Siirry suoraan sisältöön

Kuin Suomen kevät

TOUKOKUU 2024 S-PANKKI NÄKEMYS

Sijoitusmarkkinoiden alkuvuoden nousu joutui takatalven kouriin huhtikuussa, kun koronlaskujen siirtyminen painoi tunnelmia. Moni asiaa menee maailmalla oikeaan suuntaan, mutta paljon on jo odotuksissa. Osakkeet ja korot ovat salkuissamme neutraalipainossa, mutta valikoituja suosikkeja löytyy useita.

Vuoden alun erittäin vahva vire osakemarkkinoilla joutui takatalven kouriin huhtikuussa. Maailman osakemarkkinat olivat reilun parin prosentin laskussa. Viime kuun alamäen jälkeenkin alkuvuoden tuotto on erinomainen yli kahdeksan prosenttia. Lasku oli terve maanpinnalle palautus sijoittajien toiveikkuuden noustua turhankin kovaa. Myönteistä huhtikuussa oli, että vuoden alun heikot lenkit olivat muita markkinoita paremmassa vireessä Suomen ja kehittyvien maiden osakkeiden noustessa.

Huhtikuun markkinoiden vaisuuden takana oli useampia syitä. Vuoden alussa sijoittajat toivoivat sekä hyvää taloutta että koronleikkauksia, mutta kaikkea hyvää saadaan harvoin yhtä aikaa. Huhtikuun laskun käynnistäjänä toimikin koronlaskuodotusten siirtyminen. Kun taloudessa menee hyvin, kuten USA:ssa menee, ei koronlaskuille ole tarvetta. Laskuun vaikutti myös se, että takana oli viiden kuukauden nopea nousu. Rallin myötä markkinatunnelmat olivat liiankin korkealla, jolloin pienetkin pettymykset aiheuttavat isoja liikkeitä. Toisaalta myös halukkuus voittojen kotiuttamiseen oli korkealla edellisten kuukausien rallin jälkeen.

Neutraalipaino

Pidämme osakkeet ja korot salkuissamme neutraalipainossa. Odotimme keväälle pientä korjausta, minkä takia kevensimme hieman osakepainoja salkuissamme maaliskuussa, mikä olikin hyvä ratkaisu. Jatkossa kevät vaihtuu kesään, mutta markkinoilla ailahtelu jatkuu. Yhtäältä saadaan auringonpaistetta markkinoille, mutta toisaalta on luvassa myös sadekuuroja ja pilvisempiä päiviä. Taloustiedot ja tuloskausi ovat olleet vahvoja, mutta se on jo pitkältikin leivottu sijoittajien odotuksiin viime kuukausien vahvan nousun myötä. Uutisten pitäisi olla vielä odotuksia parempia, jotta ne saisivat sijoittajissa aikaan uuden voimakkaan ostoinnon. Toisaalta heikot uutiset ovat tässä tilanteessa normaalia isompia pettymyksiä. Markkinoilla onkin edessä tasapainoilua, jossa kohtuullisen hyväkin uutisvirta voi aiheuttaa ajoittain pettymyksiä, kun odotuksissa on vielä parempia uutisia.

Korkomarkkinoilta tuottoja

Yksi tämän vuoden alun selkeitä konsensusnäkemyksiä oli, että keskuspankit tulevat laskemaan selvästi korkoja vuoden mittaan. Keskuspankkiirit itsekin vihjailivat siihen suuntaan. Tässäkin on tullut vastaan käänteitä kuin kevätsäässä. Vakaan talouskasvun myötä inflaatio ei olekaan hävinnyt taloudesta, vaan on kääntynyt paikoitellen jopa nousuun. Niinpä koronlaskusuunnitelmissa on peräydytty. Euroalueella tulee kesäkuussa 0,25 prosenttiyksikön lasku, koska pankkiirit ehtivät luvata sen jo melko suorasanaisesti. Suurta laskutsunamia ei kuitenkaan ole luvassa, ellei talous heikkene selvästi. USA:ssa ensimmäistäkin laskua on siirretty, eikä sieltä ole taloudelle tai markkinoille tulossa korkotukea ainakaan ennen syksyä.

Kun osakkeet ovat hyvässä vireessä, ne ovat ylivertaisia sijoitustuotoiltaan, kuten talven rallin aikana on nähty. Sen sijaan normaalimmissa oloissa tuottojen ailahdellessa muut sijoituskohteet ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Korot ovat kohonneet euroalueella neljän prosentin tuntumaan, mikä on sijoittajille hyvä uutinen, sillä koroista saadaan nyt mielenkiintoisia tuottoja. Vähäriskisimmissäkin joukkolainoissa päästään 3–4 prosentin tuottoihin. Riskisemmissä lainoissa tuotto-odotukset ovat vielä pari pykälää korkeammalla.

Olemme kevään mittaan nostaneet luottoriskillisiä sijoituksia salkkuihimme yhä lisää. Kehittyvien maiden lainat ja erilaiset yrityslainat, niin vakavaraisten yhtiöiden Investment Grade kuin riskisempien yhtiöiden High Yield -lainat, ovat salkuissamme ylipainossa tällä hetkellä. Tuoreimpana muutoksena lisäsimme huhtikuussa sijoituksia HY-rahastoomme, joka palkittiin hyvästä menestyksestään jälleen Lipper-palkinnoilla luokkansa parhaana viiden ja kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla. Ympäristö, jossa talous ei ajaudu suuriin vaikeuksiin, mutta ei myöskään kasva kovin vahvasti on hyvä yrityslainoille. Tällöin maksuhäiriöt eivät kiihdy ja toisaalta yritysten halukkuus liialliseen riskinottoon pysyy aisoissa.

Osakemarkkinoissa on eroja

Osakemarkkinoiden väliset erot ovat olleet isoja viime vuosina, samoin kuin tämän vuoden alussakin. USA on osakemarkkinoiden suvereeni veturi, joka on jatkanut vahvassa nousussa. Talous on kestänyt koronnostojen vaikutukset yllättävän hyvin korkean työllisyyden ja valtion elvytyksen tukemana. Tuoreimmat hyvät uutiset USA:sta on saatu vuoden yritysten ensimmäisen neljänneksen tuloskaudelta. Odotukset olivat korkealla, mutta silti ne on onnistuttu ylittämään laajasti. Toisaalta Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostus on korkealla sekä historiaan että muihin markkinoihin verrattuna, joten hyvätkään tulokset eivät siivittäneet osakkeita nousuun huhtikuussa. USA on kuitenkin niin maailman taloudessa kuin markkinoillakin avainasemassa, joten sen merkitys koko salkulle on erittäin suuri.

Suosikkiosakemarkkinaksemme nostamme kehittyvät markkinat. Kiinan ongelmien myötä ne ovat Suomen ohella viimeisen vuoden aikana jääneet selvästi muista jälkeen. Matalan arvostuksen ansiosta niissä on tilaa hyville uutisille talouskasvun piristyessä ja rahapolitiikan keventyessä. Geopolitiikassa nähtiin huhtikuussa uusia vastoinkäymisiä, kun Israelin ja Iranin välillä ajauduttiin yhteenottoihin. Iskut jäivät kuitenkin onneksi vähäisiksi, mikä helpotti sijoittajien huolia. Selvästikään kummallakaan osapuolella ei ollut halua levittää Lähi-idän konfliktia nykyistä pahemmaksi. Se osaltaan helpottaa riskejä kehittyvillä markkinoilla.

Kehittyvien maiden lisäämiseen varat saatiin Japanin osakemarkkinoita vähentämällä. Japanin osakkeet ovat nousseet viimeisen vuoden aikana voimakkaasti, kun maa on pysynyt nollakorkopolitiikassa samalla, kun muualla korkoja on nostettu. Korkopolitiikka on heikentänyt jeniä, mikä on tukenut maan vientiyrityksiä. Rahapolitiikka on kuitenkin ajautumassa vaikeuksiin valuutan yhä heikentyessä ja kiihdyttäessä inflaatiota. Olemme saaneet Japanista hyviä tuottoja, mutta kotiutimme sieltä voittoja kahdessa erässä ensin tammikuussa ja viimeksi huhtikuussa. Nyt käännämme katseita enemmän muille markkinoille.

 

S-Pankki Näkemys

S-Pankki Näkemys on S-Pankin päästrategi Lippo Suomisen kuukausittainen päivitys maailman sijoitusmarkkinoiden tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä. Näkemyksessä kerrotaan, millä markkinoilla on parhaat tuottonäkymät ja miten eri markkinoita S-Pankin rahastoissa ja salkuissa painotetaan.

Aiemmat S-Pankki Näkemykset

Tärkeää tietoa

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan Materiaalin laatijan valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.