Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

7.5.2024

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 7.5.2024 klo 9.00

Kasvu ja tuloskehitys jatkuivat vahvana

  • Liikevoitto nousi 42,8 miljoonaan euroon (25,4)
  • Talletukset kasvoivat 8,2 miljardiin euroon (7,9*)
  • Antolainaus kasvoi 7,0 miljardiin euroon (6,8*)
  • Hallinnoitavat varat nousivat 6,4 miljardiin euroon (6,0*)
  • Aktiivisten asiakkaiden määrä nousi 675 000:een (606 000*)
  • Vakavaraisuussuhde nousi 19,7 prosenttiin (16,8*)

* Vertailulukuina on käytetty vuoden 2023 vastaavan ajankohdan lukuja.

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 42,8 miljoonaa euroa (25,4), kasvua 68,1 prosenttia. Tuloskehitykseen ja keskeisimpien tunnuslukujen paranemiseen vaikutti edelleen korkokatteen vahva 45,4 prosentin kasvu. Kulu–tuotto-suhde oli 0,50 (0,69) ja oman pääoman tuotto 21,4 (9,1*) prosenttia.

Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

S-Pankin vuoden 2024 tulosohjeistukseen vaikuttaa laskevasti kolme eri tekijää. Merkittävimmin tulosta rasittavat Handelsbankenin liiketoimintakauppaan liittyvät kehitys- ja integraatiokulut sekä kaupan toteuttamiseen liittyvät rahoituskulut. Lisäksi odotamme korkotason asettuvan edellisvuotta alhaisemmalle tasolle, mikä vaikuttaa laskevasti tuloskehitykseen. Vuoden 2024 näkymiin liittyy myös epävarmuuksia toimintaympäristön, talouden, työllisyyden ja kiinteistömarkkinoiden kehityksen osalta. Odotamme koko vuoden liikevoiton laskevan arviolta neljänneksen edellisvuoteen (147,4 miljoonaa euroa) verrattuna.

Toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolosen kommentit 

S-Pankin tulos oli alkuvuonna vahva ja aktiivisten asiakkaiden määrän kasvu jatkui. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikevoitto oli 42,8 miljoonaa euroa ja aktiivisten asiakkaidemme määrä nousi 675 000:een.

Vuoden alku ei tuonut helpotusta suomalaisten ja Suomen talouden epävarmuuteen. Vaikka Yhdysvallat on pysynyt globaalin talouden veturina, Suomen talous on supistunut teollisuuden suuresta painoarvosta ja rakennusalan ahdingosta johtuen. Asuntokauppoja tehtiin poikkeuksellisen vähän, mikä näkyi vähäisenä luottojen kysyntänä. Silti talouden iso kuva ei ole muuttunut. Korkojen ennakoidaan laskevan ja Suomen talouskasvun ennustetaan piristyvän loppuvuonna.

Heikkoina aikoina työmme vähän rahakkaamman huomisen mahdollistamiseksi korostuu. Toiminta-ajatuksemme näkyy konkreettisina tekoina arjessa. Peruspankkipalvelumme ovat asiakasomistajille maksuttomia, ja maksamme korkoa päivän saldolle, emmekä vain kuukauden alimman saldon mukaan. Lisäksi tarjoamme helppoja säästämis- ja sijoitusratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi S-ryhmässä tehtävistä ostoksista kertyneet bonukset voi laittaa poikimaan rahastoihimme suoraan S-mobiili -sovelluksesta.

S-Pankin vetovoimaisuudesta kertovat avainlukumme. Henkilöasiakkaiden talletukset olivat hyvällä tasolla verrattuna yleiseen markkinakehitykseen kasvaen 7,5 miljardiin euroon, ja koko talletuskantamme oli vuoden vaihteen tasolla. Myöntämiemme lainojen määrä kasvoi 7,0 miljardiin euroon. Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Suomessa toimivien rahalaitosten asuntolainakanta oli helmikuussa laskenut 1,7 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. S-Pankin asuntolainakanta kasvoi samalla ajanjaksolla 1,9 prosenttia. Markkinaosuutemme vahvistui Suomen Pankin vuoden vaihteen tilastojen mukaan viidenneksi suurimmaksi asuntolainapankiksi.

S-Pankki palveli yhä useampaa rahastosäästäjää ja S-Pankin rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi vuoden takaisesta 405 000:een (367 000). Hallinnoitavat varat olivat maaliskuun lopussa 6,4 miljardia euroa.

Aktiivisten asiakkaiden määrän kasvu näkyy myös korteillamme tehtyjen ostosten hyvänä kasvuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi 13,8 prosenttia ja korttiostosten lukumäärä oli edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 13,7 prosenttia suurempi. Ensimmäisen kvartaalin aikana S-ryhmän alueosuuskauppojen asiakasomistajat maksoivat 25,8 prosenttia bonusostoistaan S-Pankin kortilla.

Myös S-ryhmän ja S-Pankin yhteisten digitaalisten kanavien suosio oli ennätyslukemissa alkuvuonna. S-mobiili -sovelluksen aktiivisten käyttäjien määrä viikossa ylsi lähes 1,4 miljoonaan yhteensä 2,2 miljoonasta käyttöönottaneesta.

S-Pankki arvostetaan korkealle myös ulkopuolisten mittausten mukaan. S-Pankin asiakkaat olivat kaikkein tyytyväisimpiä muihin suomalaisiin pankkeihin verrattuna, maineemme oli finanssialan kärkijoukossa ja suomalaiset valitsivat S-Pankin Suomen vastuullisimmaksi pankkibrändiksi jo kahdennentoista kerran peräkkäin. Nämä arviot otan kiitollisena ja nöyränä vastaan.

Handelsbanken-liiketoimintakaupan toteutus etenee suunnitellusti kohti marras-joulukuun vaihteessa tapahtuvaa migraatiota ja asiakkaiden siirtymistä, jonka sujuvuuden eteen teemme paljon töitä. Haluan toivottaa Handelsbankenista tulevat asiakkaat ja kollegat tervetulleiksi. Olen iloinen, että voin vahvistaa jo hyvissä ajoin ennen itse tapahtumaa, että Handelsbankenista siirtyvät asiakasvastaavat ja konttorit palvelevat jatkossa siirtyviä asiakkaita S-Pankissa.

Rakennamme uutta S-Pankkia myös vahvistamalla johtoryhmämme kokoonpanoa. Aloimme toteuttaa strategiakauden 2024–2027 tavoitteita uudistamalla organisaatiotamme ja tapaamme johtaa S-Pankkia. Uudistus luo aiempaa selkeämmät puitteet asiakaslähtöisemmälle palvelulle ja digitaaliselle kehitykselle sekä Handelsbankenilta siirtyvien asiakkaiden ja henkilöstön vastaanottamiselle kaupan toteutuessa. Vahvistamme tässä yhteydessä myös liiketoiminnan riskienhallintaa.

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme, henkilökunnallemme, joukkolainoihimme sijoittaneille ja omistajillemme.

Tammi-maaliskuu 2024

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 42,8 miljoonaa euroa (25,4). Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 34,2 miljoonaa euroa (20,4). Oman pääoman tuotto nousi 21,4 prosenttiin (9,1).

Pankkiliiketoiminnan tulos oli 43,7 miljoonaa euroa (26,1). Varallisuudenhoitoliiketoiminnan tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (1,6).

Tuotot yhteensä olivat 104,1 miljoonaa euroa (80,0), jossa oli kasvua 30,1 prosenttia.

Korkokate kasvoi 45,3 prosenttia ja oli 79,6 miljoonaa euroa (54,8). Vallitseva korkotaso on edelleen tukenut korkokatteen kasvua. Korkokate on kasvanut vuoden 2022 alusta alkaen joka vuosineljännes. Nettopalkkiotuotot olivat 21,7 miljoonaa euroa (22,0). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 0,3 miljoonaan euroon (0,8). Muutos johtui käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien sijoitusten ja johdannaisten käyvän arvon muutoksista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,4).

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 55,5 miljoonaa euroa (49,4). Kasvua edellisvuoteen oli 12,3 prosenttia ja se johtui pääosin henkilöstökulujen, IT- ja liiketoimintakauppaan liittyvien kehityskulujen kasvusta. Liiketoiminnan kuluista henkilöstökulujen osuus oli 17,7 miljoonaa euroa (15,3). Henkilömäärän kasvu vaikutti kehitykseen.

Muut hallintokulut olivat 23,4 miljoonaa euroa (20,6). Kasvu johtui pääosin IT- ja kehityskuluista. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 4,2 miljoonaa euroa (3,9). Liiketoiminnan muut kulut olivat 10,2 miljoonaa euroa (9,5), johon sisältyy 9,0 miljoonaa euroa (8,7) talletussuojamaksuja.

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 8,0 miljoonaa euroa (6,8). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 2,1 miljoonaa euroa (1,6). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 5,9 miljoonaa euroa (5,2). Katsauskaudella ei tehty johdon harkintaan perustuvia varauksia.

Talletuskanta oli katsauskauden päättyessä 8 175,1 miljoonaa euroa (8 175,9). Vaadittaessa maksettavia talletuksia oli katsauskauden päättyessä 7 537,6 miljoonaa euroa (7 581,6) ja määräaikaistalletuksia oli 637,5 miljoonaa euroa (594,3). Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 3,1 prosenttia. Henkilöasiakkaiden talletuskanta kasvoi 3,9 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7 543,2 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden talletuskanta laski 5,0 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 631,9 miljoonaa euroa.

S-Pankissa olevien talletussuojan piiriin kuuluvien korvattavien talletusten yhteismäärä oli katsauskauden lopussa
7 043,1 miljoonaa euroa (6 964,1).

Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 991,3 miljoonaa euroa (6 935,0). Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 3,2 prosenttia. Henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuotta aiemmasta 2,4 prosenttia ja oli 5 782,5 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 6,7 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 1 208,8 miljoonaa euroa. Luottokannan ja talletusten suhdetta kuvaava anto–ottolainaus-suhde oli 86 prosenttia (85).

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 646,7 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2023 lopussa 699,0 miljoonaa euroa. Keskuspankkitalletukset ja käteiset varat olivat 2 434,2 miljoonaa euroa (2 207,0). Kasvuun vaikutti senior joukkolainan liikkeellelasku. Likviditeetti- ja sijoitussalkun jakauma on avattu luvun Riskit, vakavaraisuus ja niiden hallinta kohdan S-Pankki-konsernin riskiasema kappaleessa Likviditeetti ja varainhankinta.

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 685,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 lopussa omaa pääomaa oli 649,3 miljoonaa euroa. Oma pääoma kasvoi vahvan tuloskehityksen ansiosta. Omavaraisuusaste oli 6,7 prosenttia (6,5).

Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 6 416,0 miljoonaa euroa (6 245,4). Hallinnoitavista varoista rahastopääoman osuus oli 4 476,8 miljoonaa euroa (4 309,4) ja varainhoitopääoman osuus 1 939,2 miljoonaa euroa (1 936,0). Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 379,2 miljoonan euron asiakasvarallisuutta (379,1). S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 75,6 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin -8,3 miljoonaa euroa.

Keskeisimmät tunnusluvut 

(M€) 

1-3/2024

1-3/2023

Muutos

Q1 2024

Q1 2023

Muutos

Korkokate 

79,6

54,8

45,4 %

79,6

54,8

45,4 %

Nettopalkkiotuotot 

21,7

22,0

-1,2 %

21,7

22,0

-1,2 %

Tuotot yhteensä 

104,1

80,0

30,1 %

104,1

80,0

30,1 %

Liikevoitto  

42,8

25,4

68,1 %

42,8

25,4

68,1 %

Kulu–tuottosuhde 

0,50

0,69

-0,19

0,50

0,69

-0,19

(M€) 

31.3.2024

31.12.2023

Muutos

Velat asiakkaille, talletukset 

8 175,1

8 175,9

0,0 %

Saamiset asiakkailta, antolainaus 

6 991,3

6 935,0

0,8 %

Saamistodistukset 

646,7

699,0

-7,5 %

Oma pääoma 

685,1

649,3

5,5 %

Odotettavissa olevat luottotappiot 

37,5

37,3

0,3 %

Hallinnoitavat varat 

6 416,0

6 245,4

2,7 %

Oman pääoman tuotto 

21,4 %

20,1 %

1,3

Koko pääoman tuotto 

1,4 %

1,2 %

0,1

Omavaraisuusaste 

6,7 %

6,5 %

0,2

Vakavaraisuussuhde 

19,7 %

18,8 %

0,9

Webcast tuloksesta 

S-Pankin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen sekä talousjohtaja Mika Heikkilä 7.5.2024 klo 10:00–11:00 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Webcastia voi seurata tämän linkin välityksellä. 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet