Siirry suoraan sisältöön

FIM Likvidin säännöt muuttuvat 1.5.2017

7.4.2017

FIM Likvidi Sijoitusrahaston säännöt muuttuvat. Sääntöjen muutoksesta päätti rahastoa hallinnoivan FIM Varainhoito Oy:n hallitus 21.9.2016. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 2.3.2017. 

Sääntömuutoksen myötä rahasto muuttuu rahamarkkinarahastosta lyhyen koron rahastoksi viranomaisten määrittelyn mukaisesti. Rahaston mahdollisiin sijoituskohteisiin on lisätty osakesidonnaiset velkaistrumentit ja rahaston varoja voidaan jatkossa sijoittaa myös muihin kuin euromääräisiin sijoituskohteisiin, jotka pääosin suojataan valuuttakurssiriskiltä. Säännöistä on poistettu sijoitusrahastolaissa aiemmin edellytetty Finanssivalvonnan lupamenettely rahaston luotonotossa. Lisäksi sääntöihin on tehty muutamia teknisiä muutoksia. Sääntömuutoksen jälkeen rahaston mahdollisten sijoituskohteiden valikoima laajenee, tuotto-odotus nousee ja sijoitusten hajautus paranee. Sääntömuutoksen myötä rahaston riskiluokka nousee hieman, mikä johtuu muun muassa aiempaa pidemmän juoksuajan korkoinstrumenttien käytöstä.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.5.2017, eivätkä edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahaston uudet säännöt 1.5.2017 alkaen