Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

10.11.2022

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 10.11.2022 klo 11.00

Positiivinen kehitys jatkui – näkymät parantuneet korkojen noustua

  • Antolainaus kasvoi 6,6 miljardiin euroon (5,9)*
  • Vertailukelpoiset hallinnoitavat varat päätyivät 7,0 miljardiin euroon (7,1)
  • Liikevoitto oli 24,1 miljoonaa euroa (20,6)
  • Vakavaraisuussuhde nousi 16,0 prosenttiin (14,9)

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 24,1 miljoonaa euroa (20,6), jossa oli 16,8 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tuloskehitykseen vaikuttivat kokonaistuottojen 12,5 prosentin kasvu ja erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä korkokatteen vahva kasvu. Muita merkittäviä muutoksia olivat pienentyneet arvonalentumistappiot sekä viranomaismaksujen kasvu, joka heikensi myös kulu–tuotto-suhdetta edellisvuoteen verrattuna. 

* Vertailulukuina on käytetty yläpuolella vuoden 2021 vastaavan ajankohdan lukuja.

Näkymät vuodelle 2022 (parantuneet)

Odotamme koko vuoden liikevoiton ylittävän selvästi edellisvuoden tason (24,8). Aiemmin odotimme koko vuoden liikevoiton ylittävän edellisvuoden tason. Korkotason nousu vaikuttaa positiivisesti pankin tuloskehitykseen. Toimintaympäristöön liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta.

Vt. toimitusjohtaja Hanna Porkan kommentit

S-Pankki-konsernin liiketoiminta kehittyi tammi-syyskuussa positiivisesti. Tuottomme kasvoivat tammi-syyskuussa 12,5 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevoittomme oli 24,1 miljoonaa euroa (20,6). Erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä korkotason nousu vaikutti positiivisesti korkokatteeseemme.

Syyskuun lopussa meillä oli noin 578 000 aktiivista asiakasta, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli noin 518 000. Strategisena tavoitteenamme on saavuttaa miljoona aktiivista asiakasta. S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi tammi-syyskuussa 19,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Antolainauksemme kasvoi 12,4 prosenttia ja talletuskanta 4,1 prosenttia vuodentakaisesta. S-Pankki-rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi vuodentakaisesta noin 35 000:lla noin 360 000:een. Vertailukelpoiset hallinnoitavat varat päätyivät lähes edellisvuoden tasolle 7,0 miljardiin euroon (7,1). 

Nämä luvut kertovat osaltaan siitä, että 15-vuotiaasta S-Pankista on kasvanut vuosien varrella täyden palvelun pankki. Olemme olemassa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Siksi tarjoamme tilin, kortin, verkkopankkitunnukset ja mobiilisovelluksen maksutta jokaiselle S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajalle.

Liiketoiminnan positiivisesta kehityksestä huolimatta vuoden kolmanteen neljännekseen sisältyi myös haasteita. Vaikka talous kasvoi verrattain hyvin, näkymät tulevaisuuteen heikentyivät syksyllä selvästi. Osittain haasteet kohdistuivat meihin pankkina. 

Verkkopankkitunnuksilla tunnistautumisessa esiintyi kesällä poikkeuksellinen järjestelmähäiriö, jota erittäin pieni joukko henkilöitä hyödynsi väärinkäytöksiin, kuten toisten asiakkaiden verkkopankkeihin kirjautumiseen, luvattomiin maksuihin ja toisiin verkkopalveluihin kirjautumiseen. Häiriö koski muutamia satoja asiakkaita ja se korjattiin heti, kun se havaittiin. 

Olen omasta sekä pankin puolesta syvästi pahoillani ja pyydämme tapahtunutta anteeksi. Korvaamme asiakkaillemme kaikki häiriöstä johtuneet välittömät taloudelliset vahingot. Suhtaudumme palveluidemme turvallisuuteen erittäin vakavasti. Olemme käyneet tapahtumaan johtaneet syyt läpi ja tehneet korjaavat toimenpiteet.

Kesällä ja syksyllä S-Pankin sekä muiden pankkien nimissä liikkui myös erilaisia huijausviestejä. Valitettavasti näiden huijausten uhreiksi päätyi toisinaan myös asiakkaitamme. Väärinkäytösten estämiseksi teimme syksyllä useita toimenpiteitä, joilla pyrimme vahvistamaan asioinnin turvallisuutta ja vaikeuttamaan rikollisten toimintaedellytyksiä. Työ huijausten estämiseksi jatkuu.

S-Pankki on valittu viitenä vuonna Suomen finanssialan arvostetuimmaksi brändiksi ja kymmenen vuotta perättäin Suomen vastuullisimmaksi pankiksi. Sen, miten luotettavina meitä pidetään, päättävät asiakkaamme. Siksi tulemme jatkamaan määrätietoista työtä sen eteen, että olemme asiakkaidemme luottamuksen arvoisia.

Tammi-syyskuu 2022

S-Pankki-konsernin liikevoitto oli 24,1 miljoonaa euroa (20,6), jossa oli kasvua 16,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 19,2 miljoonaa euroa (16,5). Oman pääoman tuotto nousi 4,4 prosenttiin vuoden vaihteesta (3,9), mutta laski hieman edellisvuoteen verrattuna (4,6).

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 37,1 miljoonaa euroa (28,7). Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (5,6).

Kokonaistuotot kehittyivät katsauskaudella positiivisesti. Kokonaistuotot olivat yhteensä 150,9 miljoonaa euroa (134,1), jossa oli kasvua 12,5 prosenttia. Korkokate kasvoi 16,1 prosenttia ja oli 78,2 miljoonaa euroa (67,3). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 11,7 prosenttia ja olivat 62,9 miljoonaa euroa (56,3). Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 1,0 miljoonaan euroon (2,5). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 8,7 miljoonaa euroa (7,9).

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 120,2 miljoonaa euroa (100,8). Kasvua edellisvuoteen oli 19,3 prosenttia ja se johtui pääosin henkilöstökulujen, IT- ja kehityskulujen ja viranomaismaksujen kasvusta.

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 11,4 miljoonaa euroa (16,8). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 4,8 miljoonaa euroa (4,1). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 6,6 miljoonaa euroa (12,7).

Talletuskanta kasvoi edelleen ja oli katsauskauden päättyessä 7 912,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa talletuskanta oli 7 554,9 miljoonaa euroa ja 30.9.2021 7 600,4 miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 4,1 prosenttia. Henkilöasiakkaiden talletuskanta kasvoi 9,8 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7 112,6 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden talletuskanta laski 28,7 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 799,5 miljoonaa euroa.

Antolainauksen kasvu jatkui vahvana. Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 610,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa luottokanta oli 6 086,0 miljoonaa euroa ja 30.9.2021 5 883,3 miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 12,4 prosenttia. Henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuotta aiemmasta 11,3 prosenttia ja oli 5 493,8 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 17,7 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 1 116,5 miljoonaa euroa.

Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Suomessa toimivien rahalaitosten asuntolainatase oli elokuussa kasvanut 2,3 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. S-Pankin asuntolainatase kasvoi samalla ajanjaksolla 10,6 prosenttia eli noin 4,7-kertaisesti koko markkinoihin verrattuna.  Asuntolainahakemusten määrä laski tammi-syyskuussa vuotta aiemmasta.

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 728,4 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2021 lopussa 1 149,1 miljoonaa euroa. S-Pankki on kasvattanut keskuspankkitalletusten osuutta likviditeettisalkussaan, joka on vaikuttanut kehitykseen.

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 506,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa omaa pääomaa oli 509,3 miljoonaa euroa. Oman pääoman kehitykseen vaikutti käyvän arvon rahaston arvon lasku, joka on laskenut vuodenvaihteesta 21,8 miljoonaa euroa. Nopea korkojen nousu on vaikuttanut edellä mainittuun kehitykseen. Kolmannen vuosineljänneksen aikana käyvän arvon rahaston lasku on kuitenkin ollut maltillisempaa. Omavaraisuusaste oli 5,7 prosenttia (6,0). 

S-Pankki-konsernin hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 7 049,8 miljoonaa euroa, kun määrä oli 7 697,1 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Kehitykseen vaikuttivat geopolitiikan luoma epävarmuus ja koronnousuodotusten vahvistuminen. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä S-Pankin ja LähiTapiolan välinen rahastoyhteistyö päättyi. Vertailukelpoinen hallinnoitavien varojen määrä ilman LT-rahastoja oli 7 137,4 miljoonaa euroa syyskuun 2021 lopussa. Laskua tähän oli vuoden aikana 1,2 prosenttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 347,5 miljoonan euron asiakasvarallisuutta (442,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa). Lasku johtuu kolmannella neljänneksellä toteutuneesta kiinteistön myynnistä. S-Pankki-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 106,8 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 238,8 miljoonaa euroa. S-Pankki-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli selvästi vahvempaa kuin rahastoyhtiöiden mediaani.

Keskeisimmät tunnusluvut

(M€)  1–9/2022 1–9/2021 Muutos Q3 2022 Q3 2021 Muutos
Korkokate  78,2 67,3 16,1 % 31,3 23,3 34,3 %
Nettopalkkiotuotot  62,9 56,3 11,7 % 21,4 18,7 14,6 %
Tuotot yhteensä  150,9 134,1 12,5 % 54,1 43,5 24,5 %
Liikevoitto 24,1 20,6 16,8 % 10,7 6,4 68,6 %
Kulu–tuotto-suhde  0,81 0,74 0,07 0,81 0,74 0,07

 

(M€)  30.9.2022 31.12.202 Muutos
Velat asiakkaille, Talletukset  7 912,2 7 554,9 4,7 %
Saamiset asiakkailta, Antolainaus  6 610,3 6 086,0 8,6 %
Saamistodistukset  728,4 1 149,1 -36,6 %
Oma pääoma  506,9 509,3 -0,5 %
Odotettavissa olevat luottotappiot  20,2 20,6 -2,3 %
Hallinnoitavat varat  7 049,8 7 697,1 -8,4 %
Oman pääoman tuotto  4,4 % 3,9 % 0,5
Koko pääoman tuotto  0,3 % 0,2 % 0,0
Omavaraisuusaste  5,7 % 6,0 % -0,3
Vakavaraisuussuhde  16,0 % 16,3 % -0,3

Webcast tuloksesta

S-Pankin tuloksen esittelevät tuotteista ja IT:stä vastaava johtaja Iikka Kuosa sekä talousjohtaja Mika Heikkilä 10.11.2022 klo 13–14 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Webcastia voi seurata tämän linkin välityksellä.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on suomalainen pankki, joka haluaa mahdollistaa vähän rahakkaamman huomisen jokaiselle lompakon paksuudesta riippumatta. Meillä asiantuntemus tarkoittaa sekä talouden että ihmisen ymmärtämistä: osana S-ryhmää tunnemme 3,1 miljoonan asiakkaamme arjen. Uudistamme pankkialaa tarjoamalla ylivoimaista helppoutta ja hyötyä pankin ja kaupan palveluita yhdistämällä. www.s-pankki.fi

Liitteet