Siirry suoraan sisältöön

5 syytä sijoittaa rahastoon, joka tähtää vähähiilisempään tulevaisuuteen

Uusi S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto on sijoittajan vastaus kaikkia puhuttelevaan megatrendiin – ilmastonmuutoksen torjumiseen. Rahaston tavoitteena on luoda kirkkaampaa tulevaisuutta paitsi taloudellisesti, myös ilmastollisesti. S-Pankin salkunhoidosta vastaava johtaja Mika Leskinen ja salkunhoitaja Antti Raappana kertovat, miksi siihen kannattaa sijoittaa, ja miksi se sopii niin kokeneille kuin aloittelevillekin sijoittajille osaksi salkkua.

1. Rahasto keskittyy aikamme merkittävimpään haasteeseen

Talouteen vaikuttavia ilmiöitä ja tapahtumia tulee ja menee. Jotkut asiat tulevat kuitenkin jäädäkseen, ja juuri sellaiseen S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto keskittyy.

”Ilmastonmuutos on aikamme merkittävin haaste. Se vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, sillä lähes jokainen yritys on osa joko ratkaisua tai ongelmaa. Euroopasta halutaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa osalle yrityksistä valtavia mahdollisuuksia, ja osalle puolestaan haasteita. Kyse ei ole ohimenevästä ilmiöstä, vaan pitkän linjan strategiasta, jossa yritysten toimintaa ohjataan poliittisesti sekä kannustimilla että rajoituksilla. Aihe on ajankohtainen niin tänään kuin tulevaisuudessakin”, kertoo Mika Leskinen.

2. Artikla 9 mukainen kestäviä sijoituksia tekevä rahasto

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahaston salkunhoitajana toimii Antti Raappana. Hänen mukaansa rahastoon sijoittavat voivat luottaa siihen, että tuottoa haetaan vastuullisuus huomioiden.

”Rahastomme panostaa käytännössä kahdenlaisiin yrityksiin: niihin, jotka luovat ja tarjoavat vähähiilisyyteen tähtääviä ratkaisuja, sekä niihin, jotka ovat muuten ympäristövastuullisia omassa toiminnassaan. Painotamme yrityksiä, jotka kuuluvat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet huomioivaan ja kestävän vertailuarvon kriteerit täyttävään MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net -vertailuindeksiin.”

3. Hajautettu ja aktiivisesti hoidettu

Rahasto on hajautettu niin maantieteellisesti kuin toimialoittainkin. Raappanan mukaan keskittyminen pelkästään sellaisiin yrityksiin, jotka tuottavat ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja, kaventaisi toimialajakaumaa. Se puolestaan kasvattaisi riskiä ja rajoittaisi hajautus- ja tuottomahdollisuuksia. Olennaista on sijoituskohteena olevan yrityksen vähähiilisyyttä edistävä toiminta omalla pelikentällään. Lisäksi rahastosta suljetaan kokonaan pois sellaisia toimialoja, joiden ei katsota olevan linjassa vähähiilisyystavoitteiden kanssa.

”Tavoittelemme vertailuindeksin ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahasto noudattaa S-Pankin aktiivisen omistajapolitiikan linjauksia. Tarpeen ja tilanteen mukaan voimme pyrkiä vaikuttamaan yritysten toimintaan esimerkiksi äänestämällä yhtiökokouksissa.”

4. Mukaan matalalla kynnyksellä

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto sopii yhtä lailla kokeneille kuin aloittelevillekin sijoittajille.

”Rahasto on suunniteltu kaikille, jotka haluavat painottaa sijoitustoiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintää ja hyödyntää toimenpiteiden tuomia mahdollisuuksia. Rahasto sopii myös institutionaalisille sijoittajille, jotka haluavat pienentää oman sijoitussalkkunsa päästöintensiteettiä”, Raappana sanoo.

Salkunhoitaja etsii ja tunnistaa sopivia yrityksiä sekä arvioi mm. niiden liiketoiminnan laadun, taloudellisen kannattavuuden ja osakkeen hinnoittelun. Niiden pohjalta hän rakentaa salkun, joka on riittävän hajautettu ja tuottopotentiaaliltaan houkutteleva. Salkunhoitaja myös seuraa ja päivittää salkkua aktiivisesti.

Rahastoon voi lähteä mukaan erittäin matalalla kynnyksellä, sillä minimisijoitus on 10 euroa.

Rahasto on suunniteltu kaikille, jotka haluavat painottaa sijoitustoiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintää ja hyödyntää toimenpiteiden tuomia mahdollisuuksia.

5. Rahaston takana vahva ja globaali osaaminen

Sijoitusjohtaja Mika Leskinen on valittu maailman 50 tärkeimmän ESG-vaikuttajan listalle. Hän kuuluu vastuullisen sijoittamisen uranuurtajiin Suomessa, ja toimii myös hallituksen jäsenenä vastuullisen sijoittamisen yhdistyksessä FINSIFissä.

Salkunhoitaja Antti Raappanalla on jo aiemmalta työhistorialtaan kokemusta kehittyville markkinoille sijoittavan artikla 9 rahaston perustamisesta ja hoitamisesta. Hän on saanut ESG-sijoittamiseen keskittyvän kansainvälisen sertifikaatin ensimmäisten suomalaisten joukossa ja lisäksi suorittanut kestävyystekijöiden arvioimiseen ja hyödyntämiseen sijoitustoiminnassa keskittyvän kansainvälisen sertifikaatin.

”S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto hyödyntää pankkimme vahvaa globaalia sijoitusosaamista mukaan lukien kestävän sijoittamisen asiantuntijuus. Olemme mukana useassa sijoittajien yhteisvaikuttamisaloitteessa kuten Climate Action 100 + -aloitteessa. Lisäksi olemme allekirjoittaneet YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä Net Zero Asset Managers -aloitteen. Olemme myös yksi FINSIFin perustajajäsenistä. Voin hyvällä omatunnolla sanoa, että meillä sijoittaja on aina hyvissä ja osaavissa käsissä”, Mika Leskinen sanoo.

Sijoitus, jossa on jälkeä

Jo 10 eurolla pääset mukaan rahastoon, joka tähtää kirkkaampaan tulevaisuuteen niin talouden kuin ilmastonkin näkökulmasta katsottuna.

Tutustu S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahastoon

Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. S-Pankki Oyj toimii rahaston jakelijana ja välittää toimeksiantoja rahastoon.

Tämä on mainos. Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, säännöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa.