Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

4.8.2023

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 4.8.2023 klo 8.00 

Vahva tulos alkuvuonna – seuraava luku käynnistymässä 

  • Antolainaus kasvoi 6,9 miljardiin euroon (6,4)*  

  • Talletukset kasvoivat 8,2 miljardiin euroon (7,8) 

  • Hallinnoitavat varat kasvoivat 6,1 miljardiin euroon (5,7)** 

  • Liikevoitto nousi 57,6 miljoonaan euroon (13,3)  

  • Vakavaraisuussuhde nousi 17,3 prosenttiin (16,2) 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 57,6 miljoonaa euroa (13,3). Tuloskehitykseen ja keskeisimpien tunnuslukujen paranemiseen vaikutti erityisesti korkokatteen vahva 157,9 prosentin kasvu. Kokonaistuotot yhteensä kasvoivat 76,3 prosenttia. Kulu–tuotto-suhde oli 0,61 (0,83) ja oman pääoman tuotto 13,3 (3,7) prosenttia. 

* Vertailulukuina on käytetty yläpuolella vuoden 2022 vastaavan ajankohdan lukuja.  
** Vertailutietoa korjattu Q4 2022 päättyneen salkunhoitosopimuksen osalta. 

Näkymät vuodelle 2023 

Odotamme koko vuoden liikevoiton kasvavan lähes kaksinkertaiseksi edellisvuoteen (44,7) verrattuna. Korkotason nousu vaikuttaa positiivisesti pankin tuloskehitykseen. Vuoden 2023 näkymiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuuksia, jotka liittyvät toimintaympäristöön sekä talouden, työllisyyden ja kiinteistömarkkinoiden kehitykseen. Vallitseva korkotaso sekä asumisen ja elinkustannusten voimakas nousu voivat vaikuttaa negatiivisesti osaan kotitalouksista.  

Toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolosen kommentit 

S-Pankin tuloskehitys jatkui nousujohteisesti tammi-kesäkuussa. Tämä luo hyvät lähtökohdat seuraavaan lukuun pankin tarinassa. Se käynnistyi, kun kerroimme toukokuun lopussa ostavamme Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot.  

Vaikka toimintaympäristössämme ei tapahtunut tammi-kesäkuussa merkittäviä muutoksia, ilmassa on kuitenkin yhä useita epävarmuustekijöitä. Suomen talous vältti suuremmat ongelmat alkuvuonna, mutta esimerkiksi korkotason nousu, yleisen hintatason kohoaminen sekä sijoitus- ja kiinteistömarkkinoiden hermoilu tuovat epävarmuutta. Kiristynyt rahapolitiikka voi vaikuttaa negatiivisesti talouskasvuun ja yritysten toimintaympäristöön. Tällöin työllisyyskehitys voi heikentyä ja heijastua viiveellä asiakkaiden lainanhoitokykyyn.  

Kotitalouksille keskeisiä tekijöitä ovat etenkin reaaliansioiden kehittyminen, sopeutuminen elin- ja lainanhoitokustannusten nousuun sekä odotukset oman talouden kehittymisen ja työllistymisen suhteen. Yhdessä hintojen nousu ja pakollisten menojen kasvu hillitsevät kuluttamista, kun kotitaloudet joutuvat tarkastelemaan tarkemmin rahankäyttöään.  

Tässä tilanteessa olemme asiakkaidemme tukena. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan tulevaisuuteen, ja tarjoamme S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajille tilin, kortin, verkkopankkitunnukset ja mobiilisovelluksen maksutta.   

Asiakkaiden vankasta luottamuksesta S-Pankkiin kertoo talletuskantamme jatkuva kasvu. Henkilöasiakkaiden talletukset olivat noin 7,5 miljardia euroa, mikä on noin 6,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Talletukset kasvoivat myös verrattuna maaliskuun loppuun.  

Haluamme olla reilu pankki, joka maksaa korkoa myös arjen kannalta keskeisille käyttelytileille. Kesäkuussa aloimme maksaa korkoa käyttelytileillemme, kun S-Tileille maksettava talletuskorko nousi 0,3 prosenttiin S-Prime-viitekoron muututtua.  

Strategiamme mukaisesti tarjoamme kattavan valikoiman kilpailukykyisiä pankkipalveluita henkilöasiakkaille, ja kiinnostus niihin säilyi vahvana ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Kesäkuun lopussa meillä oli noin 625 000 aktiivista asiakasta, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 560 000. Tavoitteenamme on saavuttaa miljoona aktiivista asiakasta.  

Ensimmäisen vuosipuoliskon tuotot olivat yhteensä 170,5 miljoonaa euroa (96,7) ja liikevoitto 57,6 miljoonaa euroa (13,3). Toisen vuosivuosineljänneksen liikevoitto oli 32,2 miljoonaa euroa (3,4). Vakavaraisuutemme säilyi hyvällä tasolla. Hyvä tulos mahdollistaa riittävät pääomapuskurit, toiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvattamisen.  

Tammi-kesäkuussa S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi 22,3 ja ostosten lukumäärä 23,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuosineljänneksen päättyessä S-Pankin korteilla tehdyt ostokset muodostivat 25,2 prosenttia (24,1) kaikista Bonus-ostoksista S-ryhmän kaupoissa.  

Asuntolainoissa jatkoimme kasvuamme ja olimme yhä useamman suomalaisen kumppani oman kodin ostamisessa. Asuntolainataseemme kasvoi noin 6,8 prosenttia 12 kuukauden tarkastelujaksolla, jolla kaikkien Suomessa toimivien rahoituslaitosten asuntolainatase laski 0,8 prosenttia. Myös muu luotonanto oli vilkasta. Luottotappioiden määrä pysyi maltillisena.   

Vaikka kotitalouksien säästämisaste Suomessa onkin ollut yleisesti laskussa, sijoittamisen palveluidemme suosio jatkoi kasvamistaan ja houkutteli yhä uusia suomalaisia kartuttamaan varallisuutta vastuullisesti. Digitaalisen sijoituspalvelumme Säästäjän käyttäjämäärä oli kesäkuun lopussa 86 000, kun se oli vuotta aiemmin 75 000. Viime vuonna yli puolet Säästäjän kautta rahastosijoittamisen aloittaneista sijoitti ensimmäistä kertaa elämässään. Kaikkiaan S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä oli kesäkuun lopussa 375 000. Määrä kasvoi 22 000:lla vuodentakaisesta. Tammi-kesäkuussa tulleista uusista asuntolaina-asiakkaistamme puolestaan 28,4 prosenttia sijoitti rahastoihin.   

Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoimintojen ostaminen vahvistaa asemiamme suomalaisten pankkina. Samalla se nostaa meidät kotitalouksien asuntolainoissa ja talletuksissa markkinoiden neljänneksi suurimmaksi toimijaksi. Aiomme yhdistää molempien pankkien vahvuudet, ja toivotammekin Handelsbankenin henkilöasiakkaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen kotiin. Asiakkailta ei edellytetä mitään toimenpiteitä tässä vaiheessa, ja kaupan etenemisestä tiedotetaan asiakkaille. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt kaupan, ja olemme aloittaneet työt kaupan toteuttamiseksi. Odotamme kaupan toteutuvan vuoden 2024 jälkimmäisellä puolikkaalla.  

Lopuksi haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta. Kiitos myös S-Pankin henkilöstölle, omistajillemme, joukkolainojemme sijoittajille ja yhteistyökumppaneille. 

Tammi-kesäkuu 2023 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 57,6 miljoonaa euroa (13,3). Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 46,1 miljoonaa euroa (10,6). Oman pääoman tuotto nousi 13,3 prosenttiin (3,7). 

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 60,4 miljoonaa euroa (14,4). Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (3,0).  

Kokonaistuotot kasvoivat katsauskaudella merkittävästi. Kokonaistuotot olivat yhteensä 170,5 miljoonaa euroa (96,7), jossa oli kasvua 76,3 prosenttia. Korkokate kasvoi 157,9 prosenttia ja oli 120,9 miljoonaa euroa (46,9). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 8,5 prosenttia ja olivat 45,0 miljoonaa euroa (41,5). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 0,5 miljoonaan euroon (0,8). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 4,1 miljoonaan euroon (7,5).  

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 96,0 miljoonaa euroa (80,1). Kasvua edellisvuoteen oli 19,9 prosenttia ja se johtui pääosin henkilöstökulujen ja viranomaismaksujen kasvusta sekä liiketoimintakauppaan liittyneistä neuvonantajien kuluista.  

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 20,2 miljoonaa euroa (6,3). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 3,3 miljoonaa euroa (3,0). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 16,9 miljoonaa euroa (3,3). Katsauskauden kasvu johtuu pääosin ECL-varausten kasvusta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvatettiin johdon harkintaan perustuvia varauksia 4,0 miljoonaa euroa (0,0). Yhteensä johdon harkintaan perustuvat varaukset olivat 6,1 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa (2,0).  Lisäksi tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattorien mallipäivityksen vaikutus oli 2,6 miljoonaa euroa ECL-varauksia kasvattava. Vertailukaudella odotettavissa olevien luottotappioiden laskennan päivitykset vaikuttivat positiivisesti ja ECL oli alhaisempi. Luottokannan kokoon suhteutettuna luotto- ja arvonalentumistappiot ovat alhaisella tasolla ja S-Pankin hallituksen asettaman riskinottohalukkuuden puitteissa. 

Talletuskanta oli katsauskauden päättyessä 8 221,9 miljoonaa euroa, kun se oli 7 925,6 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 4,8 prosenttia. Henkilöasiakkaiden talletuskanta kasvoi 6,8 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7 473,7 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden talletuskanta laski 11,3 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 748,3 miljoonaa euroa. 

Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 862,1 miljoonaa euroa, kun se oli 6 695,3 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 6,9 prosenttia. Henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuotta aiemmasta 6,1 prosenttia ja oli 5 693,6 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 10,5 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 1 168,5 miljoonaa euroa. 

Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Suomessa toimivien rahalaitosten asuntolainatase oli toukokuussa laskenut 0,8 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. S-Pankin asuntolainatase kasvoi samalla ajanjaksolla 6,8 prosenttia. Asuntolainahakemusten kappalemäärä laski tammi-kesäkuussa verrattuna edellisvuoteen.  

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 743,0 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2022 lopussa 696,7 miljoonaa euroa. Keskuspankkitalletukset ja käteiset varat olivat 1 493,5 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2022 lopussa 1 368,2 miljoonaa euroa. 

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 569,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa omaa pääomaa oli 524,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 6,1 prosenttia, kun se oli 5,9 prosenttia vuoden 2022 lopussa. 

Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 6 139,1 miljoonaa euroa (5 852,5 miljoonaa euron vuoden 2022 lopussa). Hallinnoitavista varoista rahastopääoman osuus oli 4 197,1 miljoonaa euroa (3 925,8 miljoonaa euron vuoden 2022 lopussa) ja varainhoitopääoman osuus 1 942,0 miljoonaa euroa (1 926,7 miljoonaa euron vuoden 2022 lopussa). Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 334,4 miljoonan euron asiakasvarallisuutta (336,2 miljoonaa euron vuoden 2022 lopussa). Vertailutieto on muuttunut. S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 104,9 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 78,0 miljoonaa euroa. S-Pankki-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli rahastoyhtiöiden keskiarvoa vahvempaa. 

Keskeisimmät tunnusluvut 

(M€)   1–6/2023  1–6/2022  Muutos 
Korkokate   120,9  46,9  157,9 % 
Nettopalkkiotuotot   45,0  41,5  8,5 % 
Tuotot yhteensä   170,5  96,7  76,3 % 
Liikevoitto    57,6  13,3  331,8 % 
Kulu–tuotto-suhde   0,61  0,83  -0,22 

 

(M€)  

30.6.2023 

31.12.2022 

Muutos 

Velat asiakkaille, Talletukset  

8 221,9 

7 925,6 

3,7 % 

Saamiset asiakkailta, Antolainaus  

6 862,1 

6 695,3 

2,5 % 

Saamistodistukset  

743,0 

696,7 

6,6 % 

Oma pääoma  

569,1 

524,2 

8,6 % 

Odotettavissa olevat luottotappiot  

31,5 

22,5 

39,9 % 

Hallinnoitavat varat  

6 139,1 

5 852,5 

4,9 % 

Oman pääoman tuotto  

13,3 % 

6,9 % 

6,4 

Koko pääoman tuotto  

0,8 % 

0,4 % 

0,4 

Omavaraisuusaste  

6,1 % 

5,9 % 

0,3 

Vakavaraisuussuhde  

17,3 % 

16,3 % 

1,0 

Webcast tuloksesta 

S-Pankin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen sekä talousjohtaja Mika Heikkilä 4.8.2023 klo 9–10 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Webcastia voi seurata tämän linkin välityksellä. 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet