Siirry suoraan sisältöön

Varallisuudenhoidon ja rahastojen vastuullisuusraportit vuodelta 2023 julkaistu

8.4.2024

S-Pankin hallinnoimien rahastojen sekä sijoitussalkkujen vastuullisuustyöstä ja sijoitustoiminnasta kertovat raportit vuodelta 2023 ovat ilmestyneet.

S-Pankki-rahastot osallistuivat 35 kotimaiseen ja 150 ulkomaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2023. Rahastot kannattivat noin 100 osakkeenomistajien aloitetta, jotka oli nostettu PRI:n (Principles for Responsible Investment) tai Climate Action 100+ -aloitteen sivuille. Suoran yhtiövaikuttamisen kohteena oli seitsemän yhtiötä vuonna 2023.

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin huomioiminen on nousemassa kiinteäksi osaksi S-Pankin varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuustyötä. Viime vuoden loppupuolella laaditussa biodiversiteettistrategiassa kuvataan, miten S-Pankki lähestyy varainhoitajana luonnon monimuotoisuuden huomioimista, ja mitkä ovat lähitulevaisuuden tavoitteemme sen huomioimisen suhteen. Päivitimme vuoden 2023 aikana myös muita vastuullisen sijoittamisen dokumentteja; Vastuullisen sijoittamisen periaatteet, Ilmastostrategia ja Omistajapolitiikka.

2023 aloimme tarjota asiakkaille mahdollisuutta sijoittaa aktiiviseen globaaliin artikla 9:n mukaiseen osakerahastoon, joka sijoittaa vähähiilisyyteen siirtymisen edelläkävijöihin.

Kiinteistövarainhoidon puolella toteutimme muun muassa kiinteistöjen käyttäjille suunnatun S-Pankki Kiinteistövarainhoidon vastuullisuuskyselyn keväällä 2023. Kyselyn tavoitteena oli nostaa tietoisuutta ja saada käytännön ideoita vastuullisuustyön parantamiseen.

Lisäksi asetimme vuoden 2023 aikana tavoitteen, että S-Pankin kiinteistörahastojen suoraan hallinnoimien kohteiden osalta energiankäyttö on hiilineutraalia* vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi S-Pankki liittyi jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green Building Council Finland (FIGBC) -järjestöön keväällä 2023.

Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi huhtikuussa julkistetuista sijoittamisen vastuullisuusraporteista vuodelta 2023. Raportit kertovat, miten vastuullisuus näkyi lukuina ja tekoina S-Pankin hallinnoimissa rahastoissa sekä kiinteistösalkuissa viime vuonna.

Rahastojen sijoitustoiminnan osalta lisätietoja tarjoaa puolestaan rahastojen vuosikertomus. Vuonna 2023 S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 30 000:lla noin 391 000:een.

Kohokohtia vuodesta 2023

  • S-Pankki-sijoitusrahastot ja -erikoissijoitusrahastot keräsivät nettomerkintöjä 130,7 miljoonaa euroa vuonna 2023
  • Hallinnoitava kiinteistövarallisuus noin 2 miljardia euroa
  • Seitsemän Vastuullisuus Plus -rahaston rahastopääoma 1,243 miljardia euroa
  • 5 kotimaisen yhtiön kanssa jatkettiin biodiversiteettiin liittyvä vaikuttamiskeskustelua

*huomioiden tason 1 ja tason 2 päästöt. Tavoitteen ulkopuolelle jää toistaiseksi vuokralaisen itse hankkima sähkö ja muu energia.

Osake-, korko- ja yhdistelmärahastojen sekä vaikuttavuussijoittamisen vastuullisuusraportti 2023 (PDF, 4,2 Mt)

Kiinteistövarainhoidon vastuullisuusraportti 2023 (PDF, 6,6 Mt)

Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportti 2023 (PDF, 9,3 Mt)

Rahastojen vuosikertomus 2023 (PDF, 8,7 Mt)