Siirry suoraan sisältöön

Muutoksia rahastojen sääntöihin ja FIM Asuntotuotto -rahaston merkintä- ja lunastuspäiviin 2.3.2020

31.1.2020

FIM Varainhoito Oy:n hallitus on hyväksynyt FIM -sijoitusrahastojen yhteisiä sääntöjä ja FIM erikoissijoitusrahastojen sääntöjä koskevat sääntömuutokset 12.12.2019. Finanssivalvonta on vahvistanut muutokset 28.1.2020.

Yhteisiin sääntöihin on tehty uuden sijoitusrahastolain edellyttämät muutokset. Lisäksi vastaavat muutokset on tehty FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen sääntöihin.

Sääntöihin tehdyt keskeisimmät muutokset ovat:

  • Rahastoyhtiö ei enää järjestä vuosittain varsinaista rahasto-osuudenomistajien kokousta.
  • Rahastoyhtiö luopuu fyysisten osuustodistusten antamisesta.
  • Merkintöjen ja lunastusten rajoittamista koskevia edellytyksiä on tarkennettu ja rahastoyhtiöllä on oikeus tiettyjen edellytysten täyttyessä lunastaa rahasto-osuudet omasta aloitteestaan.
  • Sääntöihin on lisätty mahdollisuus maksaa merkintä- ja lunastuspalkkiot rahastolle.
  • Sääntöihin on lisätty mahdollisuus ilmoittaa rahaston sääntömuutoksista rahastoyhtiön verkkosivuilla.
  • Sääntöihin on lisätty kohta Palkitseminen ja maininta muuttuvien palkkioiden maksamisesta tietyin edellytyksin rahasto-osuuksina.
  • Sääntöihin on lisäksi tehty muita pienempiä teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat 2.3.2020


Sääntömuutos koskee myös S-Asuntorahastoa, joka on FIM Asuntotuoton osuussarja.
Keskeisin muutos koskee rahaston merkintä- ja lunastuspäiviä. Merkintä- ja lunastuspäivät muuttuvat vuosineljänneksen viimeisestä pankkipäivästä helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeisiin pankkipäiviin. Muutoksesta huolimatta rahastolla on tänä vuonna merkintä- ja lunastuspäivä myös maaliskuun lopussa. Rahaston seuraavat merkintä- ja lunastuspäivät ovat näin ollen 31.3.2020, 29.5.2020, 31.8.2020 ja 30.11.2020.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eivätkä ne vaikuta rahastoista perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahastojen uusiin yhteisiin sääntöihin ja FIM Asuntotuotto -rahaston sääntöihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Rahastojen yhteiset säännöt 2.3.2020 alkaen
FIM Asuntotuotto -rahaston säännöt 2.3.2020 alkaen