Siirry suoraan sisältöön

Sääntömuutoksia S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko Sijoitusrahastossa 5.5.2023

5.4.2023

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 13.2.2023 päättänyt sääntömuutoksista S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko Sijoitusrahastossa. Finanssivalvonta on 16.3.2023 vahvistanut säännöt, jotka tulevat voimaan 5.5.2023.

Rahaston sääntöjen 1 §:ssä on muutettu rahaston nimi, joka on jatkossa S-Pankki Yrityslaina ESG Korko Sijoitusrahasto.

Rahaston sääntöjen 16 §:ssä on täsmennetty rahaston pääasiallista sijoituskohdetta. Jatkossa rahasto sijoittaa pääasiassa kohteisiin, joiden kansainvälinen luottoluokitus on keskimäärin BBB- (S&P) tai muu vastaava luottoluokitus. Säännöistä on poistettu vaatimus sijoitusten Investment Grade -luokituksesta.

Lisäksi sääntöjen 16 §:ssä on täsmennetty rahaston sijoitusrajoituksia sallimalla rahaston varoista enintään 20 prosentin sijoitukset arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, joilla ei ole kansainvälistä luottoluokitusta tai sellaisiin, joilla luokitus on heikompi kuin BBB- (S&P) tai vastaava. Rahasto ei voi sijoittaa sellaisiin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, joiden luottoluokitus on heikompi kuin B- (S&P) tai vastaava.

Lisäksi rahaston sääntöjen 16 §:n muotoiluun on tehty teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä, joilla ei ole vaikutusta rahaston toimintaan.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahaston uusiin sääntöihin voi tutustua rahaston rahastokohtaisella sivulla S-Pankin verkkosivuilla osoitteessa s-pankki.fi/rahastot.

 

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Mikonkatu 9

00100 Helsinki

 

S-Pankki Yrityslaina ESG Korko Sijoitusrahaston säännöt 5.5.2023 alkaen (PDF, 86 kt)