Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Vahva tuloskasvu jatkui konsernissa – Varallisuudenhoitoliiketoiminnan tulos lähes kymmenkertaistui

9.11.2021

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote, 9.11.2021 klo 9.00 

S-Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Vahva tuloskasvu jatkui konsernissa – Varallisuudenhoitoliiketoiminnan tulos lähes kymmenkertaistui 

  • Liikevoitto nousi 20,6 miljoonaan euroon (12,7)* 
  • Antolainaus kasvoi 5,9 miljardiin euroon (5,3) 
  • Hallinnoitavat varat nousivat 11,9 miljardiin euroon (9,8) 

S-Pankki-konsernin liikevoitto kasvoi 61,9 prosenttia tammi-syyskuussa ja oli 20,6 miljoonaa euroa (12,7). Tuloskasvuun vaikuttivat kokonaistuottojen hyvä 9,3 prosentin kasvu ja selvästi pienentyneet arvonalentumistappiot. Kulu–tuotto-suhde parani edellisvuodesta ollen 0,74 (0,77). Vakavaraisuussuhde oli 14,9 (15,1). 
 
*  Vertailulukuina on käytetty yläpuolella vuoden 2020 vastaavan ajankohdan lukuja.  

Näkymät loppuvuodelle (ennallaan) 

Odotamme koko vuoden osalta liikevoiton ylittävän edellisvuoden tason. 

Toimitusjohtaja Pekka Ylihurulan kommentit 

S-Pankki-konsernin heinä-syyskuu sujui tuloksen osalta odotusten mukaisesti. Tuottomme ja tuloksemme kasvoivat selvästi tammi-syyskuussa vuodentakaisesta. 

Pankkiliiketoiminnan puolella S-Etukortti Visa -korteilla tehtyjen ostosten euromääräinen summa kasvoi tammi-syyskuussa 13,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös luotonmyöntömme kasvoi vuodentakaisesta. Varallisuudenhoitoliiketoiminnassamme kehitys oli erinomaista. Nettomerkinnät ja sijoittajien määrä S-Pankki- ja FIM-rahastoissa kasvoivat vuodentakaisesta. Liiketoiminnan tulos lähes kymmenkertaistui vuodentakaisesta. 

Neljänneksen lopussa teimme ensimmäisen, 170 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun onnistuneesti kotimaisille ja ulkomaalaisille sijoittajille meille asetetun MREL-vaateen kattamiseksi. 

Lokakuun alussa omistajamme saivat päätökseen kesäkuussa julkistetun yritysjärjestelyn, jossa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja S-ryhmän alueosuuskaupat ostivat LähiTapiola Vahinkovakuutuksen, LähiTapiola Henkiyhtiön, LähiTapiolan alueyhtiöiden sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakkeet S-Pankki-konsernin emoyhtiössä S-Pankki Oyj:ssä. Yritysjärjestely mahdollistaa meille tiiviimmän yhteistyön S-ryhmän sisällä. Samassa yhteydessä LähiTapiola-ryhmä sijoitti debentuurilainoihimme 57,5 miljoonaa euroa. 

Tammi-syyskuu 2021 

S-Pankin liikevoitto oli 20,6 miljoonaa euroa (12,7), jossa oli nousua 61,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 16,5 miljoonaa euroa (9,5). Oman pääoman tuotto nousi 4,6 prosenttiin, kun se oli vuotta aiemmin 3,2 prosenttia. 

Pankkiliiketoiminnan liikevoitto oli 28,7 miljoonaa euroa (24,1). Varallisuudenhoitoliiketoiminnan liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (0,6).  

Kokonaistuotot kehittyivät katsauskaudella positiivisesti. Kokonaistuotot olivat yhteensä 134,1 miljoonaa euroa (122,7), jossa oli kasvua 9,3 prosenttia. Korkokate pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 67,3 miljoonaa euroa (67,8). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 21,8 prosenttia ja ne olivat 56,3 miljoonaa euroa (46,2). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,8). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 7,9 miljoonaa euroa (5,8). 

Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella yhteensä 100,8 miljoonaa euroa (92,9). Kasvua edellisvuoteen oli 8,5 prosenttia.  

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 16,8 miljoonaa euroa (20,1). Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 4,1 miljoonaa euroa (3,1). Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 12,7 miljoonaa euroa (17,0).  

Talletuskanta kasvoi edelleen ja oli katsauskauden päättyessä 7 600,4 miljoonaa euroa, kun vuoden 2020 lopussa talletuskanta oli 6 925,0 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteesta talletuskanta kasvoi 9,8 prosenttia. Viimeisen 12 kuukauden aikana talletuskanta kasvoi 13,1 prosenttia.  

Antolainauksen pitkäaikainen kasvu jatkui. Luottokanta oli katsauskauden päättyessä yhteensä 5 883,3 miljoonaa euroa, kun vuoden 2020 lopussa antolainaus oli 5 444,4 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteesta antolainaus kasvoi 8,1 prosenttia. Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta kasvoi 11,0 prosenttia.  

Asuntolainakanta kasvoi edellisen vuoden tapaan markkinoita nopeammin ja kasvu oli 13,5 prosenttia 12 kuukauden aikana. Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan S-Pankin osuus rahalaitosten asuntolainataseiden kasvusta edelliseltä 12 kuukaudelta oli elokuussa 10,6 prosenttia, kun se oli vuotta aiemmin 15,7 prosenttia. Koko markkinoihin verrattuna asuntolainakannan kasvu oli 3,5-kertaista samalla ajanjaksolla. Asuntolainahakemusten määrä kasvoi tammi-syyskuussa selvästi vuodentakaisesta tilanteesta. 

Katsauskauden päättyessä pankilla oli saamistodistuksia yhteensä 1 310,7 miljoonaa euroa, kun niitä oli vuoden 2020 lopussa 1 228,8 miljoonaa euroa. 

S-Pankin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 507,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 lopussa omaa pääomaa oli 488,6 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 6,0 prosenttia, kun se oli vuodenvaihteessa 6,4 prosenttia. 

S-Pankki-konsernin hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä 11 886,3 miljoonaa euroa, kun vuoden 2020 lopussa hallinnoitavat varat olivat 10 785,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden vaihteesta oli 10,2 prosenttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi suorista kiinteistöistä ja yhteisyrityksistä koostuvaa 439,8 miljoonan euron asiakasvarallisuutta. S-Pankki- ja FIM-rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 238,8 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 90,2 miljoonaa euroa. S-Pankki- ja FIM-rahastojen nettomerkintöjen kehitys oli vahvempaa kuin markkinoilla keskimäärin. S-Pankki- ja FIM-rahastojen osuudenomistajien määrä nousi noin 325 000:een vuodentakaisesta noin 256 000:stä. 

Keskeisimmät tunnusluvut 

(M€)  

1–9/2021 

1–9/2020 

Muutos 

Q3 2021 

Q3 2020 

Muutos 

Korkokate  

67,3 

67,8 

-0,6 % 

23,3 

23,0 

1,4 % 

Nettopalkkiotuotot  

56,3 

46,2 

21,8 % 

18,7 

16,4 

13,9 % 

Tuotot yhteensä  

134,1 

122,7 

9,3 % 

43,5 

42,1 

3,4 % 

Liikevoitto   

20,6 

12,7 

61,9 % 

6,4 

6,1 

4,5 % 

Kulu–tuotto-suhde  

0,74 

0,77 

-0,03 

0,74 

0,77 

-0,03 

(M€)  

30.9.2021 

31.12.2020 

Muutos 

Velat asiakkaille, Talletukset  

7 600,4 

6 925,0 

9,8 % 

Saamiset asiakkailta, Antolainaus  

5 883,3 

5 444,4 

8,1 % 

Saamistodistukset  

1 310,7 

1 228,8 

6,7 % 

Oma pääoma  

507,9 

488,6 

3,9 % 

Odotettavissa olevat luottotappiot  

20,8 

19,6 

6,2 % 

Hallinnoitavat varat  

11 886,3 

10 785,1 

10,2 % 

Oman pääoman   tuotto  

4,6 % 

3,3 % 

1,3 

Koko pääoman tuotto  

0,3 % 

0,2 % 

0,1 

Omavaraisuusaste  

6,0 % 

6,4 % 

-0,4 

Vakavaraisuussuhde  

14,9 % 

15,7 % 

-0,9 

Webcast tuloksesta 

S-Pankin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Pekka Ylihurula ja talousjohtaja Mika Heikkilä 9.11.2021 klo 10–11 pidettävässä webcast-lähetyksessä. Tilaisuus pidetään englanniksi. Lisätiedot: S-Pankin viestintä, viestinta@s-pankki.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on suomalainen pankki, joka haluaa mahdollistaa vähän rahakkaamman huomisen jokaiselle lompakon paksuudesta riippumatta. Meillä asiantuntemus tarkoittaa sekä talouden että ihmisen ymmärtämistä: osana S-ryhmää tunnemme 3,1 miljoonan asiakkaamme arjen. Uudistamme pankkialaa tarjoamalla ylivoimaista helppoutta ja hyötyä pankin ja kaupan palveluita yhdistämällä. www.s-pankki.fi

Liitteet