Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat 11.10.2023

11.9.2023

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n (”rahastoyhtiö”) hallitus on 27.6.2023 päättänyt sääntömuutoksista, jotka tulevat voimaan 11.10.2023.

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston sääntöjen 8 §:ssä on muutettu rahaston lunastuspäiviä. Jatkossa rahasto-osuuksia voi lunastaa (myydä) tai vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, kunkin helmi- ja elokuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto, joka on vastaanotettu lunastuspäivänä ennen klo 16.00, toteutetaan seuraavan lunastuspäivän arvoon. Tämä tarkoittaa, että jatkossa lunastusprosessi kestää vähintään kuusi (6) kuukautta. Esimerkkejä lunastusaikataulusta löytyy tämän tiedotteen lopusta.

Edellä kuvatusta lunastusaikataulusta poiketen ne S-Pankki Asunto -rahaston lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 31.5.2023 klo 16.00 jälkeen ja viimeistään 31.8.2023 ennen klo 16.00, toteutetaan rahasto-osuuden 30.11.2023 arvoon.

31.8.2023 klo 16.00 jälkeen vastaanotetut lunastustoimeksiannot toteutetaan uusien sääntöjen mukaisesti.

Lisäksi sääntöjen 8 §:ssä on muutettu lunastusten rajoittamiseen liittyvää prosenttirajaa. Jatkossa, mikäli annettujen lunastustoimeksiantojen kokonaismäärä lunastuspäivänä ylittää viisi (5) prosenttia rahaston nettoarvosta (NAV), rahastoyhtiö voi päättää rajoittaa toteutettavien lunastusten määrää, jos se on rahaston osuudenomistajien edun mukaista.

Rahaston sääntöjen 17 §:ssä on täsmennetty muotoilua vakuuden antamiseen liittyen.

Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastoista perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahaston uusiin sääntöihin voi tutustua tämän tiedotteen liitteenä ja rahaston rahastokohtaisella sivulla s-pankki.fi/rahastot.

Esimerkkejä S-Pankki Asunto -rahaston lunastamisesta

  1. Olet antanut lunastustoimeksiannon 31.8.2023 ennen kello 16.00, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 30.11.2023 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.
  2. Olet antanut lunastustoimeksiannon 1.9.2023, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 30.8.2024 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.
  3. Annat lunastustoimeksiannon 15.10.2023, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 30.8.2024 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.
  4. Annat lunastustoimeksiannon 29.2.2024 ennen klo 16.00, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 30.8.2024 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.
  5. Annat lunastustoimeksiannon 30.8.2024 ennen klo 16.00, jolloin lunastaminen tapahtuu rahasto-osuuden 28.2.2025 arvoon, jos rahastolla on riittävät käteisvarat. Lunastuspalkkiota peritään hinnaston mukaisesti kertynyt sijoitusaika huomioiden.

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Mikonkatu 9

00100 Helsinki

 

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston säännöt 11.10.2023 alkaen (166 kt)