Siirry suoraan sisältöön

Polar Bidco S.à.r.l:n julkinen ostotarjous Sponda Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista 13.6.–14.7.2017

14.6.2017

Polar Bidco S.à.r.l tarjoaa käteisvastikkeena 5,19 euroa jokaisesta Sponda Oyj:n osakkeesta. Spondan hallitus päätti 5.6.2017 maksaa 0,12 euroa osinkoa osaketta kohden ja vahvisti, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.6.2017. Tästä osingonjaosta johtuvan alun perin julkistetun tarjousvastikkeen tarkistamisen jälkeen tarjottava vastike kustakin osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 5,07 euroa. 

Tarjousaika alkaa 13.6.2017 ja päättyy 14.7.2017 klo 16.00. Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Pankki ei lähetä niistä erillistä tiedoksiantoa.

Pyydämme tutustumaan huolellisesti tarjousasiakirjaan ja tarjouksen ehtoihin. Lisätietoja ostotarjouksesta sekä tarjousasiakirja kokonaisuudessaan on nähtävillä sijoittajat.sponda.fi/tender-offer.

Keskeisiä päivämääriä

  • 13.6.2017             Hyväksymisaika alkaa
  • 14.7.2017             Hyväksymisaika päättyy*
  • 17.7.2017             Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen*
  • 19.7.2017             Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen*
  • 20.7.2017            Ostotarjouksen toteutuskauppojen kauppapäivä*
  • 24.7.2017             Osakkeiden ja optio-oikeuksien toteutuskauppojen selvitys ja vastikkeen maksu käteisellä*

* Arviolta, ellei tarjousaikaa jatketa

Ostotarjouksen hyväksyntä

Mikäli haluat hyväksyä ostotarjouksen, palauta liitteenä oleva hyväksymislomake oheisessa palautuskuoressa niin, että se on perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 12.7.2017 tai kaksi (2) pankkipäivää ennen mahdollisesti jatketun ostotarjousajan keskeyttämistä tai päättymistä.

Ostotarjouksen voi hyväksyä ainoastaan ehdoitta, arvo-osuustilikohtaisesti ja kaikkien ostotarjouksen toteuttamishetkellä arvo-osuustilillä olevien Sponda Oyj:n osakkeiden osalta. Tarjouksentekijä vastaa kaupasta mahdollisesti Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta. S-Pankki ei peri ostotarjouksen hyväksymisestä kuluja tai palkkioita. Pantattujen osakkeiden osalta tarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan kirjallista suostumusta.

Kun olet hyväksynyt ehtojen mukaan pätevästi ostotarjouksen, ei osakkeita saa myydä tai muutoin määrätä. Hyväksyttyäsi ostotarjouksen arvo-osuustililläsi oleville Sponda Oyj:n osakkeille kirjataan luovutusrajoitus. Luovutusrajoitus poistetaan hyväksymisajan jälkeen ostotarjoukseen liittyvien arvopaperikauppojen toteuttamisen yhteydessä. Ostotarjous toteutetaan arviolta neljäntenä (4.) tarjousajan tai jatketun tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, alustavasti 20.7.2017, ja tarjottava vastike maksetaan FIM Sijoitustilillesi arviolta toisena (2.) toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, alustavasti 24.7.2017.

Ostotarjouksen hyväksynnän peruuttaminen

Hyväksyminen voidaan peruuttaa kirjallisesti ennen tarjousajan päättymistä kunnes tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien ostotarjouksen ehtojen täyttyneen tai tarjouksentekijän luopuneen niistä, ja siten julistanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Peruuttamisesta peritään käsittelykulua 10 euroa / peruutettava hyväksyntä.

Toimeksiantolomakkeen tulee olla perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 12.7.2017Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin ilman asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

Huomautus sijoittajille

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia ostotarjoukselle ja siihen liittyvän materiaalin jakelulle. Ostotarjousta koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Ostotarjoukseen osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tämän kirjeen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa. Pankki ei ole arvioinut rahoitusvälineen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta sijoittajalle.

Hyväksymislomake


Lisästietoja
Ostotarjoukseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee FIM Asiakaspalvelu, puh. 09 6134 6250 (pvm/mpm, ma–pe 9.00–17.00), asiakaspalvelu@fim.com