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä vuosien ajan. Työssään S-Pankin sijoitusjohtajana Leskinen luotsaa salkunhoitotiimiä, joka huolehtii satojen tuhansien suomalaisten yhteensä miljardien eurojen arvoisista rahastosäästöistä.

S-Pankin uudessa, tutkimusyhtiö Kantarilla teetetyssä kyselyssä selvitettiin suomalaisten ajatuksia ilmastonmuutoksesta ja sijoittamisesta. Kyselyn perusteella 80 prosenttia suomalaisista on ainakin jossain määrin huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Yhtä huolissaan ilmastonmuutoksesta ovat myös kotimaiset sijoittajat. Ihmekös tuo, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa yhteiskuntiin niin lukemattomilla tavoilla, että sen täysimääräinen huomioiminen on lähes mahdoton tehtävä tyypilliselle rahastosäästäjälle. Kyselyssä vain 36 prosenttia sijoittajista arvioi tuntevansa edes melko hyvin riskit, joita ilmastonmuutos aiheuttaa heidän sijoituksillensa. Yli puolet tunnustaa tuntevansa riskit melko tai erittäin huonosti.

 

Ilmastonmuutosta ei voi sivuuttaa

S-Pankin kyselyssä 61 prosenttia sijoittajista arvioi, että ilmastonmuutoksen huomioinen kannattaa jo puhtaasti taloudellisista syistä. Samoilla linjoilla on S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen.

"Olen iloinen siitä, että alamme vihdoin havahtua siihen, että ilmastonmuutos vaikuttaa taloudellisesti moniin yhtiöihin. Omana ohjenuorana olen pitänyt sitä, että pysähdyn hetkeksi jokaisen sijoituskohteen kohdalla ja mietin, onko sijoitus osa ongelmaa vai osa ratkaisua."

S-Pankin kyselyssä kotimaisilta sijoittajilta tiedusteltiin, millaisia yhtiöitä he pitävät kaikkein houkuttelevimpina sijoituskohteina. Kiinnostavimpina sijoituskohteina pidettiin yhtiöitä, joiden tuotteet parantavat energiatehokkuutta. Tällaiset yhtiöt arvioi houkutteleviksi neljä viidestä kyselyyn vastanneesta sijoittajasta.

Vähiten kiinnostaviksi koettiin puolestaan energiayhtiöt, joille hiili on merkittävä polttoaine. Tällaisia yhtiöitä piti houkuttelevina joka kymmenes sijoittaja. Kyselyn perusteella suomalaiset sijoittajat vaikuttavat karsastavan etenkin monia fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvia yhtiöitä, kuten öljy- ja kaasuyhtiöitä.

Onko sijoitus osa ongelmaa vai osa ratkaisua?

Tavallisen rahastosäästäjän on kuitenkin toistaiseksi ollut vaikeaa välttää tällaisia sijoituksia. Tämä johtuu siitä, että erilaiset fossiilisia polttoaineita tuottavat energiayhtiöt ovat kuuluneet tyypillisesti laajasti hajautettujen rahastojen sijoituskohteisiin.

Keväällä S-Pankki kiihdyttikin ilmastotyötään. Pankki julkaisi ilmastostrategian ja toi asiakkaidensa käyttöön uudentyyppisen osakerahaston, joka vastaa moniin edellä esitettyihin haasteisiin.

FIM Fossiiliton Eurooppa ESG- ja S-Rahasto Fossiiliton Eurooppa -nimillä myytävä rahasto sijoittaa eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin siten, että se painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka ovat hyvissä asemissa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta.

"Etsimme rahaston salkkuun yhtiöitä, jotka tuottavat ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta tehokkaita ratkaisuja tai ovat vähintäänkin neutraaleja ilmastonmuutoksen suhteen. Tällä hetkellä rahaston salkusta löytyy esimerkiksi yhtiöitä, jotka valmistavat energiatehokkuutta parantavia laitteita", Leskinen kertoo.

Tavallisista eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista S-Pankin uusi rahasto poikkeaa myös siinä, että se ei sijoita lainkaan yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn, maakaasuun tai kivihiileen.

"Kuukausittainen säästäminen rahastoon on vaivatonta ja samalla voi varmistua siitä, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit tulevat huomioiduksi omissa sijoituksissa."

Kantar toteutti S-Pankin toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta ilmastomuutokseen sekä säästämiseen ja sijoittamiseen. Tutkimusaineisto kerättiin Kantarin internet-paneelissa 8.5.–13.5.2020. Tutkimukseen vastasi 1 056 täysi-ikäistä suomalaista. Vastaajajoukko edustaa 18–74-vuotiaita suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Virhemarginaali korkeintaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa koko vastaajajoukossa.

Lue lisää uudesta S-Rahasto Fossiiliton Euroopasta, joka sijoittaa fossiilivapaasti

Tutustu Ilmasto ja säästäminen -kyselyn tuloksiin (PDF)

Ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Päivitä yhteystietosi S-mobiilissa tai osoitteessa s-käyttäjätili.fi. Samalla voit antaa sähköisen markkinointiluvan ja pysyt ajan tasalla palveluistamme ja asiakasomistajaeduistamme.

Kirjaudu S-käyttäjätilille ja päivitä yhteystiedot: 

Päivitä tiedot


Asiakasomistajuus-osiossa voit päivittää markkinointiluvat: 

Päivitä markkinointiluvat