Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

3.5.2022

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 3.5.2022 klo 10.00 

Vakaata kasvua, tulokseen selvä parannus

  • Liikevoitto nousi 9,9 miljoonaan euroon (6,6)* 
  • Antolainaus kasvoi 6,3 miljardiin euroon (5,6)
  • Vertailukelpoiset hallinnoitavat varat nousivat 7,4 miljardiin euroon (6,9)
  • Vakavaraisuussuhde nousi 15,7 prosenttiin (15,3) 

S-Pankki-konsernin liikevoitto kasvoi 51,0 prosenttia tammi-maaliskuussa ja oli 9,9 miljoonaa euroa (6,6). Tuloskasvuun vaikuttivat kokonaistuottojen hyvä 12,1 prosentin kasvu ja merkittävästi pienentyneet arvonalentumistappiot. Kulu–tuotto-suhteen heikentyminen johtuu pääosin viranomaismaksujen kasvusta. 
 
*  Vertailulukuina on käytetty yläpuolella vuoden 2021 vastaavan ajankohdan lukuja.  

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan) 

Odotamme koko vuoden liikevoiton ylittävän edellisvuoden tason.  

Toimitusjohtaja Pekka Ylihurulan kommentit 

S-Pankki-konsernin liiketoiminta kehittyi ennakoidusti tammi-maaliskuussa. Liikevoitto kasvoi vuotta aiemmasta ja oli 9,9 miljoonaa euroa (6,6).  

Liiketoimintamme etenemisestä oikeaan suuntaan kertoo se, että maaliskuun lopussa strateginen tavoitteemme, miljoona aktiivista asiakasta, oli jälleen askeleen lähempänä. S-Pankilla oli noin 544 000 aktiivista asiakasta, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli noin 486 000.  

S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi 16,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Antolainauksemme kasvoi 12,9 prosenttia ja talletuskanta 7,1 prosenttia vuodentakaisesta. S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi vuodentakaisesta noin 59 000:lla noin 349 000:een. Vertailukelpoiset hallinnoitavat varat nousivat 7,4 miljardiin euroon vuotta aiemmasta 6,9 miljardista eurosta.   

Ensimmäisen vuosineljänneksen puolivälin jälkeen S-Pankin ja koko kotimaisen talouselämän toimintaympäristössä tapahtui merkittävä muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sota Ukrainassa on pahimpia kriisejä vuosikymmeniin Euroopassa. Sodan eteneminen erilaisine epäsuorine vaikutuksineen tulee leimaamaan koko vuotta. Sodan myötä asetetut talouspakotteet esimerkiksi vaikuttavat maailmanlaajuisesti yrityksiin, joilla on toimintaa Venäjällä. Lopulliset vaikutukset suomalaisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan tarkentuvat tilanteen edetessä.   

Epävarmuuden keskellä on kuitenkin hyvä huomata, että S-Pankki on keskittynyt strategiansa mukaisesti henkilöasiakkaille tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin. Asiakkaamme voivat hoitaa päivittäisiä maksuasioitaan tavalliseen tapaan S-Pankin Visa-korteilla, S-mobiililla sekä verkkopankissa.  

Tammi-maaliskuu 2022 

S-Pankin liikevoitto oli 9,9 miljoonaa euroa (6,6), jossa oli nousua 51,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 8,1 miljoonaa euroa (5,5). Oman pääoman tuotto nousi 4,4 prosenttiin (3,9). 

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 17,0 miljoonaa euroa (9,6). Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,7).  

Kokonaistuotot kehittyivät katsauskaudella positiivisesti. Kokonaistuotot olivat yhteensä 50,7 miljoonaa euroa (45,2), jossa oli kasvua 12,1 prosenttia. Korkokate kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 23,0 miljoonaa euroa (21,4). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 9,0 prosenttia ja ne olivat 19,4 miljoonaa euroa (17,8). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,1 miljoonaa euroa (0,6). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 6,1 miljoonaa euroa (5,4). 

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 40,6 miljoonaa euroa (33,4). Kasvua edellisvuoteen oli 21,6 prosenttia ja se johtui pääosin viranomaismaksujen kasvusta.  

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 1,7 miljoonaa euroa (6,5). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 1,6 miljoonaa euroa (1,2). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 0,1 miljoonaa euroa (5,2). 
 
Talletuskanta kasvoi edelleen ja oli katsauskauden päättyessä 7 602,1 miljoonaa euroa (7 554,9).  Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 7,1 prosenttia. 

Antolainauksen kasvu jatkui vahvana. Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 274,7 miljoonaa euroa (6 086,0). Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 12,9 prosenttia.  

Asuntolainakanta kasvoi 12,1 prosenttia. Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan S-Pankin osuus rahalaitosten asuntolainataseiden kasvusta edelliseltä 12 kuukaudelta oli helmikuussa 11,0 % (13,2). Koko markkinoihin verrattuna asuntolainakannan kasvu oli 3,4-kertaista samalla ajanjaksolla. Asuntolainahakemusten määrä laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman vuotta aiemmasta. 

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 1 049,4 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2021 lopussa 1 149,1 miljoonaa euroa. 

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 507,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa omaa pääomaa oli 509,3 miljoonaa euroa. Oman pääoman kehitykseen vaikutti käyvän arvon rahaston arvon lasku. Omavaraisuusaste oli 5,9 prosenttia (6,0). 

S-Pankki-konsernin hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 7 397,0 miljoonaa euroa (7 697,1). Kehitykseen vaikuttivat geopolitiikan luoma epävarmuus ja koronnousuodotusten vahvistuminen. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä S-Pankin ja LähiTapiolan välinen rahastoyhteistyö päättyi. Vertailukelpoinen hallinnoitavien varojen määrä ilman LT-rahastoja oli 6 870,3 miljoonaa euroa maaliskuun 2021 lopussa. Kasvua tähän vuoden aikana oli 7,7 prosenttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 442,4 miljoonan euron asiakasvarallisuutta (442,4).  S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 38,8 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 95,5 miljoonaa euroa. S-Pankki-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli vahvempaa kuin rahastoyhtiöiden mediaanilla. S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä nousi noin 349 000:een vuotta aiemmasta noin 290 000:sta. 

Keskeisimmät tunnusluvut 

(M€)  

1–3/2022 

1–3/2021 

Muutos 

Q1 2022 

Q1 2021 

Muutos 

Korkokate  

23,0 

21,4 

7,4 % 

23,0 

21,4 

7,4 % 

Nettopalkkiotuotot  

19,4 

17,8 

9,0 % 

19,4 

17,8 

9,0 % 

Tuotot yhteensä  

50,7 

45,2 

12,1 % 

50,7 

45,2 

12,1 % 

Liikevoitto   

9,9 

6,6 

51,0 % 

9,9 

6,6 

51,0 % 

Kulu–tuotto-suhde  

0,80 

0,74 

0,06 

0,80 

0,74 

0,06 

 

(M€)  

31.3.2022 

31.12.2021 

Muutos 

Velat asiakkaille, Talletukset  

7 602,1 

7 554,9 

0,6 % 

Saamiset asiakkailta, Antolainaus  

6 274,7 

6 086,0 

3,1 % 

Saamistodistukset  

1 049,4 

1 149,1 

-8,7 % 

Oma pääoma  

507,8 

509,3 

-0,3 % 

Odotettavissa olevat luottotappiot  

18,7 

20,6 

-9,7 % 

Hallinnoitavat varat  

7 397,0 

7 697,1 

-3,9 % 

Oman pääoman   tuotto  

4,4 % 

3,9 % 

0,5 

Koko pääoman tuotto  

0,3 % 

0,2 % 

0,0 

Omavaraisuusaste  

5,9 % 

6,0 % 

0,0 

Vakavaraisuussuhde  

15,7 % 

16,3 % 

-0,5 

Webcast tuloksesta 

S-Pankin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Pekka Ylihurula ja talousjohtaja Mika Heikkilä 3.5.2022 klo 11–11.45 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Lisätiedot: S-Pankin viestintä, viestinta@s-pankki.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on suomalainen pankki, joka haluaa mahdollistaa vähän rahakkaamman huomisen jokaiselle lompakon paksuudesta riippumatta. Meillä asiantuntemus tarkoittaa sekä talouden että ihmisen ymmärtämistä: osana S-ryhmää tunnemme 3,1 miljoonan asiakkaamme arjen. Uudistamme pankkialaa tarjoamalla ylivoimaista helppoutta ja hyötyä pankin ja kaupan palveluita yhdistämällä. www.s-pankki.fi

Liitteet