Siirry suoraan sisältöön

Savo-solar Oyj:n merkintäoikeusanti 21.6. – 10.7.2018

27.6.2018

Savosolar Oyj (”Yhtiö”) päätti laskea liikkeeseen enintään 174.332.080 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa.

Osakeannin täsmäytyspäivänä 18.6.2018 arvo-osuustilillesi on kirjattu jokaista osaketta kohden yksi (1) osakkeiden merkintään oikeuttavaa merkintäoikeus.

Osakeannin ehtojen mukaisesti kolmella (3) merkintäoikeudella voi merkitä neljä (4) uutta Yhtiön osaketta hintaan 0,02 euroa osakkeelta.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 21.6.2018 ja päättyy 10.7.2018 klo 16.30. (Suomen aikaa)

Lisätietoja osakeannista sekä tarjousasiakirja on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.savo-solar.com. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti osakeannin ehtoihin.

TOIMEKSIANNON TEKEMINEN

Merkintä merkintäoikeuksilla (ensisijainen merkintäoikeus)
Halutessasi merkitä osakkeita osakeannissa, palauta liitteenä oleva toimeksiantolomake täydennettynä ja allekirjoitettuna oheisessa vastauskuoressa. Merkintä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Merkintämaksu veloitetaan merkinnän yhteydessä arvo-osuustiliin liitetyltä FIM Sijoitustililtä. Pyydämme huolehtimaan, että tilillä on riittävä kate merkinnän toteuttamiseksi.

Toissijainen merkintä
Sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Voit halutessasi antaa toimeksiantosi samalla lomakkeella. Merkintähinta on 0,02 euroa osakkeelta. Mikäli sijoittaja ei saa merkitsemäänsä määrää osakkeita toissijaisessa merkinnässä, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta arvo-osuustilin hoitotilille. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.
Merkintätoimeksiannon ja merkintämaksun tulee olla perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 5.7.2018.

Optio-oikeudet
Osakeannissa osakkeita merkinneet saavat lisäksi vastikkeetta Yhtiön optio-oikeuksia kutakin kahta (2) merkittyä ja maksettua osaketta kohden yhden (1) optio-oikeuden. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 26.11. - 10.12.2018. Optio-oikeudet toimitetaan osakeannissa merkinneille arviolta viikolla 31.2018.

Toimeksiannon peruuttaminen
Merkintätoimeksianto on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin osakeannin ehtojen mukaisesti. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti. Peruuttamisesta peritään käsittelykulua 10 euroa/peruutettava toimeksianto.

Merkintäoikeuksien myynti
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 21.6.2018 – 4.7.2018 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien myynti- tai ostotoimeksiannon voi antaa verkkopalvelussamme, www.fim.com tai www.s-pankki.fi, tai puhelimitse arkisin klo 9.00–18.30, puh. (09) 6134 6450.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla
Merkintäoikeuksilla merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina Helsingin Pörssissä arviolta 21.6.2018.

Uudet osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 24.7.2018.

Käyttämättömät merkintäoikeudet
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintään tai myyty, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 10.7.2018. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin ilman asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

Huomautus sijoittajille
Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia merkintäoikeusannille ja siihen liittyvän materiaalin jakelulle. Merkintäoikeusantia koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Merkintäoikeusantiin osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tämän kirjeen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa.

Toimeksiantolomake

Lisätietoja
Antiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee S-Pankin Asiakaspalvelu, puh. 010 76 5800 (ma-pe 9.00 - 20.00, 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min). FIM Direct Pro- ja FIM Meklaripalvelun asiakkaita palvelevat omat yhteyshenkilöt. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla www.savo-solar.com.