Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki uudistaa organisaatiotaan ja nimittää uusia jäseniä johtoryhmään

20.3.2024

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 20.3.2024 klo 8.00

S-Pankki uudistaa organisaatiotaan ja nimittää uusia jäseniä johtoryhmään

S-Pankki uudistaa organisaatiotaan ja nimittää uusia jäseniä johtoryhmäänsä. Muutokset vahvistavat yrityksen kykyä jatkaa kannattavaa kasvua sekä kehittyä strategiansa mukaisesti entistä digitaalisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi pankiksi. Organisaatiouudistus on myös osa Handelsbanken-liiketoimintakaupan toteutumiseen valmistautumista.

Uudella organisaatiorakenteella S-Pankkiin luodaan selvät, koko arvoketjun kattavat vastuualueet yhtiön pääliiketoimintojen, eli pankkiliiketoiminnan ja varallisuudenhoitoliiketoiminnan, johtamiselle. Muutos ei vaikuta yritysliiketoiminnan johtamiseen. Lisäksi perustetaan asiakkuuksien ja brändin johtamiseen, teknologiaan ja kehittämiseen sekä liiketoiminnan riskienhallintaan keskittyvät toiminnot.

 ”Huhtikuussa voimaan astuva organisaatiomme ja sen myötä uudistuva tapamme johtaa S-Pankkia on ensimmäinen askel uuden strategiamme toimeenpanossa ja kasvutarinan jatkamisessa. Muutos luo tarkoituksenmukaisemman rakenteen ottaa vastaan Handelsbankenista asiakkaat ja henkilöstö kaupan toteutuessa. Lisäksi se luo aiempaa selkeämmät puitteet asiakaslähtöisemmälle palvelulle ja digitaaliselle kehitykselle”, sanoo Riikka Laine-Tolonen, S-Pankin toimitusjohtaja.

”Uusi organisaatio selkeyttää liiketoiminnallisia vastuita, lisää omistajuutta asiakkaan palvelun helppoudesta ja sujuvuudesta sekä mahdollistaa nopeamman palvelukehityksen. Panostuksemme asiakaslähtöisten palveluiden, digitalisaation ja riskienhallinnan kehitykseen näkyvät uusina johtoryhmätason vastuina. Olen iloinen myös siitä, että jo entisestään vahvaan johtoryhmäämme liittyy uusia jäseniä tuomaan uutta kokemusta, ajattelua ja vauhtia. Pidän myös tärkeänä, että johtoryhmäämme tulee osaamista ja jatkuvuutta Handelsbankenin johdosta, kun liiketoimintakauppa toteutuu”, Riikka Laine-Tolonen jatkaa.

S-Pankin liiketoiminnot ja niiden johtajat 1.4.2024 alkaen ovat:

 • Pankkiliiketoiminta, joka vastaa kokonaisvaltaisesti ja tulosvastuullisesti kuluttaja- ja keskittäjäasiakkaiden pankkipalvelusta, asiakaspalvelusta, päivittäis- ja rahoittamispalveluiden tuotteista. Pankkiliiketoiminnan johtajaksi on nimitetty Iikka Kuosa.
 • Varallisuudenhoito, joka vastaa Private Banking- ja instituutioasiakkaista, rahastoista ja salkunhoidosta. Varallisuudenhoidon johtajaksi on nimitetty Mike Peltola, joka toimii nykyisin Handelsbankenin sijoitus- ja henkilöasiakaspalveluiden johtajana. Peltola siirtyy S-Pankkiin Handelsbankenin liiketoimintakaupan toteutumisen yhteydessä. Siirtymäkauden ajan tehtävää hoitaa Teri Heilala.
 • Yritysliiketoiminta, joka painottuu asunto-osakeyhtiöiden uudistuotannon ja korjausrakentamisen rahoittamiseen sekä muiden kohdennettujen yrityspalveluiden tarjoamiseen. Yritysliiketoiminta raportoidaan osana pankkiliiketoimintaa, mutta on organisoitu omaksi tulosvastuulliseksi kokonaisuudekseen osaksi Talous, treasury ja yritysliiketoiminta -yksikköä, josta vastaa talousjohtaja Mika Heikkilä. Yritysliiketoiminnan johtamisessa ei tapahdu muutoksia.

Liiketoimintoja tukevat uudet toiminnot ovat:

 • Teknologia ja kehittäminen -yksikkö vastaa S-Pankin digitaalisista palveluista, IT-toiminnoista, tietoturvasta, tiedonhallinnasta, analytiikasta sekä keskeisistä pankin taustatoiminnoista. S-Pankin teknologiajohtaja (CTO) nimitetään myöhemmin. Siirtymäkauden ajan tehtävää hoitaa Erkka Viljakainen.
 • Asiakkuudet ja brändi -yksikkö luo yhdessä liiketoimintojen kanssa edellytykset muuttua entistä asiakaslähtöisemmäksi ja digitaalisemmaksi pankiksi. Yksikkö vastaa asiakkuuksien kehittämisen lisäksi S-Pankin viestinnästä, vastuullisuudesta, markkinoinnista ja digitaalisesta myynnistä. Yksikön johtajaksi on nimitetty Anni Hiekkanen, joka siirtyy S-Pankkiin OP Ryhmän viestintäjohtajan tehtävästä. Hiekkanen aloittaa tehtävässään 2.4.2024.
 • Liiketoiminnan riskit -yksikkö tukee liiketoimintoja ja muita yksiköitä riskienhallinnassa vahvistaen pankin riskienhallinnan käytännön johtamista ja kehittämistä. Liiketoiminnan riskijohtajaksi on 21.12.2023 nimitetty Jarmo Parkkonen, ja hän aloittaa tehtävässään 2.4.2024.
 • Liiketoiminnan tuki -yksikkö toimii strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen keskuksena huolehtien strategisten hankkeiden järjestelmällisestä toteuttamisesta S-Pankin laajuisesti. Yksikön johtajaksi on nimitetty Erkka Viljakainen.

Seuraavat yksiköt jatkavat toimintaansa ilman merkittäviä muutoksia:

 • Talous, treasury ja yritysliiketoiminta, jota johtaa talousjohtaja Mika Heikkilä.
 • HR, jota johtaa henkilöstöjohtaja Merja Reinilä.
 • Lakiasiat ja hallinto, jota johtaa lakiasiainjohtaja Jussi Sokka.
 • Riskit ja compliance, jota johtaa Petri Viertiö.
 • Sisäinen tarkastus, jota johtaa Johanna Juska.

Uusi organisaatio astuu voimaan 1.4.2024, jolloin S-Pankin johtoryhmän muodostavat Riikka Laine-Tolonen, Mika Heikkilä, Anni Hiekkanen, Iikka Kuosa, Jarmo Parkkonen, Merja Reinilä, Jussi Sokka ja Petri Viertiö. Mike Peltola ja myöhemmin nimitettävä teknologiajohtaja liittyvät johtoryhmään aloitettuaan S-Pankissa. Sijaisuuksiensa aikana johtoryhmään kuuluvat myös Teri Heilala ja Erkka Viljakainen.

Muutoksella ei ole henkilöstöä vähentävää vaikutusta.

Lisätietoja uusista johtoryhmän jäsenistä on saatavilla tiedotteen liitteestä.

Yhteyshenkilöt
Riikka Laine-Tolonen, S-Pankin toimitusjohtaja

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet