Gå direkt till innehållet

Bluffsamtal har förekommit i S-Bankens namn

2023-06-09

S-Banken har fått kännedom om bluffsamtal, där en person som presenterat sig som företrädare för S-Banken har försökt få tillgång till våra kunders medel eller bankkoder. Kunder i alla banker får också bluffsamtal från personer som låtsas företräda inkassoföretag eller nätbutiker.

”Hittills känner banken bara till några fall, men vi vill varna våra kunder för fenomenet. Olika bedrägeriförsök i bankernas namn förekommer hela tiden och bedragarna använder ständigt nya metoder för att lura kunden på värdefull information, såsom bankkoder”, säger S-Bankens Fraud-utvecklingschef Jouni Määttä.

Hur känner du igen ett bluffsamtal?

S-Banken ringer aldrig och frågar efter dina webbankskoder. I vår telefontjänst ber vi kunden att identifiera sig med S-mobil eller kodtabellen. När S-Bankens kundtjänst ringer upp dig ser du i telefonen det företagsnummer vi använder – aldrig ett okänt nummer eller numret till ett privat mobiltelefonabonnemang. Om S-Banken skulle ringa dig har du med stor sannolikhet först själv kontaktat S-Banken och samtalet har överenskommits i förväg.

Du kan känna igen ett bluffsamtal till exempel på att du skyndsamt uppmanas att lämna ut privat information, såsom dina bankkoder eller din personbeteckning, eller att överföra medel till ett okänt bankkonto. Dessutom blir du sällan uppringd av myndigheter (till exempel Skatteförvaltningen eller Folkpensionsanstalten) eller offentliga instanser såsom vårdinrättningar utan att du har begärt det. Bluffsamtal rings ofta från ett okänt nummer eller ett privat mobiltelefonabonnemang.

Vad ska du göra om du får ett bluffsamtal?

Om du misstänker att du har fått ett bluffsamtal i S-Bankens namn, avsluta samtalet. Du behöver inte vara artig när du avslutar samtalet. Ge inte ut dina bankkoder, dina kreditkortsuppgifter eller dina personuppgifter och överför inte pengar någonstans. Installera inga program som du ombeds installera på din dator. Ge inte heller en annan person fjärrtillträde till din dator.

Sms-bedrägerier förekommer också

För närvarande cirkulerar också sms-bedrägerier i S-Bankens namn. Bedrägerierna har skickats från ett främmande nummer. Dessutom har avsändaren kunnat förfalskas, så att det ser ut som att meddelandena har skickats av S-Banken och de således hamnar i samma meddelandekedja som äkta sms från S-Banken.

S-Banken skickar aldrig till sina kunder länkar till webbplatser där kunden ombes uppge sina bankkoder eller lämna kortuppgifter. Viktiga meddelanden som gäller dina egna ärenden skickar vi alltid direkt till S-mobil och webbanken.

Det bästa är att alltid sköta bankärenden med appen S-mobil eller att själv ange adressen till S-Bankens webbplats, www.s-banken.fi, i adressfältet i webbläsaren.

Anmälan om säkerhetsobservationer

Om du har fått ett bluffsamtal i S-Bankens namn, kan du anmäla det till oss per e-post till turvallisuus@s-pankki.fi. Av e-postmeddelandet bör det framgå tidpunkten för bluffsamtalet samt det telefonnummer du blev uppringd ifrån. I e-postmeddelandet kan du med egna ord beskriva vad du ombads göra medan bluffsamtalet pågick. Observera att ingen svarar på ditt e-postmeddelande.

Om du har fått ett bluffmeddelande per sms till din telefon, kan du skicka en skärmdump av meddelandet vidare per e-post till turvallisuus@s-pankki.fi. Ta därefter bort meddelandet utan att öppna bilagor och länkar i det. Observera att ingen svarar på ditt e-postmeddelande.

Fem tips för säker hantering av bankärenden

  1. Viktiga meddelanden som gäller dina egna ärenden skickar vi alltid direkt till S-mobil och webbanken. Vi ber dig aldrig uppge bankkoder eller kortuppgifter per sms. Du sköter bankärenden på ett säkert sätt med appen S-mobil eller så att du loggar in på webbanken genom att själv ange adressen till S-Bankens webbplats, s-banken.fi, i adressfältet i webbläsaren.
  2. Svara aldrig på kontakter som verkar diffusa. Klicka inte på länkar som verkar konstiga och öppna inte bilagor i suspekta e-postmeddelanden. Om du inte är säker på att kontakten är äkta, kan du alltid söka efter kontaktuppgifterna till företaget eller en annan avsändare till exempel på deras egna webbplatser och kontakta det aktuella företagets kundtjänst.
  3. Lämna inte ut bankkoder, kortuppgifter eller andra känsliga personuppgifter till någon och överför inte pengar någonstans. Myndigheter och banker begär aldrig personliga uppgifter per telefon, e-post, sms, på sociala medier eller ansikte mot ansikte genom att söka upp dig i ditt hem. S-Banken ber dig heller aldrig skicka en bild på till exempel kodtabellen eller plötsligt på passet.
  4. Var uppmärksam även i webbutiker. Se upp för erbjudanden som är för bra för att vara sanna och försäkra dig om att webbutiken är säker. Här finns mer information om säkra betalningar på internet. Genom att betala med kreditkort får du ett bättre skydd vid eventuella problem.
  5. Logga in på S-Banken med S-mobil eller på S-Bankens webbplats. Vi skickar inte e-postmeddelanden med länkar som styr dig till inloggningssidan för S-Bankens webbank. Vi begär heller aldrig en fjärranslutning till kundens dator. Det säkraste sättet att logga in på webbanken är att du själv anger adressen till S-Bankens webbplats, s-banken.fi, i adressfältet i webbläsaren. Gå inte till webbanken med hjälp av en sökmotor.

Jag har blivit föremål för ett bedrägeri. Vad ska jag göra?

Om du inte har lämnat ut dina uppgifter

Om du har fått ett bluffsamtal, där någon har försökt få dig att lämna ut till exempel dina bankkoder eller uppgifter om ditt betalkort, men du inte har lämnat ut dem, behöver du inte göra någonting.

Om du har fått ett bluffmeddelande och klickat på en länk i meddelandet men därefter inte har lämnat ut uppgifter om dina bankkoder eller ditt betalkort på webbplatsen, kan du radera meddelandet. I princip behöver du inte spärra ditt kort eller dina bankkoder. Notera dock att bedrägeriwebbplatser kan medföra även andra risker, de kan till exempel sprida skadliga program eller spionprogram. Därför rekommenderar vi att du

  • kontrollerar din enhet för eventuella skadliga program,
  • särskilt noggrant följer upp dina konto- och betalningstransaktioner.

Om du upptäcker någonting avvikande i dina konto- eller betalningstransaktioner eller du misstänker att en utomstående har kommit över ditt betalkort eller dina bankkoder, följ anvisningarna nedan.

Om du har lämnat ut dina uppgifter

Om du har lämnat ut dina bankkoder eller betalkortsuppgifter, ska du genast anmäla detta till spärrtjänsten för bankkoder på 09 6964 6820 (lna/msa) respektive spärrtjänsten för kort på 020 333 (lna/msa). Båda tjänsterna är öppna 24 h/dygn. Om du reagerar snabbt är det kanske fortfarande möjligt att förhindra överföringen av pengar.

Du får nya bankkoder på vårt kundtjänstställe. Du behöver pass eller identitetskort när du ska förnya dina koder. Du får ett nytt kort hem per post, när du har spärrat ditt kort i spärrtjänsten för kort.

Gör en brottsanmälan till polisen först efter att du har underrättat banken.