Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

9.4.2024

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote 9.4.2024 klo 15.15 

S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

S-Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 9.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 116 444 248,08 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 10 020 270,00 euroa.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että

 • hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 2 475 euroa kuukaudessa,
 • hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 712,50 euroa kuukaudessa,
 • lisäksi maksetaan kokouskohtainen palkkio seuraavasti:
  • 550 euroa hallituksen kokouksista
  • 550 euroa Riskivaliokunnan kokouksista
  • 275 euroa Tarkastusvaliokunnan kokouksista
  • 275 euroa Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan kokouksista
  • 275 euroa Riippumattomien jäsenten valiokunnan kokouksista
  • sähköpostikokouksista tai koulutuspäivistä ei makseta kokouspalkkiota

Yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jari Annalan, Tom Dahlströmin, Kati Hagrosin, Veli-Matti Liimataisen, Hillevi Mannosen, Tarja Tikkasen, Jorma Vehviläisen ja Olli Vormiston sekä varajäseneksi Niklas Österlundin.

Hallituksen uuden jäsenen ja varajäsenen osalta on sääntelyn edellyttämä Finanssivalvonnan luotettavuus- ja pätevyysarvio vielä kesken.

Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti valita yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Kestävyysraportoinnin varmentajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti valita yhden kestävyysraportoinnin varmentajan. Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii kestävyysraportointitarkastaja Petri Kettunen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa S-Pankki Oyj:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:

 • Toimialamääräykseen (2 §) muutettiin voimassa olevan kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevan lain nimi.
 • Lisättiin uusi kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa ja toimikautta koskeva 7 §.
 • Yhtiökokousta koskevaan määräykseen (10 §) lisättiin kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle sekä kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiosta, lukumäärästä ja valinnasta päättäminen.

Helsinki, 9.4.2024
S-Pankki Oyj
Hallitus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet