Siirry suoraan sisältöön

Itku pitkästä ilosta

S-Pankki Näkemys on kuukausittainen päivitys maailman sijoitusmarkkinoiden tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä. Näkemyksessä kerrotaan, millä markkinoilla on parhaat tuottonäkymät ja miten eri markkinoita S-Pankin rahastoissa ja salkuissa painotetaan.

Sijoittajien finanssikriisistä jatkuneet juhlat ovat toistaiseksi tulleet päätökseen, kun taantuva talous ja kiristyvä rahapolitiikka painavat markkinoita. Lähiaikojen markkinanäkymät ovat heikot, joten osakkeet ovat salkuissamme reilussa alipainossa. Nyt on hyvä palauttaa mieliin myös sijoittamisen perustotuudet.

Tälläkään kertaa se ei ollut toisin. Vaikka rahoitusmarkkinat olivatkin finanssikriisin jälkeen 13 vuotta lähes yhtämittaisessa nousussa, ei nousu ollut tälläkään kertaa ikuista. Toisaalta ei laskukaan tule olemaan ikuista, eikä korkojen nousu, vaikka se tämän talven aikana voi siltä tuntuakin. Ennen pitkää talous korjaa itsensä ja palataan jälleen kasvuympäristöön, mutta ennen sitä on vielä käytävä läpi korjausvaihe, ja se ei ole hyvää aikaa sijoittajille.

Mennyt vuosi on ollut sijoittajalle poikkeuksellisen heikko, kun sekä osakkeiden että joukkolainojen lasku on syönyt tuottoja. Tappioita harmitellessa kannattaa muistaa, että edelliset vuodet olivat erinomaisen tuottoisia. Nyt on kuitenkin menossa markkinoiden kierrossa aika, jolloin joudutaan maksamaan takaisin edellisten vuosien liiankin hyviä tuottoja. Todennäköistä on, että ylilyönti tullaan korjaamaan ylilyönnillä toiseen suuntaa, eli markkinalaskussa vuorostaan synkistellään liikaa. Sijoittajat käyvät läpi koko tunneskaalansa euforiasta paniikkiin. Pitkän tähtäimen sijoittajana ei kannata liiaksi huolestua, sillä lasku avaa aina mahdollisuuksiakin, mutta niiden hyödyntäminen vaatii kärsivällisyyttä. Ja nyt ollaan vielä tuossa kärsivällisyysvaiheessa.

 

Osakkeet reilussa alipainossa

Laskimme osakkeet alipainoon salkuissamme jo vuosi sitten syksyllä. Suomen osakkeet kääntyivätkin jo tuolloin laskuun, mutta muu maailma pysyi Yhdysvaltain johdolla vielä syksyn noususuunnassa. Vuoden vaihteessa kuitenkin kamelin selkä taittui USA:ssakin ja tämä vuosi on ollut selvää alamäkeä kaikkialla. Osakealipainomme onkin toiminut erinomaisesti ja olemme sillä saaneet pienennettyä salkkujen laskua. Elokuun puolivälissä laskimme osakkeiden osuutta salkuissamme entisestään kesärallin jälkeen, mikä on osoittautunut kannattavaksi päätökseksi.

Nyt laskemme osakkeiden osuutta entistä selvempään alipainoon. Osakkeiden lasku sinällään houkuttelisi ostoksille, mutta kun samaan aikaan talouden näkymät ovat heikentyneet entisestään, ovat riskit yhä selkeästi kallellaan alaspäin. Talous ja tulokset ovat pitäneet pintansa, mutta riski roimasta loppuvuoden jarrutuksesta on lisääntynyt. Siksi odotamme osakkeiden hakevan vielä vauhtia alakautta ennen kuin palaamme takaisin nousu-uralle - toivottavasti jossain vaiheessa ensi vuonna.

Taantuma talvella

Vielä keväällä markkinoilla oli vallalla toiveikkuus, että taloudessa selvittäisiin ns. pehmeällä laskeutumisella, eli vain lievällä kasvun hidastumisella. Vuoden edetessä on kuitenkin tullut selväksi, että inflaatio ei taitu helpolla. Sähkön, ruoan ja bensan hintojen nousu syö kulutusmahdollisuuksia ja samaan aikaan keskuspankit joutuvat hillitsemään inflaatiota rahapolitiikan kiristyksillä. Tämä yhdistelmä on taloudelle myrkkyä, joten monissa talouksissa edessä on taantuma. Nyt kysymys on enemmän siitä, millainen taantumasta tulee. Ensi vuoden talousennusteita onkin leikattu selvästi.Riski on, että kasvun hyytyminen on toivottua nopeampaa ja voimakkaampaa. Talous ja yritysten tulokset ovat pysyneet tämän vuoden yllättävän hyvässä vedossa, vaikka tulevaisuuteen osoittavat indikaattorit ovat hyytyneet. Loppuvuonna voi pahimmillaan edessä olla yhtäaikainen jarrutus sekä kuluttajien että yritysten toimesta. Vanhat säästöt ovat siivittäneet taloutta toistaiseksi, mutta niiden loppuminen on ennen pitkää edessä.

Ei vielä taantumahinnoittelua

Talouden taantuminen ei ole enää uusi uutinen sijoittajille, joten eikö se ole jo markkinoiden hinnoissa? Jos talous selviää lievällä kasvun hyytymisellä, niin hinnat huomioivat jo sen. Sen sijaan reippaampaa kasvun tyrehtymistä ei vielä ole markkinahinnoissa.

Ostopaikkoja odottavat sijoittajat katsovat osakkeiden arvostuskertoimia, jotka ovat tulleet reilusti alas kurssien mukana. Haaste on, että arvostus on yritysten tuloksista riippuvainen. Tulokset puolestaan riippuvat taloudesta. Talouden painuessa taantumaan yritysten myynti tyssää, ja tulokset laskevat. Se käynnistää toimet, joilla vähitellen kustannukset saadaan sopeutettua uuteen matalampaan myyntitasoon, mutta se ottaa aikansa.

Sijoittajat huolissaan, mutta vanhoista totuuksista on vaikea luopua

Monien kyselyjen mukaan sijoittajat ovat synkimpiä markkinanäkymistä sitten finanssikriisin. Tällöin voisi odottaa, että sijoittajat ovat jo myyneet osakkeitaan, ja salkut olisi viritetty taantuma-asentoon. Pinttyneitä ajatusmalleja ei kuitenkaan hetkessä muuteta. Sijoittajat ovat luoneet itselleen uusia ”totuuksia”, jotka vaikuttavat markkinoihin. ”Jokainen markkinalasku on oston paikka”, ”talous elvytetään nopeasti kasvuun” ja ”koroista ei ainakaan saa tuottoa” ovat pitäneet osakkeiden myyntihalut vähäisinä, vaikka näkymät ovat heikentyneet. Ostohousut on laitettu sivuun, mutta sijoittajat eivät ole lähteneet laajasti myyntilinjalle. Laaja myyntiaalto on usein merkki markkinapohjien läheisyydestä.

Sijoittamisen perustotuuksien edessä

Markkinaympäristö on nyt erilainen kuin mihin on totuttu viime vuosina, mutta toisaalta se on monessa mielessä paluu sijoittamisen perustotuuksien äärelle. Onkin aika kaivaa jälleen esiin sijoittamisen perusoppikirjat:

  • Osakemarkkinoiden tuotot eivät ole pitkällä tähtäimellä kaksinumeroisia. Tylsä 5–10 prosenttia on historiassa toteutunut tuotto, ja sitä se on tulevaisuudessakin. Sijoittaminen ei ole pikavoittojen tavoittelua, vaan maraton, jossa ylä- ja alamäet vaihtelevat.
  • Riski ja tuotto menevät käsi kädessä. Tämän vuoden laskussa kovimmassa alamäessä ovat olleet ne kohteet, jotka nousivat kovimmin edellisinä vuosina kuten esim. kasvuosakkeet tai kryptovaluutat.
  • Korot ovat muutakin kuin tuototon riski. Nollakorkojen aika oli toivottavasti poikkeus ja jatkossa riskillä on jälleen hinta. Ja sitä myöten sijoittajalla on mahdollisuus saada tuottoja myös korkomarkkinoilta. Osakkeille tarvitaan vähäriskinen vaihtoehto.
  • Ajallinen hajautus varmistaa, että pahimmat pettymykset vältetään. Kuukausittainen sijoittaminen varmistaa, ettei osta kaikkea huipulta, vaikka toki ei osta kaikkea pohjaltakaan.
  • Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on sijoituskohteiden hajauttamisen tärkeys. Laittamalla rahat yhteen kohteeseen voi tulla rikkaaksi, tai sitten köyhäksi. Hajauttamalla varoja eri omaisuuslajeihin ja markkinoille ei voita lottopotteja, mutta se on varmin tapa vaurastua. Vaikka osakkeet ja joukkolainat ovat olleet laskussa tänä vuonna, niin kiinteistöt ovat yhä tuottaneet, joten hajauttaminen on auttanut myös tämän vuoden myrskyissä. Myös osakesijoitusten kansainvälinen hajautus on tukenut tuottoja, kun dollarin vahvistumisen myötä USA:n osakkeet ovat tuottaneet paljon paremmin kuin esimerkiksi Suomen osakkeet.

 

Tärkeää tietoa

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan Materiaalin laatijan valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.