Siirry suoraan sisältöön

5 syytä sijoittaa korkorahastoon juuri nyt

Korkorahastot ovat yksi tämän hetken keskustelluimmista sijoitusvaihtoehdoista rahastosäästäjien keskuudessa. Korkorahaston avulla voi sijoittaa korkopapereihin, jotka ovat tärkeä osa monia sijoitussalkkuja.

Tässä artikkelissa käymme läpi viisi syytä, miksi korkorahastoihin sijoittaminen on fiksua.

  1. Korkorahastot tarjoavat vakautta sijoitussalkkuun: Korkorahastot sijoittavat varansa joukkolainoihin ja muihin korkopapereihin. Sijoitukset korkopapereihin ovat yleisesti ottaen vakaampia kuin osakkeet. Tämä tarkoittaa, että korkorahaston arvo vaihtelee tyypillisesti vähemmän kuin osakerahaston arvo. Lisäksi korko- ja osakesijoitusten keskinäinen korrelaatio on tyypillisesti negatiivinen, mikä voi auttaa rahastosäästäjää suojaamaan koko sijoitussalkkuansa markkinoiden heilunnalta.
  2. Korkorahastoilla voi ansaita hyvää tuottoa: Korkorahastot sijoittavat yleensä joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskijat maksavat rahastolle vuosikorkoa lainaamastaan rahasta. Tämä tarkoittaa, että korkorahastot tarjoavat sijoittajillensa tasaista tuottoa, mikä on erittäin houkuttelevaa monille.
  3. Korkorahastot tarjoavat hajauttamista: Korkorahastot sijoittavat yleensä useisiin eri joukkolainoihin, mikä tarkoittaa, että sijoittajan riski hajautuu useampaan kohteeseen. Jos yksi joukkolaina ei suoriudu odotusten mukaisesti, muut joukkolainat voivat kompensoida sen menetetyn tuoton.
  4. Korkorahastot tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja sijoittajille: Korkorahastoja on saatavilla erilaisilla riski-tuotto-profiileilla, joten rahastosäästäjä voi valita juuri itselleen sopivan rahaston. Esimerkiksi, jos sijoittaja etsii maltillista, vakaata kassavirtaa, hän voi valita S-Pankki Lyhyt Korko -sijoitusrahaston. Toisaalta, jos sijoittaja etsii korkeampaa tuottoa, hän voi valita korkorahaston, joka sijoittaa korkeamman riskin joukkolainoihin. Tällainen rahasto on esimerkiksi vastikään luokkansa parhaana sijoitusrahastona Pohjoismaissa palkittu S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko.
  5. Korkorahastoa hoitaa sijoittamisen ammattilainen: S-Pankissa korkorahastoja hoitavat kokeneet ammattilaiset, jotka seuraavat jatkuvasti markkinoita ja ymmärtävät taloudellisia trendejä. Heillä on taitoa ja kokemusta löytää sopivia sijoituskohteita ja hallita riskiä. Ammattilaisen ansiosta sijoittaja voi luottaa siihen, että heidän sijoituksensa ovat hyvissä käsissä ja he saavat parhaan mahdollisen tuoton.

Myötätuulta korkosijoittajan maratonmatkalla

Taloudellisia päätöksiä tekeviä kutsutaan taloustieteessä taloudellisiksi toimijoiksi. Myös kotitaloudet tekevät jatkuvasti taloudellisia toimia, vaikka esimerkiksi ruokakaupassa käynti ei äkkiseltään siltä tunnu. Taloudellisten toimijoiden riskit kasvavat ajan kuluessa ja ne ovat käytännössä aina reaalisia: riittääkö ostovoima samaan ruokakoriin tänään ja vastaavasti vuoden päästä?

Säästämisen ja sijoittamisen lähtökohta on turvata reaalinen ostovoima ajan kuluessa. Talousteorian mukaan reaalisen ostovoiman turvaamiseksi merkittävä osa sijoituksista tulisi olla korko-omaisuusluokissa. Perinteisesti korkosijoitusten tuottojen heilunta on ollut hyvin maltillista. Viime aikoina tästä on kuitenkin poikettu. Mitä korkomarkkinoilla on tapahtunut?

Koronapandemiassa talouden lääkitseminen toteutettiin valtioiden massiivisella finanssipoliittisella elvytyksellä. Sen seurauksena keskuspankkien hintavakaustavoite tuli uhatuksi, mikä johti kiristyvään rahapolitiikkaan. Keskuspankkien kiristystoimet saivat aikaan pääomamarkkinoiden uudelleenhinnoittelun. Kaikkien omaisuuserien arvot johdetaan tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvosta. Korkotason nousu aiheuttaa nykyarvojen laskua. Useimmissa omaisuusluokissa tämä tapahtuu välittömästi, osassa viiveellä.

Säästämistä ja sijoittamista verrataan usein maratonjuoksuun: pitkälle matkalle osuu myötä- ja vastatuulta. Korkojen nousu aiheuttaa korkosijoitusten tuotto-odotuksen nousua, mikä edesauttaa reaalisen ostovoiman turvaamista ajan kuluessa. Juuri nyt keskuspankit puhaltavat myötätuulta korkosijoittajan maratonmatkalle.

Janne Nisula, salkunhoitaja

S-Pankki Lyhyt Korko Sijoitusrahasto

S-Pankki Yrityslaina ESG Korko Sijoitusrahasto

Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. S-Pankki Oyj toimii rahaston jakelijana ja välittää toimeksiantoja rahastoon.

Tämä on mainos. Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, säännöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa.