Siirry suoraan sisältöön

FIM Metsä Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat 10.6.2017

10.5.2017

FIM Metsä Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat. Sääntöjen muutoksesta päätti rahastoa hallinnoivan FIM Varainhoito Oy:n hallitus 26.4.2017. S-Metsärahasto on FIM Metsä Erikoissijoitusrahaston osuussarja.

Uudet säännöt astuvat voimaan 10.6.2017, eivätkä edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahaston sääntöihin lisätään kohta siitä, miten varainsiirtoveroa käsitellään, kun metsäkiinteistöjen arvoa määritellään arvonlaskennassa. Rahastoon hankittavien metsäkiinteistöjen markkina-arvoon sisällytetään hankintahetkellä varainsiirtovero, joka poistetaan neljännesvuosittain tasapoistoin viiden vuoden kuluessa hankinnasta. Mikäli rahasto myy kiinteistön ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen hankinnasta, tehdään jäljellä oleva varainsiirtoveron poisto myyntihetkellä.

Markkina-arvoon sisällytettävä varainsiirtovero kasvattaa rahasto-osuuden arvoa, pienentää osuudenomistajan merkinnässä saamaa rahasto-osuuksien määrää ja lisää lunastuksessa saatavaa summaa, kunnes varainsiirtovero on kokonaisuudessaan poistettu taseesta. Sääntömuutoksen jälkeen myös merkintäpalkkio voidaan rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä suorittaa rahastolle kokonaan tai osittain.

Uusien sääntöjen myötä rahaston merkintäpalkkio laskee 2 %:iin ja lunastuspalkkioon lisätään yksi porrastus lisää siten, että yli kuuden vuoden sijoitusajan jälkeen lunastuspalkkio on 0 %. Rahastosta perittävä hallinnointipalkkio ja vuosittaiset juoksevat kulut eivät kuitenkaan muutu.

Uudet säännöt 10.6.2017 alkaen