Siirry suoraan sisältöön

FIM IG Green ESG Sijoitusrahaston säännöt ja sijoituspolitiikka muuttuvat 17.5.2019

17.4.2019

Rahaston sääntöjä muutetaan johdannaissopimusten kohde-etuuksia koskevan kohdan osalta. Jatkossa rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin, joissa kohde-etuutena on luottoriski, valuuttakurssi tai valuutta.

Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutoksen 9.4.2019. Muutokset tulevat voimaan 17.5.2019. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sääntömuutos ei vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin. Rahaston uusiin sääntöihin voi tutustua verkkosivuillamme.