Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

16.11.2023

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 16.11.2023 klo 18.15

S-Pankki laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

S-Pankki Oyj laskee liikkeeseen Senior Preferred MREL Eligible Notes 1/2023 -joukkolainan, jonka nimellisarvo on 150 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 23.11.2026 ja sille maksetaan vaihtuvaa korkoa. Korko on 3 kuukauden Euribor lisättynä 230 korkopisteen marginaalilla. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000562301.

Liikkeeseenlasku tapahtuu S-Pankin 3,0 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt englanninkielisen, joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevan perusesitteen täydennyksen 9.11.2023. Ohjelmaa koskeva englanninkielinen perusesite täydennyksineen on saatavilla S-Pankin verkkosivuilla osoitteissa s-pankki.fi/sijoittajille ja s-pankki.fi/investors. Nyt liikkeeseen laskettavaa lainaa koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä samoilla sivuilla 17.11.2023.

Liikkeeseenlaskulla täytetään omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaa vähimmäisvaatimusta (MREL-vaade) sekä rahoitetaan pankin toimintaa. S-Pankin kriisinratkaisuviranomaisena toimivan Rahoitusvakausviraston (RVV) asettama päivitetty vaade astuu täysimääräisesti voimaan 1.1.2024.

S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen:
“Olen iloinen sijoittajien luottamuksesta S-Pankkia kohtaan. Pankin tarinassa on käynnistymässä seuraava luku, kun Handelsbankenin toimintojen osto toteutuu vuoden 2024 jälkimmäisellä puolikkaalla.”

S-Pankki hakee joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimi Danske Bank A/S ja avustavana järjestäjänä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Oikeudellisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Yhteyshenkilöt:
Riikka Laine-Tolonen, toimitusjohtaja
Eero Saloranta, johtaja, Yritykset ja Treasury

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu "relevantti henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Liitteet