Siirry suoraan sisältöön

Keskuspankki on norsu posliinikaupassa

S-pankki markkinakommentti – Maaliskuu 2023

Markkinoiden vuoden alun myönteinen vire koki kovan iskun viime viikolla, kun yhdysvaltalainen Silicon Valley Bank ajautui vaikeuksiin. Uutta finanssikriisiä ei kannata huutaa, mutta pankin nurin meno osoittaa, että voimakkaat koronnostot aiheuttavat ongelmia taloudessa ja markkinoilla.

Finanssikriisin haamuja alettiin kaivaa kaapeistaan viime viikolla, kun kalifornialainen, Yhdysvaltain 18. suurin pankki Silicon Valley Bank (SVB) ajautui viranomaisten syliin ja ajettiin alas. Pankin nurinmenon aallot löivät laajasti markkinoihin joka puolella maailmaa. Osakkeet ja korot laskivat viime viikolla, kun pankin alasajon seurauksia alettiin arvioida. Viikonloppuna Yhdysvaltain viranomaiset pakon edessä ilmoittivat turvaavansa kaikkien pankkien kaikki talletukset, jotta talletuspako estettäisiin.

 

Varovaisuus jatkuu salkuissa

Välitön kriisi on vältetty, mutta paljon huolia ja epäilyksiä jäi jäljelle. Keskuspankkien poikkeuksellisen voimakkaat koronnostot tuntuvat taloudessa ennen pitkää ja nyt saatiin ensimmäinen konkreettinen ongelma, joka syntyi korkojen noususta. Keskuspankit ovat kuin norsu posliinikaupassa. Inflaation alas ajaminen on niiden ensisijainen tehtävä. Ne pyrkivät tekemään sen aiheuttamatta taloudelle tai muille toimijoille isoja vahinkoja. Riski siitä, että jotakin menee rikki, on kuitenkin suuri, ja nyt saatiin ensimmäinen uhri. Markkinoilla jännitetään, missä ongelmia esiintyy seuraavaksi.

Olemme varoitelleet, että rahapolitiikan kiristys ei suju kivuitta, vaan osuu ajan mittaan talouteen ja yrityksiin, kuten nyt nähtiin. Olemme pitäneet osakkeet viime vuodesta alipainossa salkuissamme, sillä riskit ovat pysyneet korkealla. Erityisesti länsimaissa koronnostot iskevät markkinoihin, joten USA:n ja Euroopan sijoituksia on vähennetty. Toisaalta valtionlainat ovat ylipainossa, sillä ne ovat paras tapa suojata sijoitussalkkua talouden heikkoudelta. Viime viikon tapahtumat vahvistavat käsitystämme talouden hidastumisesta ja korkeista riskeistä. Nopeita heilahduksia on jatkossakin luvassa toiveiden ja pelkojen vuorotellessa, mutta valitettavasti isoja haasteita on vielä luvassa.

 

SVB omien toimien ja kiristyksen uhri

Jokainen kriisi on oma erikoistapauksensa. Tälläkään kertaa SVB:n ongelmia ei voida suoraan yleistää. Taustalla on sekä pankin omia virheitä että markkinat yllättänyt voimakas korkojen nousu. SVB-pankki on erikoistunut Piilaakson start-up-yritysten kanssa toimimiseen. Talletukset pankissa kasvoivat viime vuosina voimakkaasti. SVB päätti matalien korkojen ympäristössä sijoittaa talletusvarat vähäriskisiin, muutaman vuoden pituisiin joukkolainoihin.

Korkojen lähdettyä nousemaan ja start-up-hypen rauhoittuessa talletukset lähtivät pienenemään. Niinpä pankki tarvitsi lisää likvidejä varoja, ja joutui pakon edessä myymään ostamiaan joukkolainoja, joiden arvot olivat laskeneet korkojen noustessa. Kun tämä paljastui markkinoille viime viikolla, huolestuttiin pankin talletusten kohtalosta. Kun talletuspako käynnistyi, joutuivat viranomaiset sulkemaan pankin perjantaina. Tämä johti huoliin varsinkin start-up-kentällä, sillä monen yrityksen talletusvarat olivat kiinni SVB:ssä.

SVB:n kaatoivat sekä pankin surkea riskienhallinta, jossa otettiin runsaasti korkoriskiä, että rahapolitiikan kiristäminen, mikä johti riskien toteutumiseen ja pankin likvidien varojen loppumiseen. Nouseviin korkoihin joutuvat kaikki sopeutumaan taloudessa, mutta yhtä heikkoa riskienhallintaa kuin SVB:llä ei toivottavasti, eikä tiettävästi, muualla ole. Siten ongelma olisi parhaimmillaan voinut jäädä vain yhden pankin murheeksi, mutta markkinoilla pelot usein leviävät laajemminkin.

 

Tallettajat pelastettiin

Laajamittaisen talletuspaon uhatessa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, keskuspankki Fed ja Talletussuojarahasto (FDIC) päättivät sunnuntaina turvata kaikkien pankkien kaikki talletukset toistaiseksi. Sillä varmistettiin luottamus pankkijärjestelmään. Pankki siis voi mennä nurin, jolloin osake- ja joukkolainasijoittajat menettävät varansa, mutta talletukset on turvattu. Pankkien osakekurssit ovatkin pudonneet selvästi muita osakkeita voimakkaammin.

Yksi iso ongelma on näin lakaistu pois pöydältä, mutta markkinoiden huolet eivät ole hävinneet. Se, että tarvitaan pelastuspaketti, osoittaa, että on olemassa paha ongelma. Korot ovat nousseet vuodessa erittäin voimakkaasti, ja odotettavissa oli, että se tulee aiheuttamaan hankaluuksia talouteen. SVB oli ensimmäinen uhri, jonka kiristyvä rahapolitiikka aiheuttaa. Nyt markkinoilla jännitetään, missä on seuraava tulipalo. Pankkien likviditeettiongelma USA:ssa on ratkaistu, mutta muita mahdollisia murheita on vielä jäljellä.

 

Kivulias sopeutuminen

Olemme nimittäneet tätä vuotta sopeutumisen vuodeksi, korkeampiin korkoihin sopeutumisen vuodeksi. Nyt saatiin ensimmäinen näytös ja varoitus, millaisia seurauksia voi olla edessä. Hyvä puoli on, että esimerkiksi pankit tarkistavat jatkossa riskejään. Tämän huono puoli on, että se tarkoittaa lainaehtojen kiristymistä ja lainauksen hinnan nousemista, mitkä puolestaan hidastavat talouskasvua jatkossa. Yleisesti sekä yritykset että sijoittajat laajemmin ovat tämän jälkeen aiempaa varovaisempia.

Hyvien uutisten puolella on, että keskuspankit arvioivat uusiksi rahapolitiikkansa jatkoa. Korkea inflaatio on pakottanut koronnostoihin, mutta nyt mietitään joko nostot riittävät. Jos talouskasvu ja inflaatio taittuvat, voidaan koronnostot vähitellen lopettaa. Markkinoilla onkin parissa päivässä siivottu nopealla tahdilla lähes kaikki koronnostot pois odotuksista, jolloin pahimmat korkopelot ovat helpottaneet. Yhdysvalloissa kahden vuoden korko on tippunut lähes prosentin parissa päivässä, mikä on nopein pudotus 35 vuoteen. Euroopassa puolestaan talletuskoron huippuodotus on korjaantunut yli neljästä 3,5 prosenttiin.

 

Posliinikaupassa on vielä törmättävää

Jatkossa nähdään, minkä verran korot tekevät vahinkoja taloudessa. Taantumariskit ovat korkealla. Viime viikon pankkiongelmien seurauksena yleisen varovaisuuden lisääntyminen ja yritysten ongelmat heikentävät näkymiä entisestään. Olemme sanoneet, että keskuspankki yleensä aina kiristysputkissa nostaa korkoja niin pitkään, että jotakin menee rikki. Nyt saatiin yksi uhri ja toivottavasti se riittää. Sijoittajat kuitenkin varautuvat siihen, että muuallakin on murheita luvassa, joten sijoitusmarkkinoilla varovaisuus kannattaa jatkossakin.

 

Tärkeää tietoa

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan Materiaalin laatijan valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.