Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023

9.5.2023

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 9.5.2023 klo 9.00 

Tulos yli kaksinkertaistui – asiakaskysyntä vahvaa 

  • Antolainaus kasvoi 6,8 miljardiin euroon (6,3)*
  • Hallinnoitavat varat edellisen vuoden tasolla 6,0 miljardia euroa (5,9)**
  • Liikevoitto nousi 25,4 miljoonaan euroon (9,9) 
  • Vakavaraisuussuhde nousi 16,8 prosenttiin (15,7) 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 25,4 miljoonaa euroa (9,9), jossa oli 156,1 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tuloskehitykseen vaikutti kokonaistuottojen 57,8 prosentin kasvu, jossa korostui vahva korkokatteen kasvu. Kulu–tuotto-suhde oli 0,69 (0,80) ja oman pääoman tuotto 9,1 (4,4) prosenttia.  

* Vertailulukuina on käytetty yläpuolella vuoden 2022 vastaavan ajankohdan lukuja.  
** Vertailutietoa korjattu Q4 2022 päättyneen salkunhoitosopimuksen osalta. 

Näkymät vuodelle 2023 (muuttuneet)  

Odotamme koko vuoden liikevoiton kasvavan lähes kaksinkertaiseksi edellisvuoteen (44,7) verrattuna. Korkotason nousu vaikuttaa positiivisesti pankin tuloskehitykseen. Vuoden 2023 näkymiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuuksia, jotka liittyvät toimintaympäristöön ja korkojen kehitykseen.  

Vt. toimitusjohtaja Hanna Porkan kommentit 

S-Pankin tammi-maaliskuun tulos oli erinomainen ja 2,5-kertaistui vuodentakaisesta. Liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti ja vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Tuotot olivat 80,0 miljoonaa euroa (50,7) ja liikevoitto 25,4 miljoonaa euroa (9,9).  

Liikevoiton kasvua tuki etenkin korkokatteen voimakas nousu vuodentakaisesta. Hyvä tulos mahdollistaa riittävät pääomapuskurit, toiminnan kehittämisen sekä liiketoiminnan kasvattamisen.  

Yleisesti ottaen vuosi 2023 on käynnistynyt taloudessa odotettua paremmin. Suurilta talousongelmilta ja talouden hidastumiselta on vältytty. Yleinen hintatason nousu eli inflaatio, korkotason nousu sekä odotukset talouskasvun hiipumisesta määrittelevät edelleen kehityksen tahtia myös Suomessa.  

S-Pankin kannalta toimintaympäristössä on sekä liiketoiminnan edellytyksiä tukevia että heikentäviä tekijöitä. Kokonaisuudessaan liiketoiminta kehittyi kuitenkin hyvin, mistä kertoo edistymisemme strategisessa tavoitteessamme. Tavoitteenamme on saavuttaa miljoona aktiivista asiakasta, ja maaliskuun lopussa meillä oli noin 606 000 aktiivista asiakasta. Vuotta aiemmin vastaava luku oli noin 544 000. Pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on yli 8 prosentin tuotto omalle pääomalle. Tämä tavoite ylitettiin neljänneksellä selvästi ja oman pääoman tuotto oli 9,1 prosenttia.  

Positiivinen kehitys jatkui myös useissa tuotteissa.  

Tammi-maaliskuussa S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi 25,5 ja ostosten lukumäärä 27,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuosineljänneksen päättyessä S-Pankin korteilla tehdyt ostokset muodostivat 25,1 prosenttia (23,4) kaikista Bonus-ostoksista S-ryhmän kaupoissa.  

Asuntolainoissa jatkoimme kasvuamme ja markkinaosuuksien voittamista vaikeassa markkinatilanteessa. Asuntolainataseemme kasvuvauhti oli lähes 14-kertainen koko markkinoihin verrattuna edellisen 12 kuukauden aikana. Myös muu luotonanto oli vilkasta, ja luottotappioiden määrä pysyi maltillisena.  

S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä oli neljänneksen lopussa 367 000. Määrä kasvoi 18 000:lla vuodentakaisesta. Vuoden ensimmäinen neljännes oli haastava sijoitusmarkkinoilla, mutta yhdistelmärahastomme pärjäsivät tuottojen puolesta hyvin verrokkeihinsa nähden. Huhtikuussa kaksi rahastoamme sai arvostetun Lipper-palkinnon yhteensä kolmessa palkintokategoriassa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistuneen asiakastutkimuksemme mukaan puolestaan Private Banking -asiakkaidemme halukkuus suositella palveluitamme on ennätyksellisen korkealla.  

S-Pankki on kasvava ja vakavarainen kotimainen pankki. Vaikka yleinen taloustilanne on epävarma, olemme sitoutuneet tarjoamaan ylivoimaista helppoutta ja hyötyä asiakkaillemme. Olemme täyden palvelun pankki S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajille, ja tarjoamme heille tilin, kortin, verkkopankkitunnukset ja mobiilisovelluksen maksutta.  

Keväällä S-Pankin tarinassa käynnistyy uusi luku, kun Riikka Laine-Tolonen aloittaa S-Pankin toimitusjohtajana huhtikuun lopussa. Toivotan Riikan lämpimästi tervetulleeksi! 

Tammi-maaliskuu 2023 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 25,4 miljoonaa euroa (9,9), jossa oli kasvua 156,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 20,4 miljoonaa euroa (8,1). Oman pääoman tuotto nousi 9,1 prosenttiin (4,4).  

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 26,1 miljoonaa euroa (9,4) vuonna 2022. Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (2,0).  

Kokonaistuotot kasvoivat katsauskaudella merkittävästi. Kokonaistuotot olivat yhteensä 80,0 miljoonaa euroa (50,7), jossa oli kasvua 57,8 prosenttia. Korkokate kasvoi 138,3 prosenttia ja oli 54,8 miljoonaa euroa (23,0). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 13,0 prosenttia ja olivat 22,0 miljoonaa euroa (19,4). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 0,8 miljoonaan euroon (2,1). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 2,4 miljoonaan euroon (6,1). 

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 49,4 miljoonaa euroa (40,6). Kasvua edellisvuoteen oli 21,6 prosenttia ja se johtui pääosin henkilöstökulujen ja viranomaismaksujen kasvusta.  

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 6,8 miljoonaa euroa (1,7). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 1,6 miljoonaa euroa (1,6). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 5,2 miljoonaa euroa (0,1). 

Talletuskannan kasvu jatkui ja oli katsauskauden päättyessä 7 927,8 miljoonaa euroa (7 925,6). Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 4,3 prosenttia. Henkilöasiakkaiden talletuskanta kasvoi 7,0 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7 262,8 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden talletuskanta laski 18,4 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 665,0 miljoonaa euroa. 

Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 777,7 miljoonaa euroa (6 695,3). Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 8,0 prosenttia. Henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuotta aiemmasta 8,1 prosenttia ja oli 5 644,9 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 7,8 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 1 132,8 miljoonaa euroa.  

Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Suomessa toimivien rahalaitosten asuntolainatase oli helmikuussa kasvanut 0,6 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. S-Pankin asuntolainatase kasvoi samalla ajanjaksolla 8,3 prosenttia eli lähes 14-kertaisesti koko markkinoihin verrattuna. Asuntolainahakemusten kappalemäärä laski tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoteen.  

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 727,9 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2022 lopussa 696,7 miljoonaa euroa. Keskuspankkitalletukset ja käteiset varat olivat 1 294,0 miljoonaa euroa (1 368,2).  

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 546,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa omaa pääomaa oli 524,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 6,1 prosenttia (5,9).  

Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 5 997,2 miljoonaa euroa (5 852,5). Hallinnoitavista varoista rahastopääoman osuus oli 4 039,6 miljoonaa euroa (3 925,8) ja varainhoitopääoman osuus 1 957,7 miljoonaa euroa (1 926,7). Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 334,3 miljoonan euron asiakasvarallisuutta (347,5). S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella -8,3 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 38,8 miljoonaa euroa. S-Pankki-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli rahastoyhtiöiden keskiarvoa heikompaa.  

Keskeisimmät tunnusluvut 

(M€)   1–3/2023  1–3/2022  Muutos 
Korkokate   54,8   23,0   138,3 %  
Nettopalkkiotuotot   22,0   19,4   13,0 %  
Tuotot yhteensä   80,0   50,7   57,8 %  
Liikevoitto    25,4   9,9   156,1 %  
Kulu–tuotto–suhde   0,69   0,80   -0,11  

 

(M€)  

31.3.2023 

31.12.2022 

Muutos 

Velat asiakkaille, Talletukset  

7 927,8  

7 925,6  

0,0 %  

Saamiset asiakkailta, Antolainaus  

6 777,7  

6 695,3  

1,2 %  

Saamistodistukset  

727,9  

696,7  

4,5 %  

Oma pääoma  

546,8  

524,2  

4,3 %  

Odotettavissa olevat luottotappiot  

24,2  

22,5  

7,3 %  

Hallinnoitavat varat  

5 997,2  

5 852,5  

2,5 %  

Oman pääoman   tuotto  

9,1 %  

6,9 %  

2,2  

Koko pääoman tuotto  

0,5 %  

0,4 %  

0,1  

Omavaraisuusaste  

6,1 %  

5,9 %  

0,2  

Vakavaraisuussuhde  

16,8 %  

16,3 %  

0,4  

Webcast tuloksesta 

S-Pankin tuloksen esittelevät toimitusjohtajan sijainen, varatoimitusjohtaja Hanna Porkka sekä talousjohtaja Mika Heikkilä 9.5.2023 klo 11–12 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Webcastia voi seurata tämän linkin välityksellä. 

Yhteyshenkilöt

  • Hanna Porkka, Varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtaja, S-Pankin varatoimitusjohtaja, +358 10 768 2100, hanna.porkka@s-pankki.fi

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet