Siirry suoraan sisältöön

FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahaston lunastuspalkkion laskentaa muutetaan 31.8.2020 alkaen

7.5.2020

FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahaston lunastuspalkkioon tehdään muutos 31.8.2020 alkaen. Muutos koskee sijoitusajan laskentaa lunastustilanteessa. Hinnoittelun muutos koskee myös S-Asuntorahastoa, joka on FIM Asuntotuoton osuussarja.

Rahaston merkintä- ja lunastuspäivät muuttuvat 29.5.2020 alkaen kunkin vuosineljänneksen viimeisestä pankkipäivästä helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeisiin pankkipäiviin. Muutoksen johdosta rahaston lunastuspalkkiossa kertyneen sijoitusajan laskentaa muutetaan kaikkien osuudenomistajien osalta, jotka ovat sijoittaneet rahastoon ennen 29.5.2020. Muutoksella halutaan varmistaa, ettei rahastoon ennen merkintä- ja lunastuspäivien muutosta sijoittaneiden tarvitse muutoksen takia maksaa korkeampaa lunastuspalkkioita, kuin mitä he olisivat muuten maksaneet. Muutoksesta on päätetty FIM Varainhoito Oy:n hallituksessa 21.4.2020. Lunastustilanteessa ennen merkintä- ja lunastusaikataulun muutosta sijoittaneiden kertynyt sijoitusaika lasketaan huomioiden aikaisemmat merkintä- ja lunastuspäivät. Sijoitusaika pyöristetään lähimpään alempaan palkkiotasoon oikeuttavaan tasavuoteen alla kuvatun mukaisesti. Lunastuspalkkioiden prosenttiosuudet eivät muutu vaan ne säilyvät ennallaan. 

FIM Asuntotuoton lunastuspalkkio

4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 4 vuotta
1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta

Osuudenomistajien, jotka ovat sijoittaneet rahastoon ennen 29.5.2020, osalta lunastuspalkkio lasketaan todellisen sijoitusajan mukaisesti pyöristettynä lähimpään alempaan palkkiotasoon oikeuttavaan sijoitusaikaan seuraavasti:

    • Jos sijoitusaika on 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 1 vuoden sijoitusajan mukaisesti.
    • Jos sijoitusaika on 2 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 3 vuoden sijoitusajan mukaisesti.
    • Jos sijoitusaika on 3 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 4 vuoden sijoitusajan mukaisesti.

Muutos tulee voimaan 31.8.2020. Sijoitusajan laskenta tehdään yllä kuvatusti myös 29.5.2020 arvolla toteutettavissa lunastuksissa. Muutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Merkinnöistä ja lunastuksista kerrotaan tarkemmin osuudenomistajille verkkopankkiin lähetetyssä viestissä.

Voit tutustua uuteen hinnastoon verkkosivuillamme.