Siirry suoraan sisältöön

Aurinko paistaa ja vettä sataa

TOUKOKUU 2023 S-PANKKI NÄKEMYS

Kesää odotellaan markkinoilla epävakaissa tunnelmissa, kun samaan aikaan on saatu sekä hyviä että huonoja uutisia. Markkinoilla tarvitaan malttia ennen kuin selviää, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Pidämme osakkeet pienessä alipainossa ja haemme tuottoja valikoiduilta markkinoilta.

 

Vuoden alussa sekä optimistit että pessimistit ovat saaneet pettyä. Talous ei ole pettänyt, mutta ei ole lähtenyt vahvaan lentoonkaan. Ongelmat eivät ole kärjistyneet laajasti katsottuna, mutta toisaalta eivät ne ole hävinneetkään. Erilaisia huolestuttavia merkkejä vilkkuu horisontissa, mutta toistaiseksi ne ovat pysyneet vielä rajallisina. Sijoittajilla on siten odottava tunnelma, sillä markkinoiden selkeä suunta on hukassa. Auringon paistetta on saatu ajoittain, kunnes sade on iskenyt jälleen. Välillä molempia on tullut yhtä aikaa, joten sijoitussään ennustaminen ei ole helpoimmillaan.

Tuottoa maltilla

Mitä tällaisessa tilanteessa sijoittajan kannattaa tehdä, kun vastakkain ovat lähiaikojen toiveikkuus ja pidemmän aikavälin huolet? Hajautus ja kärsivällisyys auttavat, ettei sorru vain juoksemaan markkinan perässä. Jos yksi palanen pettää, voivat hajauttaessa tuotot muista kohteista pitää sijoittajan nenän pinnalla. Pandemian jälkeen kaikki tuotti yhtä aikaa, mutta nyt markkinoiden välillä on eroja. Toisaalta odotuksia ei pidä nostaa liian korkealle, sillä odottavan aika on usein pitkä. Asiat eivät tapahdu silloin, kun odottaa, vaan kaikki kestää kuviteltua pidempään.

Pidämme osakkeet salkuissamme pienessä alipainossa, johon nostimme ne kuukausi sitten. Ensi syksynä ja talvena taloudessa on edessä haasteita, kun sopeudumme uuteen korkeampien korkojen ympäristöön, mutta vielä toistaiseksi talous pärjää vahvan työllisyyden vedolla. Vaikka kokonaisuutena salkkumme on varovaisesti asemoitu, haemme tuottoja valikoiduilta markkinoilta. Kehittyvät markkinat ja Japani ovat osakkeissa ylipainossa. Koroissa puolestaan suosimme valtionlainoja sekä kehittyvien maiden lainoja, jotka nostamme ylipainoon.

 

Talous välitilassa

Talous on viime kädessä tärkein markkinoita ohjaava tekijä. Kun talous kärsii, menee yrityksillä huonosti, ja myös osakkeet ovat alamäessä. Vastaavasti vahva talous ennen pitkää siivittää yritysten tuloksia ja osakemarkkinoita. Nyt ollaan talouden välitilassa. Viime vuonna talouden indikaattorit olivat pudotuksessa, ja odotuksissa oli talouden nopea hyytyminen. Tämän vuoden alussa talous on kuitenkin vakaantunut. Eteenpäin mennään, mutta vaisuun tahtiin.

Hyvä työllisyys on paras selittäjä siihen, että talous on pitänyt pintansa. Maailmalla, kuten Suomessakin, on monin paikoin työvoimapulaa. Vaikka liiketoiminta ei ole vetänyt erityisen hyvin, ovat yritykset päättäneet pitää kiinni työntekijöistään, koska ei ole takeita, että ne saisivat uutta korvaavaa työvoimaa jatkossa helposti. Niin kauan kuin palkka juoksee, kuluttajilla on varaa maksaa korkeampia laskujaan ilman suuria ongelmia. Jostain on tingittävä, mutta säästötoimien vaikutukset ovat olleet rajallisia.

Vahvan työllisyyden varjopuoli ovat jatkuvat inflaatiopaineet. Kun työvoimasta on pulaa, on sitä hankittava korkeammilla palkoilla. Palkkojen nousun seurauksena on puolestaan hintojen nousun jatkuminen. Inflaatiossa on yhtäällä, eli tavaroiden hinnoissa, nähty odotetusti helpotusta, kun pahimmat tuotannon pullonkaulat on saatu ratkottua ja hyödykkeiden hinnat ovat painuneet alas. Uusi inflaatiovitsaus on kuitenkin saatu palveluista. Talous on yhä enemmän palveluvetoista, ja palveluiden hinnat ovat reippaassa nousussa. Keskuspankeilla on tällä hetkellä dilemma, että ihmiset eivät ole huolissaan tulevasta. Niin kauan kuin on vahva usko tulevaan, ei kulutusta leikata. Ja jos kulutusta ei leikata, eivät inflaatiopaineet häviä.

Koronnostojen loppu häämöttää

Vuoden alussa toivottiin, että keskuspankkien työ olisi jo tehty, ja korkea inflaatio olisi muisto vain. Valitettavasti inflaatiotaisto jatkuu yhä, sillä talous on liian vahva hintojen nousun taittamiseen. Koronnostoja saadaan vielä toukokuussa niin euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, mutta sen jälkeen nostot ovat vähitellen tulossa päätökseen, vaikka euroalueella vielä joku nosto tulisikin.

Pikkuhiljaa nousevat korot tekevät tuhojaan ja aiheuttavat ongelmia eri tahoille, kuten viime kuukausina on alettu nähdä. Ensimmäisiä uhreja ovat olleet alueelliset pankit Yhdysvalloissa. Maaliskuussa toivottiin, että pahimpien murhepankkien pelastaminen olisi riittänyt, mutta valitettavasti markkinoilla on siirrytty etsimään seuraavaksi heikoimpia lenkkejä, ja pankkien pelastustalkoot eivät ole ohi. Pakon edessä pankit pelastetaan, jolloin ne eivät keikuta koko taloutta, mutta ongelmien pitkittyminen ja leviäminen alkavat vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin laajemmin, mikä heikentää talouden näkymiä.

Hyviä uutisia tulosrintamalta

Hyviä uutisia on saatu puolestaan yritysten tulosrintamalta. Yritykset ovat onnistuneet odotuksiakin paremmin siirtämään nousevat kulut myyntihintoihin, ja siten vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuloslasku on jäänyt vähäiseksi. Vuoden loppua kohti analyytikot ennustavat tulosten jo kääntyvän vahvaan nousuun. Se on turhan toiveikasta, sillä parhaimmillaankin elämme vaisun talouskasvun ympäristössä.

Markkinoiden vuoden alku on kaiken kaikkiaan ollut pelättyä parempi, mutta samaan aikaan pilviä on kertynyt taivaanrannalle. Tässä ympäristössä tunnelmat heiluvat helposti, kun hyvät ja huonot uutiset vuorottelevat. Ylilyöntejä on luvassa molempiin suuntiin. Kokonaisuutena tämän vuoden tuotot tuskin tulevat häikäisemään, mutta ajoittaisia ralleja ja korjauksia voi hyödyntää lisätuottojen metsästykseen. Siksi salkuissamme onkin runsaasti valikoituja sijoitussuosikkeja.

Kehittyviä markkinoita osakkeissa ja koroissa

Osakemarkkinoilla katseemme on Aasiassa. Kehittyvät osakemarkkinat saavat tukea Kiinan reippaasta talouskasvusta, kevyemmästä rahapolitiikasta ja muita alueita matalammasta arvostuksesta. Toisaalta poliittiset riskit pysyvät pinnalla, mikä haittaa markkinavetoa ajoittain. Tuottopotentiaali on kehittyvillä markkinoilla kuitenkin hyvä. Japani puolestaan jatkaa valitsemallaan rahapolitiikan uralla, jolloin sen herkkyys muun maailman heilahduksiin on vähäisempää. Läntiset teollisuusmaat sen sijaan sopeutuvat uuteen korkotasoonsa, mikä rajoittaa osakemarkkinoiden nousua, joten Eurooppa ja Yhdysvallat jatkavat salkuissamme alipainossa.

Korkosijoituksissa viime vuosi oli poikkeuksellisen heikko, mutta nyt korot ovat nousseet, mikä tarkoittaa parempia aikoja korkosijoittajille. Korot toimivat salkuissa sekä tuotonlähteenä että tuovat jälleen perinteisiä hajautushyötyjä. Varsinkin ylipainossa olevat valtionlainat toimivat salkun vakauttajina, jos talousnäkymät alkavat pettää. Nostamme lisäksi kehittyvien maiden joukkolainat ylipainoon. Kehittyvissä maissa kasvunäkymä on vakaantunut ja koroissa on jälleen tilaa kääntyä alaspäin, kun inflaatio on rauhoittumassa. Kehittyvien maiden lainat myös lisäävät salkkujen hajautusta, kun kaikki korkosijoitukset eivät ole euroalueeseen sidottuja.

 

S-Pankki Näkemys

S-Pankki Näkemys on S-Pankin päästrategi Lippo Suomisen kuukausittainen päivitys maailman sijoitusmarkkinoiden tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä. Näkemyksessä kerrotaan, millä markkinoilla on parhaat tuottonäkymät ja miten eri markkinoita S-Pankin rahastoissa ja salkuissa painotetaan.

Aiemmat S-Pankki Näkemykset

Tärkeää tietoa

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan Materiaalin laatijan valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.