Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

2.2.2024

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 2.2.2024 klo 8.00

Ennätyksellinen tulos – palveluiden kysyntä oli vahvaa  

  • Antolainaus kasvoi 6,9 miljardiin euroon (6,7) 
  • Hallinnoitavat varat nousivat 6,2 miljardiin euroon (5,9)  
  • Liikevoitto nousi 147,4 miljoonaan euroon (44,7) 
  • Vakavaraisuussuhde nousi 18,8 prosenttiin (16,3) 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 147,4 miljoonaa euroa (44,7). Tuloskehitykseen ja keskeisimpien tunnuslukujen paranemiseen vaikutti erityisesti korkokatteen vahva 125,6 prosentin kasvu, jota on tukenut S-Pankin pitkään jatkunut kasvu. Tuotot yhteensä kasvoivat 67,4 prosenttia. Kulu–tuotto-suhde oli 0,51 (0,74) ja oman pääoman tuotto 20,1 (6,9) prosenttia. 
  
Osinko 

S-Pankin hallitus ehdottaa 1,50 euron (0,75) osinkoa osakkeelta. 

Toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolosen kommentit 

S-Pankin kasvutarina jatkui vahvana vuonna 2023 monella mittarilla. Liikevoitto kasvoi kolminkertaiseksi edellisvuoteen nähden ja oli 147,4 miljoonaa euroa. Erinomaiseen tulokseen vaikuttivat isolta osin korkotason kehitys sekä S-Pankin pitkään jatkunut kasvu. Vuoden 2023 aikana saimme 68 000 uutta aktiivista asiakasta, ja heitä oli vuoden lopussa noin 660 000.  

Olen todella ilahtunut siitä, että niin monet asiakkaat ovat valinneet S-Pankin pääpankikseen ja luottavat meihin. Epävarmoina taloudellisina aikoina asiakasomistajille tarjoamamme edut, kuten maksuttomat päivittäispalvelut, ovat yhä useampien suosiossa. Kiinnostus S-Pankin palveluihin näkyy myös lainojen ja talletusten markkinakasvua kovempana kasvuvauhtina. Antolainauksemme kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 6 935,0 miljoonaa euroa. Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Suomessa toimivien rahalaitosten asuntolainakanta oli marraskuussa laskenut 1,9 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. S-Pankin asuntolainakanta kasvoi samalla ajanjaksolla 2,2 prosenttia. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi myös vuodesta 2022, ja S-Pankki palveli yhteensä 391 000 rahastosäästäjää (361 000). Hallinnoitavat varat palasivat edellisvuoden laskun jälkeen kasvu-uralle ja olivat vuoden lopussa 6,2 miljardia euroa (5,9). 

Aktiivisten asiakkaiden määrän kasvu näkyy myös korteillamme tehtyjen ostosten vahvana kasvuna. Vuonna 2023 S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi 19 prosenttia ja korttiostosten lukumäärä oli edellisvuoteen verrattuna 19,1 prosenttia suurempi. Vuonna 2023 S-ryhmän alueosuuskauppojen asiakasomistajat maksoivat 25,5 prosenttia bonusostoistaan S-Pankin kortilla. 

Vaikka yleinen korkotaso on kääntynyt laskuun, ihmisten arjessa on paljon epävarmuutta ja epäluottamusta omaan ja Suomen talouteen. Olen ylpeä siitä, että olemme tällaisena vuonna tehneet pieniä, konkreettisia tekoja helpottaaksemme asiakasomistajien arkea. Tarkastimme S-Prime korkoa neljästi vuoden aikana, mikä nosti S-Tileille maksettavan talletuskoron 0,5 prosenttiin. Eroamme alan valtavirrasta myös maksamalla korkoa päivän saldolle, emmekä vain kuukauden alimman saldon mukaan. Aloimme tarjota asuntolainoja ilman toimitusmaksua lokakuusta maaliskuun 2024 loppuun saakka. Tarjoamme peruspankkipalvelut jatkossakin maksutta.  

Kasvumme kiihtyy. S-Pankin tarinassa alkaa vuonna 2024 seuraava luku, kun lähdemme tulevalla strategiakaudella tavoittelemaan uutta kokoluokkaa ja paikkaa Suomen neljänneksi suurimpana henkilöasiakaspankkina. Strategisena tavoitteenamme on palvella miljoonaa aktiivista asiakasta vuoden 2027 loppuun mennessä ja kasvattaa merkittävästi S-Pankkiin laajasti palveluitaan keskittävien asiakkaiden määrää. 

Vuonna 2023 uudelle kasvuvaiheelle luotiin vankka pohja, kun ilmoitimme ostavamme Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot. Saimme vuoden aikana kaupalle tarvittavat hyväksynnät viranomaisilta. Uusien asiakkaiden ja henkilöstön vastaanottamiseksi tarvittava työ on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Kauppa rahoitetaan omistajille suunnatulla osakeannilla ja markkinoilta haettavalla velkarahoituksella. Osana kolmen miljardin euron suuruista joukkovelkakirjalainaohjelmaamme laskimme liikkeelle syyskuussa 500 miljoonan suuruisen katetun joukkovelkakirjalainan ja marraskuussa 150 miljoonan euron suuruisen joukkolainan. Molempien joukkolainojen vastaanotto on ollut hyvä, mikä kertoo sijoittajien luottamuksesta. 

Odotan innolla, että pääsemme toivottamaan uudet asiakkaamme ja kollegamme tervetulleeksi vuoden 2024 loppupuoliskolla. S-Pankki on vuoden 2023 aikana julkistettujen selvitysten mukaan halutuimpien työnantajien joukossa. Olemme myös Taloustutkimuksen mukaan Suomen arvostetuin pankkialan brändi jo kuudetta vuotta peräkkäin. Nämä palautteet ovat hyvä pohja niin Handelsbanken-liiketoimintakaupalle kuin palveluidemme kehittämiselle entistäkin helppokäyttöisemmiksi ja tavoitettavammiksi. 

Samalla kun vauhditamme kasvua liiketoimintakaupan myötä, rakennamme myös entistä vahvempaa perustaa ja jatkamme riskienhallinnan kehittämistä. Tulevalla strategiakaudella keskitymme kolmeen tavoitteitamme edistävään muutosalueeseen: Handelsbanken-liiketoimintakaupan toteuttamiseen, pankin palvelumallin uudistamiseen ja kasvun tukemiseen entistä skaalautuvammilla toimintamalleilla.  

Ennätyksellinen tulos luo hyvän pohjan liiketoiminnan kehittämiselle. Tuloksen myötä myös pankin vakavaraisuus kehittyy suotuisasti. Olemme täysin suomalainen pankki ja yhdistämme kaupan ja pankin asiakasomistajille ainutlaatuisella tavalla. Myös maksamamme osingot hyödyttävät viime kädessä asiakasomistajia.  

Tammi-joulukuu 2023 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 147,4 miljoonaa euroa (44,7). Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 118,0 miljoonaa euroa (35,8). Oman pääoman tuotto nousi 20,1 prosenttiin (6,9). 

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 155,2 miljoonaa euroa (47,5) vuonna 2023. Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (4,6).* 

Tuotot yhteensä kasvoivat katsauskaudella merkittävästi. Tuotot yhteensä olivat 371,3 miljoonaa euroa (221,8), jossa oli kasvua 67,4 prosenttia. Korkokate kasvoi 125,6 prosenttia ja oli 274,5 miljoonaa euroa (121,7). Korkokate on kasvanut vuoden 2022 alusta alkaen joka kvartaali. Nettopalkkiotuotot kasvoivat 7,4 prosenttia ja olivat 93,7 miljoonaa euroa (87,2). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat -4,7 miljoonaan euroon (2,4). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 7,7 miljoonaan euroon (10,4).  

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 190,9 miljoonaa euroa (165,1). Kasvua edellisvuoteen oli 15,6 prosenttia ja se johtui pääosin henkilöstökulujen, IT- ja kehityskulujen, viranomaismaksujen kasvusta sekä liiketoimintakauppaan liittyneistä neuvonantajien kuluista.  

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 40,0 miljoonaa euroa (18,5). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 7,0 miljoonaa euroa (6,6). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 33,0 miljoonaa euroa (12,0). Kasvu johtuu pääosin ECL-varauksista, joita kirjattiin katsauskaudella 14,8 miljoonaa euroa. 

Talletuskannan kasvu jatkui ja oli katsauskauden päättyessä 8 175,9 miljoonaa euroa (7 925,6). Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 3,2 prosenttia. Henkilöasiakkaiden talletuskanta kasvoi 5,4 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7 462,2 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden talletuskanta laski 15,7 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 713,7 miljoonaa euroa. 

Antolainauksen kasvu jatkui vuonna 2023. Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 935,0 miljoonaa euroa (6 695,3). Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 3,6 prosenttia. Henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuotta aiemmasta 2,9 prosenttia ja oli 5 750,3 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 7,1 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 1 184,7 miljoonaa euroa. 

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 699,0 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2022 lopussa 696,7 miljoonaa euroa. Keskuspankkitalletukset ja käteiset varat olivat 2 207,0 miljoonaa euroa (1 368,2). Kasvuun vaikuttivat katetun joukkolainan ja vakuudettoman joukkolainan liikkeellelaskut.  

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 649,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa omaa pääomaa oli 524,2 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa kasvatti erinomaisen tuloskehityksen lisäksi käyvän arvon rahaston positiivinen arvon kehitys tilikaudella. Omavaraisuusaste oli 6,5 prosenttia (5,9). 

Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 6 245,4 miljoonaa euroa (5 852,5). Hallinnoitavista varoista rahastopääoman osuus oli 4 309,4 miljoonaa euroa (3 925,8) ja varainhoitopääoman osuus 1 936,0 miljoonaa euroa (1 926,7). Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 379,1 miljoonan euron asiakasvarallisuutta, kun vuotta aiemmin vastaavaa luku oli 336,2 miljoonaa euroa (vertailutieto on muuttunut). S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 130,7 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 255,1 miljoonaa euroa (vertailutieto on muuttunut). 

* Kulujen jakautumista on muutettu tilinpäätöksen 31.12.2022 julkistamisen jälkeen. Muutokset esitetään tarkemmin Tilinpäätöstiedotteen liitteessä 3. 

Keskeisimmät tunnusluvut  

(M€)   

2023 

2022 

Muutos 

Q4 2023 

Q4 2022 

Muutos 

Korkokate  

274,5 

121,7 

125,6 % 

78,8 

43,5 

81,0 % 

Nettopalkkiotuotot  

93,7 

87,2 

7,4 % 

26,2 

24,3 

7,5 % 

Tuotot yhteensä  

371,3 

221,8 

67,4 % 

104,9 

70,9 

47,8 % 

Liikevoitto   

147,4 

44,7 

229,8 % 

43,5 

20,6 

110,8 % 

Kulu–tuotto–suhde  

0,51 

0,74 

-0,23 

0,51 

0,74 

-0,23 

(M€)  

31.12.2023 

31.12.2022 

Muutos 

Velat asiakkaille, Talletukset  

8 175,9 

7 925,6 

3,2 % 

Saamiset asiakkailta, Antolainaus  

6 935,0 

6 695,3 

3,6 % 

Saamistodistukset  

699,0 

696,7 

0,3 % 

Oma pääoma  

649,3 

524,2 

23,8 % 

Odotettavissa olevat luottotappiot  

37,3 

22,5 

65,7 % 

Hallinnoitavat varat  

6 245,4 

5 852,5 

6,7 % 

Oman pääoman tuotto  

20,1 % 

6,9 % 

13,2 

Koko pääoman tuotto  

1,2 % 

0,4 % 

0,8 

Omavaraisuusaste  

6,5 % 

5,9 % 

0,6 

Vakavaraisuussuhde  

18,8 % 

16,3 % 

2,5 

Näkymät vuodelle 2024   

S-Pankin vuoden 2024 tulosohjeistukseen vaikuttaa laskevasti kolme eri tekijää. Merkittävimmin tulosta rasittavat Handelsbankenin liiketoimintakauppaan liittyvät kehitys- ja integraatiokulut sekä kaupan toteuttamiseen liittyvät rahoituskulut. Lisäksi odotamme korkotason asettuvan edellisvuotta alhaisemmalle tasolle, mikä vaikuttaa laskevasti tuloskehitykseen. Vuoden 2024 näkymiin liittyy myös epävarmuuksia toimintaympäristön, talouden, työllisyyden ja kiinteistömarkkinoiden kehityksen osalta. Odotamme koko vuoden liikevoiton laskevan arviolta neljänneksen edellisvuoteen (147,4 M€) verrattuna. 

Webcast tuloksesta  

S-Pankin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen sekä talousjohtaja Mika Heikkilä 2.2.2023 klo 10:30–11:30 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Webcastia voi seurata tämän linkin välityksellä.  

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet