Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

9.11.2023

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 9.11.2023 klo 9.00 

Vahva tuloskehitys jatkui – kiinnostus palveluitamme kohtaan kasvaa 

  • Antolainaus kasvoi 6,9 miljardiin euroon (6,6)*

  • Hallinnoitavat varat kasvoivat 6,0 miljardiin euroon (5,8)** 

  • Liikevoitto nousi 103,9 miljoonaan euroon (24,1)  

  • Vakavaraisuussuhde nousi 18,1 prosenttiin (16,0) 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 103,9 miljoonaa euroa (24,1). Tuloskehitykseen ja keskeisimpien tunnuslukujen paranemiseen vaikutti erityisesti korkokatteen vahva 150,4 prosentin kasvu, jota tuki aktiivisten asiakkaiden määrän vakaa kasvu. Kokonaistuotot yhteensä kasvoivat 76,6 prosenttia. Kulu–tuotto-suhde oli 0,54 (0,81) ja oman pääoman tuotto 17,9 (4,4) prosenttia. 

* Vertailulukuina on käytetty yläpuolella vuoden 2022 vastaavan ajankohdan lukuja.  
** Vertailutietoa korjattu Q4 2022 päättyneen salkunhoitosopimuksen osalta. 

Näkymät vuodelle 2023 (muuttunut) 

Odotamme koko vuoden liikevoiton kasvavan yli 2,5-kertaiseksi edellisvuoteen (44,7) verrattuna. Tähän saakka jatkunut korkotason nousu on vaikuttanut positiivisesti pankin tuloskehitykseen. Loppuvuoden näkymiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuuksia, jotka liittyvät toimintaympäristöön sekä talouden, työllisyyden ja kiinteistömarkkinoiden kehitykseen. Vallitseva korkotaso sekä asumisen ja elinkustannusten voimakas nousu voivat vaikuttaa negatiivisesti osaan kotitalouksista. 

Toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolosen kommentit 

Suomen talouden näkymät heikkenivät alkusyksyllä. Isommat ongelmat on toistaiseksi vältetty, mutta useat keskeiset talousmittarit enteilevät nyt synkempiä aikoja talouteen.  

Alkusyksyllä epävarmuus jatkui kiinteistösektorilla, jossa esimerkiksi asuntokauppoja tehtiin poikkeuksellinen vähän. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä muistaa, että asumistarpeet eivät ole katoamassa mihinkään ja että jokainen suhdanne päättyy aikanaan. Myös asumisen tulevaisuutta määrittelevät megatrendit, kuten kaupungistuminen, jatkuvat todennäköisesti tulevina vuosina.  

Myös monissa kodeissa on jouduttu sopeuttamaan rahankäyttöä: arjen kustannukset ovat nousseet, kun taas varmuus omasta työpaikasta ja toimeentulosta on heikentynyt. Toisaalta hintojen nousun huippu on nyt ohitettu ja korkohuiputkin alkavat olla mahdollisesti käsillä. Helpotusta siis siintää, mutta monella asuntolainan korko nousee edelleen korontarkastuspäivän jälkeen.  

Suomalaiset ovat sisukkaita: suurin osa perheistä on pystynyt sopeuttamaan kulutustaan ja vastuut on hoidettu säntillisesti. Tällaisina aikoina on kuitenkin tärkeää, että olemme asiakkaidemme tukena. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan tulevaisuuteen. Meistä on reilua, että tarjoamme S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajille tilin, kortin, verkkopankkitunnukset ja mobiilisovelluksen maksutta.  

Toinen konkreettinen esimerkki reiluudestamme on tapamme maksaa korkoa pankkitilille. Asiakkaiden talletukset tileille muodostavat perustan pankin luotonannolle. Siksi meistä on reilua, että myös tilien korko reagoi yleisen korkotason nousuun. Käyttelytilimme eli S-Tilin hinnoittelu perustuu markkinakorkoja seuraavaan S-Prime-viitekorkoon. Korkotason normalisoituessa olimme ensimmäisten joukossa maksamassa korkoa myös näille arjen kannalta keskeisille tileille. Syyskuussa kerroimme S-Tileille maksettavan talletuskoron nousevan 0,5 prosenttiin lokakuussa. S-Tilin korko lasketaan jokaisen päivän saldolle erikseen. Näin asiakkaat saavat rahoillensa paremman korkotuoton kuin tilillä, jolle korko lasketaan kerran kuukaudessa alimman saldon mukaan.  

Syyskuun lopussa meillä oli noin 642 000 aktiivista asiakasta, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 578 000. Tavoitteenamme on saavuttaa miljoona aktiivista asiakasta. Aktiivisten asiakkaidemme lukumäärän kasvu kertoo, että yhä useampi suomalainen pitää S-Pankkia varteenotettavana täyden palvelun pankkina. Kiinnostuksesta ja luottamuksesta S-Pankkiin kertoo myös talletuskantamme kasvu. Henkilöasiakkaiden talletukset olivat noin 7,5 miljardia euroa, mikä on noin 5,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.   

Myös muiden palveluidemme kysyntä jatkui vahvana. Tammi-syyskuussa S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi 20,5 ja ostosten lukumäärä 20,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuosineljänneksen päättyessä S-Pankin korteilla tehdyt ostokset muodostivat 25,2 prosenttia (24,0) kaikista Bonus-ostoksista S-ryhmän kaupoissa. Asuntolainataseemme kasvoi noin 4,2 prosenttia 12 kuukauden tarkastelujaksolla, jolla kaikkien Suomessa toimivien rahoituslaitosten asuntolainatase laski 1,6 prosenttia. Digitaalisen sijoituspalvelumme Säästäjän käyttäjämäärä oli syyskuun lopussa noin 89 000, kun se oli vuotta aiemmin noin 79 000. Kaikkiaan S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä oli syyskuun lopussa 385 000 oltuaan vuotta aiemmin 360 000. Tammi-syyskuussa tulleista uusista asuntolaina-asiakkaistamme 28,4 prosenttia sijoitti rahastoihin.  

Tammi-syyskuun tuloksemme oli erittäin vahva. Tammi-syyskuun tuotot olivat yhteensä 266,4 miljoonaa euroa (150,9). Liikevoitto oli 103,9 miljoonaa euroa (24,1) ja vakavaraisuutemme parani. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 46,3 miljoonaa euroa (10,7). Ensimmäisen vuosipuoliskon tapaan tulostamme tuki markkinoiden kasvua vahvempi asiakasmäärän ja taseen kasvu.   

Vahva tulos mahdollistaa riittävät pääomapuskurit, toiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvattamisen. Etenkin näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina iloitsen siitä, että tuloksemme jää Suomeen. S-Pankin omistavat S-ryhmään kuuluvat alueosuuskaupat sekä niiden yhdessä omistama keskusliike SOK. Alueosuuskauppojen omistus puolestaan jakautuu niiden jäsenille eli asiakasomistajille. 

Edistyimme keskeisissä hankkeissamme alkusyksystä. Yksi tärkeimmistä asioista työpöydällämme on strategiamme päivitys. Strategiatyö on edennyt hyvin ja tulemme kertomaan aiheesta lisää sen valmistuttua.   

Myös toukokuussa julkistamamme liiketoimintakauppa, jossa ostamme Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot, edistyy suunnitellusti. Kun Handelsbankenin toimintojen osto toteutuu vuoden 2024 jälkimmäisellä puolikkaalla, S-Pankki kasvaa uuteen kokoluokkaan ja S-Pankin tarinassa käynnistyy seuraava luku. Kaupan julkistamisen yhteydessä kerroimme rahoittavamme sen omistajillemme suunnatulla osakeannilla ja markkinoilta haettavalla velkarahoituksella. Syyskuussa laskimmekin liikkeelle ensimmäisen katetun joukkovelkakirjalainamme (covered bond), jonka avulla haimme markkinoilta 500 miljoonaa euroa rahoitusta. Velkasijoittajien vastaanotto oli hyvä ja laina ylimerkittiin selvästi. Tämä kertoo sijoittajien luottamuksesta.  

Luottamuksesta kertovat myös tuoreet tutkimukset. Niiden mukaan S-Pankilla on pankki- ja rahoitusalan uskollisimmat asiakkaat, ja suomalaiset arvioivat S-Pankin pankkialan arvostetuimmaksi brändiksi – kuudetta vuotta perättäin.   

Kiitos siis luottamuksesta asiakkaillemme. Kiitos myös S-Pankin henkilöstölle, omistajillemme, joukkolainojemme sijoittajille ja yhteistyökumppaneille. 

Tammi-syyskuu 2023 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 103,9 miljoonaa euroa (24,1). Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 83,2 miljoonaa euroa (19,2). Oman pääoman tuotto nousi 17,9 prosenttiin (4,4). 

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 108,0 miljoonaa euroa (25,2). Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,7).  

Kokonaistuotot kasvoivat katsauskaudella merkittävästi. Kokonaistuotot olivat yhteensä 266,4 miljoonaa euroa (150,9), jossa oli kasvua 76,5 prosenttia. Korkokate kasvoi 150,3 prosenttia ja oli 195,7 miljoonaa euroa (78,2). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 7,4 prosenttia ja olivat 67,5 miljoonaa euroa (62,9). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat -2,6 miljoonaan euroon (1,0). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 5,7 miljoonaan euroon (8,7). 

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 138,7 miljoonaa euroa (120,2). Kasvua edellisvuoteen oli 15,4 prosenttia ja se johtui pääosin henkilöstökulujen ja viranomaismaksujen kasvusta sekä liiketoimintakauppaan liittyneistä neuvonantajien kuluista. 

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 28,9 miljoonaa euroa (11,4). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 5,1 miljoonaa euroa (4,8). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 23,8 miljoonaa euroa (6,6). Kasvu johtuu pääosin ECL-varauksista mitä kirjattiin katsauskaudella 11,2 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden aikana on kasvatettu johdon harkintaan perustuvia varauksia 5,5 miljoonaa euroa (0,6). Yhteensä johdon harkintaan perustuvat varaukset olivat 7,6 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa (1,0).  Lisäksi tulevaisuuteen suuntautuvien indikaattorien mallipäivityksen vaikutus kuluvalle vuodelle oli 2,6 miljoonaa euroa ECL-varauksia kasvattava. Vertailukaudella odotettavissa olevien luottotappioiden laskennan päivitykset vaikuttivat positiivisesti ja ECL oli alhaisempi. Luottokannan kokoon suhteutettuna luotto- ja arvonalentumistappiot ovat alhaisella tasolla ja S-Pankin hallituksen asettaman riskinottohalukkuuden puitteissa. 

Talletuskanta oli katsauskauden päättyessä 8 172,6 miljoonaa euroa, kun se oli 7 925,6 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 3,3 prosenttia. Henkilöasiakkaiden talletuskanta kasvoi 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7 532,5 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden talletuskanta laski 19,9 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 640,1 miljoonaa euroa. 

Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 895,7 miljoonaa euroa, kun se oli 6 695,3 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 4,3 prosenttia. Henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuotta aiemmasta 4,0 prosenttia ja oli 5 711,5 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 6,1 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 1 184,3 miljoonaa euroa. 

Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Suomessa toimivien rahalaitosten asuntolainatase oli elokuussa laskenut 1,6 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. S-Pankin asuntolainatase kasvoi samalla ajanjaksolla 4,2 prosenttia. Asuntolainahakemusten kappalemäärä laski tammi-syyskuussa verrattuna edellisvuoteen. 

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 689,2 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2022 lopussa 696,7 miljoonaa euroa. Keskuspankkitalletukset ja käteiset varat olivat 2 013,5 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2022 lopussa 1 368,2 miljoonaa euroa. 

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 609,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa omaa pääomaa oli 524,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 6,2 prosenttia, kun se oli 5,9 prosenttia vuoden 2022 lopussa. 

Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 6 038,0 miljoonaa euroa (5 852,5 miljoonaa euron vuoden 2022 lopussa). Hallinnoitavista varoista rahastopääoman osuus oli 4 145,1 miljoonaa euroa (3 925,8 miljoonaa euron vuoden 2022 lopussa) ja varainhoitopääoman osuus 1 892,9 miljoonaa euroa (1 926,7 miljoonaa euron vuoden 2022 lopussa). Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 373,0 miljoonan euron asiakasvarallisuutta (336,2 miljoonaa euron vuoden 2022 lopussa). Vertailutieto on muuttunut. S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 104,9 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 106,8 miljoonaa euroa. S-Pankki-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli rahastoyhtiöiden keskiarvoa vahvempaa. 

Keskeisimmät tunnusluvut 

(M€)  

1–9/2023 

1–9/2022 

Muutos 

Korkokate  

195,7 

78,2 

150,4 % 

Nettopalkkiotuotot  

67,5 

62,9 

7,4 % 

Tuotot yhteensä  

266,4 

150,9 

76,6 % 

Liikevoitto   

103,9 

24,1 

332,0 % 

Kulu–tuotto–suhde  

0,54 

0,81 

-0,27 

 

(M€)  

30.9.2023 

31.12.2022 

Muutos 

Velat asiakkaille, Talletukset  

8 172,6 

7 925,6 

3,1 % 

Saamiset asiakkailta, Antolainaus  

6 895,7 

6 695,3 

3,0 % 

Saamistodistukset  

689,2 

696,7 

-1,1 % 

Oma pääoma  

609,3 

524,2 

16,2 % 

Odotettavissa olevat luottotappiot  

33,3 

22,5 

47,6 % 

Hallinnoitavat varat  

6 038,0 

5 852,5 

3,2 % 

Oman pääoman tuotto  

17,9 % 

6,9 % 

10,9 

Koko pääoman tuotto  

1,1 % 

0,4 % 

0,7 

Omavaraisuusaste  

6,2 % 

5,9 % 

0,4 

Vakavaraisuussuhde  

18,1 % 

16,3 % 

1,8 

Webcast tuloksesta 

S-Pankin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen sekä talousjohtaja Mika Heikkilä 9.11.2023 klo 10–11 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Webcastia voi seurata tämän linkin välityksellä. 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet