Siirry suoraan sisältöön

Julkinen ostotarjous Amer Sports Oyj:n osakkeista

17.1.2019

Mascot Bidco Oy on tiedottanut tarjoutuvansa vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella hankkimaan kaikki Amer Sports Oyj:n liikkeeseen laskemat osakkeet.

Tarjottava käteisvastike on 40 euroa jokaisesta Amer Sports Oyj:n osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 20.12.2018 ja päättyy 28.2.2019 klo 16.00. Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan pörssitiedotteella.

Pyydämme tutustumaan huolellisesti tarjousasiakirjaan ja tarjouksen ehtoihin.

OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYNTÄ
Mikäli haluat hyväksyä ostotarjouksen, lähetä alla oleva hyväksymislomake FIM Arvopaperipalveluihin viimeistään 26.2.2019 tai kaksi (2)pankkipäivää ennen mahdollisesti jatketun ostotarjousajan keskeyttämistä tai päättymistä.

Ostotarjouksen voi hyväksyä ainoastaan ehdoitta, arvo-osuustilikohtaisesti ja kaikkien ostotarjouksen toteuttamishetkellä arvo-osuustilillä olevien Amer Sports Oyj:n osakkeiden osalta.

HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE
Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia ostotarjoukselle ja siihen liittyvän materiaalin jakelulle. Ostotarjousta koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Ostotarjoukseen osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tämän tiedotteen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa.

Toimeksiantolomake

LISÄTIETOJA
Ostotarjoukseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee S-Pankin Asiakaspalvelu, puh. 010 76 5800 (ma-pe 9.00 - 20.00, 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min). FIM Direct Pro- ja FIM Meklaripalvelun asiakkaita palvelevat omat yhteyshenkilöt. Lisätietoja ostotarjouksesta ja sen ehdoista on saatavilla www.amersports.com/sijoittajat.