Siirry suoraan sisältöön

Sijoitusrahastojen S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake ja S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake säännöt muuttuvat 10.7.2024

10.6.2024

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 18.4.2024 päättänyt sääntömuutoksista S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake ja S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake -sijoitusrahastoissa (”Rahastot”). Finanssivalvonta on 31.5.2024 vahvistanut säännöt, jotka tulevat voimaan 10.7.2024.

Rahastojen sääntöjen 16 §:ssä on muutettu kestävyyttä kuvaava SFDR-luokitus kestävyyttä edistävästä (8 artikla) kestäviä sijoituksia tekeväksi (9 artikla). Käytännössä Rahastojen tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilipäästöjen vähentäminen, joita edistetään muun muassa sijoittamalla vertailuindeksiin sisältyviin yhtiöihin. Rahastojen vertailuindeksinä toimii EU:n Pariisin ilmastosopimuksen mukainen vertailuindeksi, joka painottaa yhtiöitä, jotka asettavat päästövähennystavoitteita ja yhtiöitä, joilla on korkea valmius vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen ja yhtiöitä, joiden liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin.

Lisäksi sääntöjen 16 §:ssä on selkeytetty sijoitusrajoituksiin ja sallittuihin sijoituskohteisiin liittyvää muotoilua, poistettu viittaus markkinapaikkoja koskevaan luetteloon sekä poistettu mahdollisuus arvopapereiden lainaukseen.

Rahastojen sääntöjen 17 §:ssä on selvennetty, että Rahastojen varoista voidaan veloittaa sijoitustoimintaan olennaisesti liittyviä kuluja.

Lisäksi Rahastojen sääntöjen muotoiluun on tehty teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä, joilla ei ole vaikutusta Rahastojen toimintaan.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta Rahastoista perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahastojen uusiin sääntöihin voi tutustua Rahastojen rahastokohtaisilla sivuilla, jotka löytyvät S-Pankin verkkosivuilta osoitteessa s-pankki.fi/rahastot.

 

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Mikonkatu 9

00100 Helsinki

 

Rahaston säännöt 10.7.2024 alkaen

S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake Sijoitusrahaston säännöt 10.7.2024 alkaen (131 kt)

S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake Sijoitusrahaston säännöt 10.7.2024 alkaen (131 kt)