Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

3.2.2023

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2023 klo 9.00 

Yhä useamman ykköspankki – historian paras tulos

  • Antolainaus kasvoi 6,7 miljardiin euroon (6,1)*

  • Hallinnoitavat varat laskivat 5,9 miljardiin euroon (7,7)  

  • Liikevoitto nousi 44,7 miljoonaan euroon (24,8)  

  • Vakavaraisuussuhde oli 16,3 prosenttia (16,3) 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 44,7 miljoonaa euroa (24,8), jossa oli 80,3 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tuloskehitykseen vaikuttivat kokonaistuottojen 18,6 prosentin kasvu ja erityisesti loppuvuonna vahvistunut korkokatteen kasvu. Parantunut kulu–tuotto-suhde oli 0,74 (0,78), ja arvonalentumistappiot pienentyivät edellisvuoteen nähden.  

* Vertailulukuina on käytetty yläpuolella vuoden 2021 vastaavan ajankohdan lukuja.  

Näkymät vuodelle 2023  

Odotamme koko vuoden liikevoiton kasvavan yli 50 prosenttia edellisvuodesta (44,7). Korkotason nousu vaikuttaa positiivisesti pankin tuloskehitykseen. Toimintaympäristöön liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. 
 
Osinko

S-Pankin hallitus ehdottaa 0,75 euron osinkoa osakkeelta. 

Vt. toimitusjohtaja Hanna Porkan kommentit 

S-Pankki-konserni teki historiansa parhaan tuloksen. Erityisesti vuoden jälkipuoliskolla korkotason nousu vaikutti positiivisesti korkokatteeseemme. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevoitto oli ennätykselliset 20,6 miljoonaa euroa.  

Vuoden lopussa S-Pankilla oli noin 592 000 aktiivista asiakasta, kun vastaava luku oli noin 532 000 vuoden 2021 lopussa. Strategisena tavoitteenamme on saavuttaa miljoona aktiivista asiakasta. S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi viime vuonna 19,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös korttiostosten lukumäärä kasvoi tuntuvasti ja oli 20,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2022 lopussa S-Pankin korteilla tehdyt ostokset muodostivat 24,1 prosenttia (23,2) kaikista S-ryhmän kaupoissa tehdyistä Bonus-ostoista.   

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme väkevää kasvua asuntolainoissa, ja asuntolainataseemme kasvuvauhti oli lähes kymmenkertainen koko markkinoihin verrattuna. Antolainauksemme kasvoi 10,0 prosenttia ja talletuskanta 4,9 prosenttia vuodentakaisesta. Rahastojemme osuudenomistajien määrä kasvoi vuodentakaisesta noin 21 000:lla noin 361 000:een, ja rahastomme keräsivät eniten nettomerkintöjä Suomen markkinoilla. Hallinnoitavat varat kokonaisuudessaan kuitenkin laskivat markkinoiden yleisen laskun sekä S-Pankille ulkoistetun merkittävän salkunhoitosopimuksen päättymisen painamana. Hallinnoitavat varat olivat vuoden lopussa 5,9 miljardia euroa (7,7).   

Viime vuoden myönteisen kehityksen päälle on hyvä lähteä rakentamaan vuotta 2023. Vuosi onkin käynnistynyt S-Pankissa odottavissa tunnelmissa mutta luottavaisin mielin.   

Talouden näkymät ovat vaisut ja epävarmat, ja moni joutuu miettimään talousasioitaan aiempaa enemmän nousevien kulujen ja korkojen keskellä. Uskon, että tuotevalikoimamme, palvelukonseptimme ja tavoitteemme mahdollistaa vähän rahakkaampi huominen jokaiselle, puhuttelevat monia kuluvana vuonna.   

Kuluvana vuonna keskitymme strategiamme mukaisesti tarjoamaan ylivoimaista helppoutta ja hyötyä etenkin henkilöasiakkaille. Olemme täyden palvelun pankki S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajille, ja tarjoamme heille tilin, kortin, verkkopankkitunnukset ja mobiilisovelluksen maksutta.   

Pankin osakkeenomistajille eli SOK:lle ja S-ryhmään kuuluville alueosuuskaupoille haluamme olla houkutteleva sijoituskohde myös tänä vuonna. Samalla tulemme huolehtimaan pankin kiinnostavuudesta joukkovelkakirjoihimme sijoittaville institutionaalisille sijoittajille.   

Tammi-joulukuu 2022 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 44,7 miljoonaa euroa (24,8), jossa oli kasvua 80,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 35,8 miljoonaa euroa (19,6). Oman pääoman tuotto nousi 6,9 prosenttiin (3,9). 

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 61,8 miljoonaa euroa (36,2) vuonna 2022. Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (5,0).  

Kokonaistuotot kehittyivät katsauskaudella positiivisesti. Kokonaistuotot olivat yhteensä 221,8 miljoonaa euroa (187,0), jossa oli kasvua 18,6 prosenttia. Korkokate kasvoi 34,7 prosenttia ja oli 121,7 miljoonaa euroa (90,3). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 7,9 prosenttia ja olivat 87,2 miljoonaa euroa (80,8). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 2,4 miljoonaan euroon (3,1). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 10,4 miljoonaan euroon (12,7). 

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 165,1 miljoonaa euroa (146,5). Kasvua edellisvuoteen oli 12,7 prosenttia ja se johtui pääosin henkilöstökulujen, IT- ja kehityskulujen ja viranomaismaksujen kasvusta. 

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 18,5 miljoonaa euroa (21,4). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 6,6 miljoonaa euroa (5,7). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 12,0 miljoonaa euroa (15,7). 

Talletuskannan kasvu jatkui ja oli katsauskauden päättyessä 7 925,6 miljoonaa euroa (7 554,9). Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 4,9 prosenttia. Henkilöasiakkaiden talletuskanta kasvoi 8,3 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7 078,8 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden talletuskanta laski 16,7 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 846,8 miljoonaa euroa. 

Antolainauksen kasvu jatkui vahvana. Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 695,3 miljoonaa euroa (6 086,0). Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 10,0 prosenttia. Henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuotta aiemmasta 9,9 prosenttia ja oli 5 588,9 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 10,4 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 1 106,3 miljoonaa euroa.  

Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Suomessa toimivien rahalaitosten asuntolainatase oli marraskuussa kasvanut 1,0 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. S-Pankin asuntolainatase kasvoi samalla ajanjaksolla 9,5 prosenttia eli lähes kymmenkertaisesti koko markkinoihin verrattuna. Asuntolainahakemusten kappalemäärä laski vuonna 2022 verrattuna edellisvuoteen.  

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 696,7 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2021 lopussa 1 149,1 miljoonaa euroa. S-Pankki on kasvattanut keskuspankkitalletusten osuutta likviditeettisalkussaan, joka on vaikuttanut kehitykseen. 

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 524,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa omaa pääomaa oli 509,3 miljoonaa euroa. Oman pääoman kehitykseen vaikutti käyvän arvon rahaston arvo, joka on laskenut vuoden 2021 lopusta 21,1 miljoonaa euroa. Nopea korkojen nousu on vaikuttanut edellä mainittuun kehitykseen. Vuoden jälkipuoliskolla käyvän arvon rahaston lasku on kuitenkin ollut maltillisempaa. Omavaraisuusaste oli 5,9 prosenttia (6,0). 

Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 5 852,5 miljoonaa euroa (7 697,1). Hallinnoitavat varat laskivat markkinoiden yleisen laskun sekä S-Pankille ulkoistetun merkittävän salkunhoitosopimuksen päättymisen painamana. Hallinnoitavista varoista rahastopääoman osuus oli 3 925,8 miljoonaa euroa (3 925,3) ja varainhoitopääoman osuus 1 926,7 miljoonaa euroa (3 771,8). Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 347,5 miljoonan euron asiakasvarallisuutta (442,4). Lasku johtuu kolmannella neljänneksellä toteutuneesta kiinteistön myynnistä. S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 255,5 miljoonaa euroa (317,1). S-Pankki-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli rahastoyhtiöistä vahvinta. 

Keskeisimmät tunnusluvut 

(M€)   2022  2021  Muutos  Q4 2022  Q4 2021  Muutos 
Korkokate   121,7  90,3  34,7 %  43,5  23,0  89,3 % 
Nettopalkkiotuotot   87,2  80,8  7,9 %  24,3  24,5  -0,8 % 
Tuotot yhteensä   221,8  187,0  18,6 %  70,9  52,9  34,0 % 
Liikevoitto    44,7  24,8  80,3 %  20,6  4,2  391,9 % 
Kulu–tuotto–suhde   0,74  0,78  -0,04  0,74  0,78  -0,04 

 

(M€)  31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Velat asiakkaille, Talletukset  7 925,6 7 554,9 4,9 %
Saamiset asiakkailta, Antolainaus  6 695,3 6 086,0 10,0 %
Saamistodistukset  696,7 1 149,1 -39,4 %
Oma pääoma  524,2 509,3 2,9 %
Odotettavissa olevat luottotappiot  22,5 20,6 9,2 %
Hallinnoitavat varat  5 852,5 7 697,1 -24,0 %
Oman pääoman   tuotto  6,9 % 3,9 % 3,0
Koko pääoman tuotto  0,4 % 0,2 % 0,2
Omavaraisuusaste  5,9 % 6,0 % -0,1
Vakavaraisuussuhde  16,3 % 16,3 % 0,0

 

Webcast tuloksesta 

S-Pankin tuloksen esittelevät vt. toimitusjohtaja Hanna Porkka sekä talousjohtaja Mika Heikkilä 3.2.2023 klo 11–12 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Webcastia voi seurata tämän linkin välityksellä. 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet