Siirry suoraan sisältöön

Nurminen Logistics Oyj:n merkintäoikeusanti 3.-21.7.2017

30.6.2017

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti 26.6.2017 yhtiökokouksen 21.4.2017 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 29 229 764 uutta yhtiön osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti.


Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.6.2017 arvo-osuustilillesi on kirjattu jokaista omistamaasi Nurminen Logistics Oyj:n osaketta kohti kaksi (2) merkintäoikeutta. Osakeannin ehtojen mukaisesti yhdellä (1) merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen merkintähintaan 0,28 euroa osakkeelta.


Osakkeiden merkintäaika alkaa 3.7.2017 klo 9.30 ja päättyy 21.7.2017 klo 16.30.


Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko merkintäajan ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki -pörssissä.


Lisätietoja osakeannista sekä tarjousasiakirja kokonaisuudessaan on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.nurminenlogistics.com. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti osakeannin ehtoihin.

Toimeksiannon tekeminen

Merkintä merkintäoikeuksilla (ensisijainen merkintäoikeus)
Halutessasi merkitä osakkeita osakeannissa, palauta liitteenä oleva toimeksiantolomake täydennettynä ja allekirjoitettuna oheisessa vastauskuoressa. Merkintä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Merkintämaksu veloitetaan merkinnän yhteydessä arvo-osuustiliin liitetyltä FIM Sijoitustililtä. Pyydämme huolehtimaan, että tilillä on riittävä kate merkinnän toteuttamiseksi. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä tai merkintäoikeutta käyttää osittain.

Osakeannissa ei ole toissijaista merkintäoikeutta


Merkintätoimeksiannon ja merkintämaksun tulee olla perillä
FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 19.7.2017. 


Toimeksiannon peruuttaminen
Merkintätoimeksianto on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin osakeannin ehtojen mukaisesti. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti. Peruuttamisesta peritään käsittelykulua 10 euroa/peruutettava toimeksianto.

Merkintäoikeuksien myynti

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki -pörssissä arviolta 3.7.–17.7.2017 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien myynti- tai ostotoimeksiannon voi antaa verkkopalvelussamme, www.fim.com tai www.s-pankki.fi, tai puhelimitse arkisin klo 9.00–17.30, puh. 09 6134 6450 (pvm/mpm).

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina Helsingin Pörssissä arviolta 24.7.2017.

Uudet osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsingin Pörssissä osana Nurminen Logistics Oyj:n nykyistä osakelajia arviolta 31.7.2017

Käyttämättömät merkintäoikeudet

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintään tai myyty, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 21.7.2017. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin ilman asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

Huomautus sijoittajille

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia osakeannille ja siihen liittyvän materiaalin jakelulle. Osakeantia koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakeantiin osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tämän kirjeen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa. Pankki ei ole arvioinut rahoitusvälineen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta sijoittajalle.

Toimeksiantolomake

Lisätietoja
Antiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee FIM Asiakaspalvelu, puh. 09 6134 6250 (pvm/mpm, ma–pe 9.00–17.00), asiakaspalvelu@fim.com. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla verkkosivuilla www.nurminenlogistics.com.