Siirry suoraan sisältöön

Miltä näyttää pörssin marraskuu? Salkunhoitajamme paljastavat havaintonsa tuloskaudesta

Osakekurssit ovat laskeneet eri puolilla maailmaa kuluvana vuonna, ja talouden näkymiä pidetään yleisesti epäselvinä. Tuloskauteen kohdistuukin tällä kertaa paljon kiinnostusta. Kuinka kävi kohoavien kustannusten keskellä? Entä kurittivatko koronarajoitukset? S-Pankki-rahastojen salkunhoitajat tiivistävät havaintonsa hoitamiensa rahastojen vinkkelistä.

S-Pankki Eurooppa Osake Sijoitusrahasto,
Seppo Kurki-Suonio

Eurooppaa seuraavien sijoittajien teemalistalla on ollut kolme merkittävää aihetta. Sijoittajia on pohdituttanut muun muassa maakaasun riittävyys talven yli. Toisekseen pohdinnassa on ollut yleinen kustannusten nousu ja sen vaikutus korkoihin. Paljon huomiota on saanut osakseen myös Britannian entisen pääministerin Liz Trussin hallituksen vastuuton talouspolitiikka, joka synnytti ensin epäluottamusta rahoitusmarkkinoilla ja lopulta omalta puolueelta. Päätökset pakottivat Trussin hallituksen eroamaan vajaan kahden kuukauden kuluessa muodostamisestaan. Ensimmäinen ja viimeinen teema on toistaiseksi työnnetty taka-alalle, minkä sijoittajat ovat ottaneet vastaan myönteisesti.

Myös tuloskausi kääntyi positiivisen puolelle. Euroopassa kolmannen vuosineljänneksen tulokset kasvoivat viime vuoteen verrattuna huimat 25 %, mikä ylitti 5 prosenttiyksiköllä odotukset. Kuten Suomessa, myös muualla Euroopassa analyytikot laskivat tulosennusteita juuri ennen tulosjulkistusrupeaman alkamista. Näin ennusteet asettuivat melko lähelle sijoittajien näkemystä ja – kuten myöhemmin ilmeni – myös yritysten toteutuneita tuloksia. Pahimmat pelot siitä, että nousseet kustannukset söisivät yhtiöiden katteet, heikentäisivät myyntiä ja pilaisivat loppuvuoden näkymät, eivät toteutuneet. Euron heikkous dollaria vastaan on tukenut merkittävästi eurooppalaisten maailmanlaajuisesti toimivien yhtiöiden tuloksia tänä vuonna.

Rohkaisevia tuloksia ja niiden yhteydessä esitettyjä kommentteja nähtiin useimmalla toimialalla. Valopilkkuina olivat erityisesti kuluttaja- ja energiayhtiöt. Päivittäistavarajätit Unilever, Nestlé ja Danone saivat läpi merkittäviä hinnannostoja ilman että vaikutus myyntimääriin olisi juuri syönyt kannattavuutta. Vaikka Euroopassa kasvu ei ollutkaan vahvaa, muut markkinat tukivat odotettua enemmän. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan brändätyistä elintarvikkeista enemmän – ainakin niin kauan kuin ansiotasokin nousee.

Myös luksusyhtiöille kolmas vuosineljännes oli vahva. Niin LVMH, Richemont kuin Keringkin (Gucci-brändin heikkoudesta huolimatta) ylittivät odotukset ennen kaikkea Aasian markkinan vedon myötä. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, jossa kuluttajat ovat päässeet koronasulkujen jälkeisille ostoksille jo hyvän aikaa sitten, ei samanlaista vahvaa myynnin kasvua enää nähty. Kiinan koronarajoitusten keventäminen antaisi puolestaan luksusyhtiöiden menestykselle vauhtia. Toisaalta, vaikka keventämistä jouduttaisiin odottamaan pidempäänkin, kyse on pitkälti vain siirtyneestä kysynnästä. Noussut inflaatio hyödyttää luksusbrändejä, sillä se lisää kuluttajan valmiutta maksaa kaikista ostoksistaan enemmän. Luksusyhtiöillä valmistuskustannukset ovat matalia suhteessa tuotteiden myyntihintaan.

Energiayhtiöiden tulosten paraneminen selitti suuren osan Euroopan kokonaistuloskasvusta viime vuoteen nähden. Energiayhtiöt ovat Venäjän hyökkäyksen suurimpia hyötyjiä, kun Euroopan maat ovat valmiita maksamaan maakaasusta huomattavasti aiempaa enemmän tulevina vuosina. Yritykset ovat myös reagoineet tilanteeseen nostamalla osinkoja vuoden aikana.

Muilla sektoreilla selvien teemojen etsintä ei ole yhtä yksinkertaista: sekä positiivisia että negatiivisia yllättäjiä nähtiin.

Ensi vuoteen mentäessä paine kuluttajaa kohtaan kovenee, kun ainakin Euroopassa reaaliansiot jäävät negatiivisiksi ja talouskasvukin painunee nollaan tai taantumaan. Vientiteollisuus on saanut ja saa edelleen merkittävää tukea dollaria vastaan halvasta eurosta. Näillä näkymin korkeasta energianhinnasta huolimatta maanosan teollisuustuotanto ei supistu merkittävästi, mutta kaasun saatavuus heikentää esimerkiksi kemianteollisuuden kilpailukykyä. Myönteistä kuitenkin on vähemmän energiaa kuluttavien prosessien käyttöönotto, joka tukee monien näihin ratkaisuja tuottavien eurooppalaisten yhtiöiden liiketoimintaa.

S-Pankki Fenno Osake Sijoitusrahasto,
Juha Varis

Ennen tuloskautta olin huolissani, että analyytikoiden tulosennusteet eivät huomioineet tarpeeksi heikentynyttä talousympäristöä ja olivat siten liian korkeita kolmannelle vuosineljännekselle. Onneksi ennusteita laskettiin laajalla rintamalla syys-lokakuussa, ennen tuloksia. Kun tuloskausi sitten alkoi, yhtiöt pääsivät näihin alentuneisiin ennusteisiin tai jopa ylittivät ne. Sijoittajat ja kurssit tykkäävät siitä, että yllätytään positiivisesti.

Kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi oli jatkumoa tämän vuoden aiemmille neljänneksille: perusteollisuus teki edelleen ennätysvahvaa tulosta, ja yksityiseen kuluttamiseen nojaavat yhtiöt kamppailivat kysynnän kanssa. Perusteollisuuden sisällä metsäyhtiöt jatkoivat hyvien tulosten raportointia, mutta ilmassa oli myös yhä enemmän merkkejä siitä, että parhaat ajat ovat jääneet taakse. Kuva tulosten selvästä laskusta vuonna 2023 tarkentui edelleen. UPM taistelee tätä kehitystä vastaan uusilla tehtailla ja korkealla energiaomavaraisuudella.

Ehkä tärkein uusi ilmiö oli se, että toimialasta riippumatta monen yhtiön kassavirta oli selvästi negatiivinen. Moni yhtiö oli edelleen kasvattanut omia varastojaan, kun kysyntä näytti vielä kohtuulliselta. Näin yhtiöt halusivat varmistaa, etteivät mahdolliset logistiikkahaasteet aiheuttaisi omaan toimitusvarmuuteen samanlaisia kuin ongelmia kuin 2021–2022 alkupuolella. Kun samaan aikaan korkea inflaatio on nostanut tuotteiden arvoa, yhteisvaikutus oli varsin merkittävä monelle: kassavirrat olivat jopa miinuksella, vaikka raportoitu tulos kasvoi selvästi. Tilanne normalisoituu seuraavan puolen vuoden aikana ja uskoisin tilanteen olevan lähempänä normaalia osinkokauteen tultaessa. Mutta jos yhtiön tase on velkainen ja merkittäviä lainoja täytyy uusia, heikko kassavirta voi nostaa rahoituksen kustannuksia paljonkin.

Sijoittajien katse alkaa pikkuhiljaa kääntyä vuoden 2023 tuloskehitykseen. Kotimaisia konepajoja kannattelevat ennätyskorkeat tilauskannat. Uusien tilausten virta on kuitenkin todennäköisesti selvästi kuluvaa vuotta heikompi – elleivät yhtiö jatka markkinaosuuden kasvattamista, kuten muun muassa Metso Outotec ja Konecranes ovat tehneet vuonna 2022. Kuluttajayhtiöiden talvikauden ennustetaan olevan vaativa, mutta lumen sulaessa ja ilmojen lämmetessä rahaa odotetaan jäävän enemmän myös muuhun kuin sähköön ja polttopuihin. Ainoat sektorit ja yhtiöt, joiden tulosten ennustetaan selvästi laskevan vuoden 2023 aikana ovat perusteollisuus sekä rakentamiseen liittyvät yhtiöt. Lisäksi kiinteistöpuolella on odotettavissa tasearvojen alaskirjauksia korkojen nousun takia.

S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake Sijoitusrahasto,
Kuldar Rahuorg

Kesän ja alkusyksyn aikana viimeisimmätkin maat poistivat covid-liitännäisiä rajoituksia. Tämän myötä Kiina jäi käytännössä lähes ainoaksi maaksi, joka pyrkii sulkutoimilla rajoittamaan tartuntojen leviämistä. Kiina oli muutenkin tapetilla tarkastelujaksolla, kun kesällä sotilaspoliittinen viestintä oli verrattain kiivasta yhdysvaltalaisen poliitikon vierailtua Taiwanissa. Lisäksi lokakuussa vahvistettiin uusi/vanha johto Kiinalle seuraavaksi kaudeksi. Vaikka markkinoiden ensireaktio oli negatiivinen, tunnelma muuttui enenevissä määrin positiivisemmaksi ajan mittaan. Kiinalaisten yhtiöiden tuloksentekokyky on ollut vahvasti sidoksissa siihen, onko taloudellinen aktiviteetti ollut mahdollista ja missä määrin rajoitteet huomioiden. Tältä osin ei tullut isompia yllätyksiä suuntaan tai toiseen. Usein myös länsimaisen median uutisvirtaan päätyvät Kiinan kiinteistömarkkinat ovat selkeästi nousseet myös hallinnon huomion kohteeksi, ja tarkastelujaksolla Kiina ilmoitti useammasta sektoriin kytkeytyvästä tukitoimesta. Muualla Aasiassa puolijohdesektori oli odotetun heikko, ja yhtiöiden ilmoittaessa investointiohjelmien pienentämisistä niiden osakkeissa nähtiin myös kurssiralleja. Vastaavasti akkusektorin vahva meno jatkui Koreassa, ja globaali rakenteellinen muutosvauhti autokannassa näyttäisi olevan vahvempi kuin odotettiin.

Latinalainen Amerikka on viimeisen parin vuoden aikana siirtynyt poliittisessa johdossa vasemmalle. Brasilian presidenttivaalit viimeistelivät tämän siirtymän, kun Luiz Inácio Lula da Silva nousi uudelleen presidentiksi. Tulosten näkökulmasta Latinalainen Amerikka on ollut yksi valopilkuista, kun useamman sektorin yhtiöt ovat raportoineet vahvoja tuloksia. Muutenkin alue on ollut hieman poikkeavassa syklissä, kun aikaisten koronnostojen ansiosta inflaatio osoittaa jo taittumisen merkkejä ja ensimmäiset keskustelut koronlaskuista ovat alkaneet useammassa maassa.

Itä-Euroopan otsikoita hallitsivat sodan lisäksi kustannusten nousu sekä poikkeukselliset turistivirrat. Useampi maa on hyötynyt venäläisten päätöksestä viettää hetki jossain muussa maassa kuin kotimaassaan. Tämä on kiihdyttänyt sekä kulutuskysyntää että kiinteistömarkkinoita eri kaupungeissa. Täysin poikkeuksellista meno on ollut hieman erilaista rahapolitiikkaa noudattavassa Turkissa. Tuotot paikallisvaluutoissa ovat olleet verrattain isoja, kun paikallissijoittajat yrittävät suojata omaisuuttaan inflaatiolta. Samalla yhtiöt ovat osoittaneet hämmästyttävää toimintakykyä kyseisessä ympäristössä.

S-Pankki USA Osake Sijoitusrahasto,
Mikko Linnanvuori

Kesällä toisen neljänneksen tuloskausi leikkasi pahimmat pelot akuutista romahduksesta. Tämä johti osaltaan voimakkaaseen mutta lyhyeksi jääneeseen kurssiralliin. Nyt syksyllä kolmannen neljänneksen tuloskausi on ollut pitkälti samankaltainen: pahimmat pelot eivät ole toteutuneet, ja yleiskuva yritysten tuloskehityksestä on edelleen kohtuullinen.

Tuloskasvu on Yhdysvalloissa noin kolmen prosentin luokkaa, kun odotuksissa oli tulosten pysyminen ennallaan. Energiasektorin erittäin vahvat tulokset tukevat kokonaiskuvaa.
Tuloskauden merkittävimmät tapahtumat liittyivät teknologiajättien yllättävän laajaan heikkouteen. Useaan otteeseen jo tänä vuonna pettänyt Netflix ja toistaiseksi lähes kuivin jaloin selvinnyt Apple olivat kohtuullisen hyviä, mutta muut teknojätit kompuroivat.

Digitaalisen markkinoinnin kasvun hyytyminen näkyy nyt myös Alphabetin ja Metan luvuissa. Vielä alkuvuodesta ongelman ajateltiin olevan Snapin yhtiökohtaista haavoittuvuutta. Myös pilvipalveluiden hyperkasvu hidastui, mikä iski Microsoftin ja Amazonin kasvulukuihin. Teknojättien kurssit reagoivat odotuksia heikompiin lukuihin voimakkailla laskuilla, mutta tämä ei yllättäen johtanut koko markkinoiden laskuun. Markkinoiden vetovastuu on siirtynyt ainakin toistaiseksi selvästi muille yhtiöille. Jää nähtäväksi, onko kyseessä pysyvämpi johtavan teeman vaihtuminen.

Seuraavaksi sijoittajat pääsevät jännittämään kaupan sektorin raportteja, kun ne raportoivat lokakuun lopussa päättyneiden tuloskvartaaleidensa lukuja marraskuun puolivälistä lähtien. Myös amerikkalainen kuluttaja on pulassa villin inflaation ja korkeiden korkojen vuoksi. Kaupan varastot ovat täynnä ja odotamme tavallista aggressiivisempien alennusmyyntien olevan keino houkutella uupunut kuluttaja edelleen kauppoihin.

Tärkeää tietoa

Tämä on mainos. Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan Materiaalin laatijan valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi. Tutustu huolellisesti rahaston hinnastoon, rahasto- ja avaintietoesitteeseen sekä rahaston ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.

Ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Päivitä yhteystietosi S-mobiilissa tai osoitteessa s-käyttäjätili.fi. Samalla voit antaa sähköisen markkinointiluvan ja pysyt ajan tasalla palveluistamme ja asiakasomistajaeduistamme.

Kirjaudu S-käyttäjätilille ja päivitä yhteystiedot: 

Päivitä tiedot


Asiakasomistajuus-osiossa voit päivittää markkinointiluvat: 

Päivitä markkinointiluvat