Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

3.8.2022

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 3.8.2022 klo 12.00 

Tasaista kehitystä – antolainaus kasvoi vahvasti 

  • Antolainaus kasvoi 6,4 miljardiin euroon (5,7)* 
  • Vertailukelpoiset hallinnoitavat varat päätyivät 7,0 miljardiin euroon (7,1) 
  • Liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (14,2) 
  • Vakavaraisuussuhde nousi 16,2 prosenttiin (15,2) 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (14,2), jossa oli 6,3 prosenttia laskua edellisvuoteen verrattuna. Tuloskehitykseen vaikuttivat edellisvuotta alhaisemmat sijoitustoiminnan tuotot ja kasvaneet panostukset kehitystoimintaan. Muina merkittävimpinä muutoksina olivat viranomaismaksujen kasvu ja pienentyneet arvonalentumistappiot. Kulu–tuotto-suhteen heikentyminen johtuu pääosin viranomaismaksujen kasvusta. 

* Vertailulukuina on käytetty yläpuolella vuoden 2021 vastaavan ajankohdan lukuja.  

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan) 

Odotamme koko vuoden liikevoiton ylittävän edellisvuoden tason.  

Vt. toimitusjohtaja Hanna Porkan kommentit 

S-Pankki-konsernin liiketoiminta kehittyi tammi-kesäkuussa myönteisesti Suomen talouden yleisen kehityksen heikentymisestä huolimatta. Tuottomme kehittyivät tammi-kesäkuussa positiivisesti kasvaen 6,8 prosenttia vuodentakaisesta. Kannattavuuttamme painoi kuitenkin merkittävä viranomaismaksujen kasvu, kun vakaus- ja talletussuojamaksut 6,7-kertaistuivat vuodentakaiseen verrattuna. Lisäksi teimme keväällä panostuksia tuotteidemme ja palveluidemme sekä IT-järjestelmiemme kehittämiseen. Liikevoittomme oli 13,3 miljoonaa euroa (14,2). 

Kesäkuun lopussa S-Pankilla oli noin 560 000 aktiivista asiakasta, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli noin 502 000. Strategisena tavoitteenamme on saavuttaa miljoona aktiivista asiakasta. 

Olemme S-ryhmän asiakasomistajien oma täyden palvelun pankki ja tarjoamme tilin, kortin, verkkopankkitunnukset ja mobiilisovelluksen maksutta jokaiselle S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajalle. 

S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi tammi-kesäkuussa 18,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Antolainauksemme kasvoi 12,7 prosenttia ja talletuskanta 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi vuodentakaisesta noin 44 000:lla noin 353 000:een. Vertailukelpoiset hallinnoitavat varat päätyivät lähes edellisvuoden tasolle 7,0 miljardiin euroon (7,1). 

Vaikka toimintaympäristössämme tapahtui keväällä merkittäviä muutoksia, on hyvä muistaa, että toimintamme peruspilarit ovat entisellään. S-Pankin maine on toimialansa paras ja keskitymme strategiamme mukaisesti henkilöasiakkaille tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin. Asiakkaamme voivat hoitaa päivittäisiä maksuasioitaan tavalliseen tapaan S-Pankin Visa-korteilla, S-mobiililla sekä verkkopankissa. 

Myös S-Pankissa tapahtui muutoksia. Toukokuun lopussa S-Pankki kertoi, että toimitusjohtaja Pekka Ylihurula on lopettanut tehtävässään. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnistynyt ja toimin vt. toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään. Sillä välin jatkamme suunnitellusti strategiamme toteuttamista, vahvaa kasvuamme ja kaikkiaan yhteensä noin 3,1 miljoonan asiakkaan palvelemista. 

Tammi-kesäkuu 2022 

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (14,2), jossa oli laskua 6,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 10,6 miljoonaa euroa (11,5). Oman pääoman tuotto laski 3,7 prosenttiin (3,9). 

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 24,5 miljoonaa euroa (19,0). Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (3,5).  

Kokonaistuotot kehittyivät katsauskaudella positiivisesti. Kokonaistuotot olivat yhteensä 96,7 miljoonaa euroa (90,6), jossa oli kasvua 6,8 prosenttia. Korkokate kasvoi 6,4 prosenttia ja oli 46,9 miljoonaa euroa (44,1). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 10,3 prosenttia ja olivat 41,5 miljoonaa euroa (37,6). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 0,8 miljoonaan euroon (2,4). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 7,5 miljoonaa euroa (6,5). 

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 80,1 miljoonaa euroa (66,4). Kasvua edellisvuoteen oli 20,5 prosenttia ja se johtui pääosin henkilöstökulujen, IT- ja kehityskulujen ja viranomaismaksujen kasvusta. 

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 6,3 miljoonaa euroa (12,5). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 3,0 miljoonaa euroa (2,6). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 3,3 miljoonaa euroa (9,9). 

Talletuskanta kasvoi edelleen ja oli katsauskauden päättyessä 7 841,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa talletuskanta oli 7 554,9 miljoonaa euroa ja 30.6.2021 7 281,7 miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 7,7 prosenttia. 

Antolainauksen kasvu jatkui vahvana. Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 422,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa luottokanta oli 6 086,0 miljoonaa euroa ja 30.6.2021 5 697,0 miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 12,7 prosenttia. 

Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan rahalaitosten asuntolainatase oli huhtikuussa kasvanut 3,3 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. S-Pankin asuntolainatase kasvoi samalla ajanjaksolla 12,0 prosenttia eli noin 3,6-kertaisesti koko markkinoihin verrattuna. Asuntolainahakemusten määrä laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuotta aiemmasta. 

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 685,6 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2021 lopussa 1 149,1 miljoonaa euroa. 

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 501,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa omaa pääomaa oli 509,3 miljoonaa euroa. Oman pääoman kehitykseen vaikutti käyvän arvon rahaston arvon lasku. Omavaraisuusaste oli 5,7 prosenttia (6,0 vuoden 2021 lopussa). 

S-Pankki-konsernin hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 6 980,0 miljoonaa euroa, kun määrä oli 7 697,1 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Kehitykseen vaikuttivat geopolitiikan luoma epävarmuus ja koronnousuodotusten vahvistuminen. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä S-Pankin ja LähiTapiolan välinen rahastoyhteistyö päättyi. Vertailukelpoinen hallinnoitavien varojen määrä ilman LT-rahastoja oli 7 083,1 miljoonaa euroa kesäkuun 2021 lopussa. Laskua tähän oli vuoden aikana 1,5 prosenttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 442,4 miljoonan euron asiakasvarallisuutta (442,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa). S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 78,0 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 179,4 miljoonaa euroa. S-Pankki-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli selvästi vahvempaa kuin rahastoyhtiöiden mediaanilla. S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä nousi noin 353 000:een vuotta aiemmasta noin 309 000:sta. 

Keskeisimmät tunnusluvut 

(M€)   1–6/2022  1–6/2021  Muutos  Q2 2022  Q2 2021  Muutos 
Korkokate   46,9  44,1  6,4 %  23,9  22,7  5,4 % 
Nettopalkkiotuotot   41,5  37,6  10,3 %  22,0  19,8  11,4 % 
Tuotot yhteensä   96,7  90,6  6,8 %  46,0  45,4  1,5 % 
Liikevoitto  13,3  14,2  -6,3 %  3,4  7,7  -55,5 % 
Kulu–tuotto-suhde   0,83  0,73  0,10  0,83  073  0,10 

 

(M€)   30.6.2022  31.12.2021  Muutos 
Velat asiakkaille, Talletukset   7 841,9  7 554,9  3,8 % 
Saamiset asiakkailta, Antolainaus   6 422,0  6 086,0  5,5 % 
Saamistodistukset   685,6  1 149,1  -40,3 % 
Oma pääoma   501,1  509,3  -1,6 % 
Odotettavissa olevat luottotappiot   19,4  20,6  -6,2 % 
Hallinnoitavat varat   6 980,0  7 697,1  -9,3 % 
Oman pääoman tuotto   3,7 %  3,9 %  -0,2 
Koko pääoman tuotto   0,2 %  0,2 %  0,0 
Omavaraisuusaste   5,7 %  6,0 %  -0,3 
Vakavaraisuussuhde   16,2 %  16,3 %  -0,1

 

Webcast tuloksesta 

S-Pankin tuloksen esittelevät vt. toimitusjohtaja Hanna Porkka ja talousjohtaja Mika Heikkilä 3.8.2022 klo 14–15 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Webcastia voi seurata tämän linkin välityksellä: s-pankki.fi/s-bank-q2-2022-results-webcast

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on suomalainen pankki, joka haluaa mahdollistaa vähän rahakkaamman huomisen jokaiselle lompakon paksuudesta riippumatta. Meillä asiantuntemus tarkoittaa sekä talouden että ihmisen ymmärtämistä: osana S-ryhmää tunnemme 3,1 miljoonan asiakkaamme arjen. Uudistamme pankkialaa tarjoamalla ylivoimaista helppoutta ja hyötyä pankin ja kaupan palveluita yhdistämällä. www.s-pankki.fi

Liitteet