Siirry suoraan sisältöön

FIM Tuotto Sijoitusrahaston nimi, säännöt ja sijoituspolitiikka muuttuvat 18.3.2020

17.2.2020

Rahaston nimeksi tulee FIM Varainhoito 50 Sijoitusrahasto.

Rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa muutetaan siten, että jatkossa rahasto sijoittaa suorien sijoitusten sijaan lähinnä olemassa olevien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Näin ollen rahastosta tulee sääntömuutoksen yhteydessä niin sanottu rahastojen rahasto. Samassa yhteydessä osakesijoitusten maksimipaino nousee 65 prosentista 80 prosenttiin. Osakemarkkinoille ja osakesidonnaisiin arvopapereihin tehtävien sijoitusten sallittu vaihteluväli on jatkossa 20–80 prosenttia rahaston varoista. Käytännössä osakemarkkinoille tehtävien sijoitusten neutraalipaino tulee olemaan 50 prosenttia. Sijoituspolitiikan muuttuessa rahasto sijoittaa varansa jatkossa globaaleille markkinoille.

FIM Varainhoito Oy:n hallitus on päättänyt sääntömuutoksesta 12.12.2019 ja Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 28.1.2020. Muutokset tulevat voimaan 18.3.2020, eivätkä ne edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sääntömuutoksen johdosta rahaston hinnoitteluun tulee muutoksia. Tarkemmat tiedot palkkioista löytyvät rahastojen hinnastosta.

Rahaston uusiin sääntöihin, avaintietoesitteeseen ja hinnastoon voi tutustua rahaston sivujen kautta.