Gå direkt till innehållet

Räntemarginalerna på S-Banken Visa Credit ändras den 1 juni 2022 – ändringen gäller endast kort med kreditfunktion

Ändringen påverkar inte de dagliga banktjänsterna inte heller S-Förmånskortet Kontantkort eller det vanliga S-Förmånskortet Visa Debit-betalkort, som ägarkunderna i S-gruppen även framöver får utan månads- och årsavgifter.

Vi ändrar räntemarginalerna på Visa Credit från den 1 juni 2022. Ändringarna gäller S-Förmånskort Visa Credit, S-Banken Visa Credit och FIM Visa Credit. Till övriga delar förblir priserna och villkoren för korten oförändrade.

Den totala räntan på krediten utgörs av tre månaders Euribor och en räntemarginal som fastställs av banken. Från den 1 juni 2022 är räntemarginalerna för S-Banken Visa Credit följande:

  • För ägarkunder och personer som tillhör deras hushåll (det gröna S-Förmånskort Visa Credit) 11,95 % (nu 9,5 %)
  • För andra än ägarkunder (S-Banken Visa Credit) 14,95 % (nu 12,95 %)
  • Private Banking -kunder (FIM Visa Credit) 11,95 % (nu 9,5 %)


Ränta på kreditkortsköp ska betalas endast om kreditbeloppet på kortet inte har betalats i sin helhet vid förfallodagen för kreditfakturan. Observera att du också kan utnyttja kreditegenskapen i ditt kort utan kontoavgift, när faktureringen för ditt kreditkort sker som e-faktura och du betalar hela fakturan senast på förfallodagen.

Vanliga frågor

Vi skickar för närvarande personliga meddelanden om ändringen av räntemarginalerna för S-Banken Visa Credit till alla kunder som ändringen gäller.


Det blir tyvärr också allt vanligare med e-postmeddelanden som skickas ut i bankers namn eller förfalskade webbplatser där man försöker komma över webbankskoder eller kreditkortsuppgifter. S-Banken ber dig aldrig någonsin uppge webbankskoder, kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i e-postmeddelanden eller per telefon. Meddelandena innehåller inga länkar. Om du misstänker att du har fått ett bluffmeddelande, ska du ta bort meddelandet utan att öppna meddelandet eller länkar i det.

De nya räntemarginalerna börjar gälla automatiskt den 1 juni 2022.

Du kan beställa din Visa faktura som e-faktura genom att följa dessa instruktioner: Beställ fakturan som e-faktura

Även om de dagliga banktjänsterna på S-Banken är avgiftsfria för ägarkunder i handelslagen är det inte gratis att producera tjänsterna vi tillhandahåller. På grund av att den allmänna prisnivån har stigit och kostnaderna ökat blir vi tvungna att göra ändringar i prissättningen av Visa-korten. Med dessa ändringar säkerställer vi även de avgiftsfria dagliga banktjänsterna, dvs. konto, kort samt webb- och mobilbank, även framöver.

Ja. Hos oss behöver du inte betala för att kunna använda dina pengar framöver heller. Ägarkunderna i handelslagen och deras familjemedlemmar får fortsättningsvis konto, kort, webbankskoder och S-mobil gratis.

Du behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringen. Om du har frågor eller vill motsätta dig ändringen genom att säga upp ditt kreditkort, ska du kontakta oss senast den 31 maj 2022. Enklast når du oss genom att skicka ett meddelande på webbanken eller i S-mobil. Kontaktuppgifter och information om öppettiderna för telefontjänsten finns på vår webbplats på s-banken.fi/kontaktaoss.

Ändringen gäller endast kort med kreditfunktion, som kan identifieras av texten "Credit" tryckt på kortets fram eller baksida