Siirry suoraan sisältöön

Savo-Solar Oyj:n merkintäoikeusanti 14.–30.6.2017

13.6.2017

Savo-Solar Oyj:n hallitus päätti 7.6.2017 ylimääräisen yhtiökokouksen 28.3.2017 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 70 938 664 uutta osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti.


Osakeannin täsmäytyspäivänä 9.6.2017 arvo-osuustilillesi on kirjattu jokaista omistamaasi Savo-Solar Oyj:n osaketta kohti yksi (1) merkintäoikeus.
Osakeannin ehtojen mukaisesti yhdellä (1) merkintäoikeudella voi merkitä kaksi (2) uutta osaketta merkintähintaan 0,06 euroa osakkeelta.

 

Osakkeiden merkintäaika alkaa 14.6.2017 klo 9.30 ja päättyy 30.6.2017 klo 16.30.

 

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko merkintäajan ja julkisen kaupankäynnin kohteena First North Finlandissa.

Lisätietoja osakeannista sekä tarjousasiakirja kokonaisuudessaan on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.savo-solar.com. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti osakeannin ehtoihin.

Toimeksiannon tekeminen


Merkintä merkintäoikeuksilla (ensisijainen merkintäoikeus)
Halutessasi merkitä osakkeita osakeannissa, palauta liitteenä oleva toimeksiantolomake täydennettynä ja allekirjoitettuna oheisessa vastauskuoressa. Merkintä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Merkintämaksu veloitetaan merkinnän yhteydessä arvo-osuustiliin liitetyltä FIM Sijoitustililtä. Pyydämme huolehtimaan, että tilillä on riittävä kate merkinnän toteuttamiseksi. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä tai merkintäoikeutta käyttää osittain.

 

Merkintä ilman merkintäoikeuksia (toissijainen merkintä)
Osakeannissa on mahdollisuus merkitä osakkeita myös ilman merkintäoikeuksia.

Yhtiön hallitus hyväksyy ja tilinhoitaja vahvistaa sijoittajille toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkittyjen osakkeiden merkinnän hyväksymisen ja toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajalle allokoitavien osakkeiden määrän. Yhtiö ei ilmoita erikseen hyväksymättä jääneiden toissijaisten merkintöjen hylkäämisestä merkintätoimeksiannon jättäneille osakkeenomistajille.

Ilman merkintäoikeuksia merkittävien osakkeiden merkintähinta tulee maksaa kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä. Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa tai muutoin palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.

 

Merkintätoimeksiannon ja merkintämaksun tulee olla perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 28.6.2017. 


Toimeksiannon peruuttaminen
Merkintätoimeksianto on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin osakeannin ehtojen mukaisesti. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti. Peruuttamisesta peritään käsittelykulua 10 euroa/peruutettava toimeksianto.

Merkintäoikeuksien myynti

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena First North Finlandissa arviolta 14.6.26.6.2017 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien myynti- tai ostotoimeksiannon voi antaa verkkopalvelussamme, www.fim.com tai www.s-pankki.fi, tai puhelimitse arkisin klo 9.00–17.30, puh. (09) 6134 6450.

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina First North Finlandissa arviolta 14.6.2017.

Käyttämättömät merkintäoikeudet

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintään tai myyty, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 30.6.2017. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin ilman asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

Optio-oikeudet

Kaikki osakeannissa osakkeita merkinneet saavat lisäksi vastikkeetta yhtiön optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön osakkeita optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti. Optio-oikeudet annetaan siten, että kutakin kolmea (3) merkittyä ja maksettua osaketta kohden, joiden merkinnän yhtiön hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) optio-oikeuden. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 20.11. – 1.12.2017. Optio-oikeudet toimitetaan osakeannissa osakkeita merkinneille arviolta viikolla 30.

Huomautus sijoittajille

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia osakeannille ja siihen liittyvän materiaalin jakelulle. Osakeantia koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakeantiin osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tämän kirjeen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa. Pankki ei ole arvioinut rahoitusvälineen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta sijoittajalle.

Toimeksiantolomake

Lisätietoja
Antiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee FIM Asiakaspalvelu, puh. 09 6134 6250 (pvm/mpm, ma–pe 9.00–17.00), asiakaspalvelu@fim.com. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla verkkosivuilla www.savo-solar.com.