Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki laskee liikkeeseen ensimmäisen, 500 miljoonan euron suuruisen katetun joukkovelkakirjalainansa osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

20.9.2023

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 20.9.2023 klo 13.15

S-Pankki laskee liikkeeseen ensimmäisen, 500 miljoonan euron suuruisen katetun joukkovelkakirjalainansa osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

S-Pankki Oyj laskee liikkeeseen ensimmäisen katetun joukkovelkakirjalainansa (covered bond). Joukkovelkakirjalainan nimellisarvo on 500 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 26.9.2028 ja sille maksetaan vuosittaista korkoa 3,75 %. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000560990.

Liikkeeseenlasku tapahtuu S-Pankin 3,0 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt englanninkielisen, joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevan perusesitteen täydennyksen 28.8.2023. Ohjelmaa koskeva englanninkielinen perusesite täydennyksineen on saatavilla S-Pankin verkkosivuilla osoitteissa s-pankki.fi/sijoittajille ja s-pankki.fi/investors. Nyt liikkeeseen laskettavaa lainaa koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä samoilla sivuilla 20.9.2023.

S-Pankki ilmoitti 31.5.2023 ostavansa liiketoimintakaupalla Svenska Handelsbanken AB:n Suomen henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot. Samalla S-Pankki kertoi, että kauppa rahoitetaan omistajille suunnatulla osakeannilla sekä markkinoilta haettavalla velkarahoituksella ja että S-Pankki tulee toteuttamaan katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuja vuosina 2023–2025.

S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen:
“Kun Handelsbankenin toimintojen osto toteutuu vuoden 2024 jälkimmäisellä puolikkaalla, S-Pankki kasvaa uuteen kokoluokkaan ja S-Pankin tarinassa käynnistyy seuraava luku. Liikkeeseenlaskun vahva kysyntä ja lainan ylimerkitseminen kertovat myös sijoittajien vahvasta luottamuksesta pankkiin.”

S-Pankki hakee joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimi Danske Bank A/S ja avustavina järjestäjinä Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Erste Group Bank AG ja Nordea Bank Abp. Oikeudellisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Yhteyshenkilöt:
Riikka Laine-Tolonen, toimitusjohtaja
Eero Saloranta, johtaja, Yritykset ja Treasury

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu "relevantti henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet