Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen katetun joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

10.4.2024

S-Pankki oyj, Pörssitiedote, 10.4.2024 klo 15.00

S-Pankki laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen katetun joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa   

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI SELLAISILLA MUILLA ALUEILLA TAI TÄLLAISILLE ALUEILLE TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

S-Pankki Oyj laskee liikkeeseen katetun joukkovelkakirjalainan (covered bond), jonka nimellisarvo on 500 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 16.4.2030 ja sille maksetaan vuosittaista korkoa 3,00 %. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000570841. 

Liikkeeseenlasku tapahtuu S-Pankin 3,0 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevan perusesitteen täydennyksen 4.4.2024. Ohjelmaa koskeva englanninkielinen perusesite täydennyksineen on saatavilla S-Pankin verkkosivuilla osoitteissa s-pankki.fi/sijoittajille ja s-pankki.fi/investors. Nyt liikkeeseen laskettavaa lainaa koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä samoilla sivuilla.  

Liikkeeseenlaskulla rahoitetaan pankin toimintaa ja kasvua, sekä lähestyvää Svenska Handelsbanken AB:n Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoimintojen liiketoimintakauppaa syksyllä 2023 kommunikoidun mukaisesti.     

S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen: 

“Sijoittajien kiinnostus S-Pankin toista katettua joukkolainan liikkeeseenlaskua kohtaan oli vahvaa, ja kansainvälisten sijoittajien kiinnostus pankkiamme kohtaan on kasvanut entisestään.” 

S-Pankki hakee joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimi Danske Bank A/S ja avustavina järjestäjinä DZ Bank AG, Erste Group Bank AG, Nordea Bank Abp ja Swedbank AB (publ). Oikeudellisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 

Yhteyshenkilöt: 
Riikka Laine-Tolonen, toimitusjohtaja 
Eero Saloranta, johtaja, Yritykset ja Treasury 

Huomautus

 Tärkeitä tietoja 

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ei saa jakaa tai julkaista valtioissa tai alueilla, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion tai alueen relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Singapore. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous Velkakirjojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Velkakirjoja henkilölle missään valtiossa tai millään alueella, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista.  

Yhdysvallat: Tämän tiedotteen tai muiden tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla suoraan eikä välillisesti postittamaan tai muutoin lähettämään, jakamaan tai välittämään, eikä niitä myöskään saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää, (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen saavien henkilöiden tule postittaa, lähettää, jakaa tai välittää sitä tai muita liittyviä dokumentteja tai materiaaleja Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä. 

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen tai muiden tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain kohdan 21 tarkoituksen mukaisesti. Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)–(d)-kohdan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Pyyntö, tarjous tai sopimus kyseisten arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella taikka luottaa sen sisältöön. 

Mitään tähän tiedotteeseen sisältyvistä tiedoista ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa tai millään muulla alueella. Velkakirjoja ei tarjota tai myydä eikä niitä tulla tarjoamaan tai myymään Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaista rekisteröintiä tai ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä tai toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä). Velkakirjoihin sovelletaan perusesitteessä (”Perusesite”) esitettyjä myynti- ja jakelurajoitteita, ja kaikkien sijoittajien tulee tutustua huolellisesti Perusesitteessä esitettyyn vastuuvapauslausekkeeseen ja noudattaa Perusesitteessä esitettyjä myynti- ja jakelurajoitteita. 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet