Siirry suoraan sisältöön

Efore Oyj:n merkintäoikeusanti 5.12. – 19.12.2018

10.12.2018

Efore Oyj on päättänyt merkintäoikeusannista, jossa se tarjoaa merkittäväksi enintään 365 863 897 uutta osaketta.

Osakeannin ehtojen mukaisesti yhdellä (1) merkintäoikeudella voi merkitä seitsemän (7) uutta Efore Oyj:n osaketta, merkintähintaan 0,03 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.12..2018 ja päättyy 19.12.2018.

Pyydämme tutustumaan huolellisesti Efore Oyj:n merkintäoikeusannin esitteeseen ja ehtoihin. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla Efore Oyj:n verkkosivuilta.

TOIMEKSIANNON TEKEMINEN

Merkintä merkintäoikeuksilla
Halutessasi merkitä osakkeita osakeannissa, palauta toimeksiantolomake täydennettynä ja allekirjoitettuna FIM Arvopaperipalvelut, Fleminginkatu 34, 00510 Hki. Merkintä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Merkintämaksu veloitetaan merkinnän yhteydessä arvo-osuustiliin liitetyltä FIM Sijoitustililtä. Pyydämme huolehtimaan, että tilillä on riittävä kate merkinnän toteuttamiseksi.

Merkintä ilman merkintäoikeuksia
Ensisijaista merkintäoikeutta käyttäneellä Eforen osakkeenomistajalla on lisäksi oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Osakkeet tulee maksaa kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon yhteydessä. Mikäli sijoittaja ei saa merkitsemäänsä määrää osakkeita merkinnässä ilman merkintäoikeutta, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta arvo-osuustilin hoitotilille. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintätoimeksiannon ja merkintämaksun tulee olla perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 17.12.2018.

Toimeksiannon peruuttaminen
Merkintätoimeksianto on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti poikkeustapauksissa. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti. Peruuttamisesta peritään käsittelykulua 10 euroa/peruutettava toimeksianto.

MERKINTÄOIKEUKSIEN MYYNTI

Mikäli et halua merkitä uusia osakkeita osakeannissa, voit myydä merkintäoikeudet Helsingin Pörssissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 5.12.2018 ja 13.12.2018 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000359609 ja kaupankäyntitunnus EFO1VU0118.

KAUPANKÄYNTI UUSILLA OSAKKEILLA

Merkintäoikeuksilla merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-tunnus FI4000359617, kaupankäyntitunnus EFO1VN0118, Helsingin Pörssissä arviolta 20.12.2018 eli ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen.

Uudet osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 28.12.2018.

KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MERKINTÄOIKEUDET

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintään tai myyty, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 19.12.2018. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin ilman asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia merkintäoikeusannille ja siihen liittyvän materiaalin jakelulle. Merkintäoikeusantia koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Merkintäoikeusantiin osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tämän tiedotteen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa.

Toimeksiantolomake


LISÄTIETOJA

Antiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee S-Pankin Asiakaspalvelu, puh. 010 76 5800 (ma-pe 9.00 - 20.00, 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min). FIM Direct Pro- ja FIM Meklaripalvelun asiakkaita palvelevat omat yhteyshenkilöt. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla Efore Oyj:n verkkosivuilla.