Siirry suoraan sisältöön

Uusi rahasto yhdistää passiivisen ja vastuullisen sijoittamisen hyödyt

1.3.2019

Passiivinen sijoittaminen kasvattaa suosiotaan voimakkaasti eri puolilla maailmaa. Kyseessä on kustannustehokas sijoitustyyli, jossa tavoitellaan markkinoiden keskimääräistä tuottoa. Indeksirahastojen haasteena on ollut kuitenkin se, etteivät ne ole huomioineet lainkaan sijoituskohteidensa vastuullisuutta.

Kaksi ilmiötä on järisyttänyt finanssialaa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Ensimmäinen ilmiöistä on passiivisen sijoittamisen väkevä nousu. Indeksirahastojen pääomat muodostivat 35 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisten rahastojen pääomista vuonna 2017, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava luku oli 15 prosenttia.i Toinen suosiotaan merkittävästi kasvattanut ilmiö on vastuullinen sijoittaminen, jossa huomioidaan niin sanotut ESG-näkökohdat (Environment, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).ii

S-Pankki tuo markkinoille uuden kustannustehokkaan osakerahaston, joka yhdistää nämä kaksi ilmiötä. FIM Passiivinen Eurooppa ESG -rahasto tavoittelee eurooppalaisten osakemarkkinoiden keskituottoa ja huomioi sijoitustoiminnassaan vastuullisuuden.

Muiden S-Pankki- ja FIM-rahastojen tapaan FIM Passiivinen Eurooppa ESG -osakerahasto noudattaa kattavia vastuullisen sijoittamisen periaatteita.iii Rahasto ei tee suoria sijoituksia esimerkiksi ydinaseita tai kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita valmistaviin yhtiöihin. Rahasto ei myöskään sijoita tupakkaa valmistaviin yhtiöihin.

”Tyypillinen indeksirahasto ei huomioi vastuullisuutta sijoituspäätöksissään. Uskon, että moni passiivisen sijoitustyylin ystävä tervehtii ilolla vastuullisesti sijoittavaa rahastoamme, jonka myötä voi heittää hyvästit esimerkiksi ’passiiviselle tupakoinnille’ sijoitustoiminnassaan”, S-Pankin vastuullisen sijoittamisen johtaja Mika Leskinen sanoo.

Uuden rahaston vuotuiset juoksevat kustannukset ovat 0,49 %. Tämä tekee rahastosta edullisen vaihtoehdoin aloittaa vastuullinen sijoittaminen. Rahaston vertailuindeksinä käytetään euromääräistä MSCI Daily Net TR Europe Euro -tuottoindeksiä, joka kuvaa Euroopan pörsseissä listattujen suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeiden keskimääräistä arvonkehitystä.

”Meillä vastuullinen sijoittaminen lähtee liikkeelle taloudellisista lähtökohdista. Näemme, että vastuullisuus on merkittävä kilpailutekijä yrityksille ja uskomme, että pitkällä aikavälillä parhaat ja kestävät tuotot saadaan aikaan, kun sijoituspäätöstä tehtäessä huomioidaan myös kohteen vastuullisuus”, Mika Leskinen sanoo.

Lisätietoja:
Mika Leskinen, vastuullisen sijoittamisen johtaja, p. 050 327 6985, mika.leskinen@s-pankki.fi

i Investment Company Institute: Investment Company Fact Book 2018  
ii Google Trends: Haut sanaparille ”ESG investing” vuodesta 2004 eteenpäin 
iii FIM Varainhoito Oy:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet