Gå direkt till innehållet

Omsorgsfullt utförande av order (Best Execution)

De fem mest anlitade handelsplatserna och förmedlarna (Best Execution RTS 28-rapport)

Rapporterna innehåller information om hur och var vi utför kundorder. I tabellerna 1 & 2 visas de fem mest anlitade handelsplatserna till vilka order har förmedlats enligt instrumentklass och kundkategori. Delen med de fem mest anlitade förmedlarna redogör enligt instrumentklass och kundkategori för förmedlarna till vilka kundorder har förmedlats när S-Banken Ab har vidarebefordrat kundorder till tredje part för utförande.

Sammanfattning av den uppnådda kvaliteten på utförandet av S-Banken Ab:s order år 2019