Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron korotuksen joukkovelkakirjalainaan

8.6.2022

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 8.6.2022 klo 11.00  
 
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

S-Pankki Oyj (“S-Pankki” tai “Yhtiö”) laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan korotuksen (tap issue). 
 
Korotus koskee 4.10.2021 liikkeeseen lasketun ja 4.4.2025 erääntyvän, 170 miljoonan euron Senior Preferred MREL Eligible Notes -joukkovelkakirjalainan pääomaa. Liikkeeseenlasku yhdistetään Senior Preferred MREL Eligible Notes 1/2021 -lainan (FI4000512058) kanssa, jonka jälkeen ne muodostavat yhden yhtenäisen joukkovelkakirjalainan. Korotuksen jälkeen joukkovelkakirjalainan pääoma on 220 miljoonaa euroa. 
 
S-Pankki on 8.6.2022 jättänyt hakemuksen joukkovelkakirjalainan korotuksen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Liikkeeseenlasku tapahtuu S-Pankin 1,5 miljardin euron MTN-ohjelman (Medium Term Note) alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt englanninkielisen, joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevan esitteen 9.5.2022. Ohjelmaa koskeva englanninkielinen esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa s-pankki.fi/sijoittajille. Nyt liikkeeseen laskettavan lainan korotusta koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä samoilla sivuilla arviolta 8.6.2022.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimi Danske Bank A/S ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu "relevantti henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhteyshenkilöt

  • Hanna Porkka, Vt. toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, Varallisuudenhoitoliiketoiminta, +358 10 768 2100, hanna.porkka@s-pankki.fi

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on suomalainen pankki, joka haluaa mahdollistaa vähän rahakkaamman huomisen jokaiselle lompakon paksuudesta riippumatta. Meillä asiantuntemus tarkoittaa sekä talouden että ihmisen ymmärtämistä: osana S-ryhmää tunnemme 3,1 miljoonan asiakkaamme arjen. Uudistamme pankkialaa tarjoamalla ylivoimaista helppoutta ja hyötyä pankin ja kaupan palveluita yhdistämällä. www.s-pankki.fi

Liitteet